Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791106-50574S1

Date of Document: 2001-01-26

وضعيت كودكان جهان 2001 گزارش يونيسف در مورد صندوق كودكان ملل متحد يونيسف با انتشار گزارشي وضعيت كودكان جهان از بدو تولد تاسالگي 3 را تشريح نموده است. در مقدمه گزارش، دليل توجه به كودكان در اين دوره سني اشاعه سلولهاي مغزي، شكل گيري تواناييهاي صحبت كردن، فكر كردن، آموختن، منطقي بودن و ايجاد بنيان ارزشها و رفتار اجتماعي در سنين بالاتر است. گزارش رابطه مستقيمي بين وضعيت زنان (مادران ) و كودكان قائل شده با اين توضيح كه شرايط جسماني و رواني زنان مستقيما بر جنين در دوران بارداري و پس از تولد بر رشد مغز كودك اثر دارد. مراقبتهاي ضعيف و سوءتغذيه مادران معمولا با كم وزني نوزاد، مشكلات شنوايي و آموختن و آسيبهاي مغزي در كودكان همراه است. فقر به عنوان بي رحم ترين دشمن كودك معرفي گرديده و از بانك جهاني نقل شده كه در /1 2 سال 1998 ميليارد نفر شامل بيش از نيم ميليارد كودك با داشتن معادل يك دلار هزينه در روز در فقر بسر مي برند. كشورهاي درحال توسعه بيش از دو هزار ميليارد دلار به بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، كشورهاي صنعتي و غيره بدهكارند. اين گونه دولتها به جاي صرف درآمدهاي خود براي تغذيه، بهداشت و آموزش كودكان بايستي بدهيهاي خود را بپردازند. گزارش با ترسيم نموداري مقايسه اي بين بودجه تخصيصي به بازپرداخت بدهيهاي خارجي و خدمات اجتماعي پايه در كشورهاي برزيل، ساحل عاج، اكوادر، السالوادر، هندوراس، جامائيكا، كنيا، نيجر، پرو، فيليپين، سريلانكا، تانزانيا و زيمبابوه مشخص نموده است كه بودجه خدمات اجتماعي پايه كمتر از نيمي از بودجه تخصيصي جهت بازپرداخت بدهي ها مي باشد. در گزارش يونيسف، خشونت جايگاه دوم را به عنوان تهديد عليه كودكان اشغال كرده است. كودكان به عنوان آسيبپذيرترين قشر جامعه در ابعاد جسمي و رواني قربانيان اصلي خشونتگران هستند. انواع خشونت هاي ناشي از تبعيض، سوءاستفاده يا.. در خانواده و يا جامعه عليه زنان نيز به خود آنان محدود نشده بلكه بر جنين و نوزاد اثر غيرقابل انكار دارد. طبق آمار دو ميليون نفر بزرگسال در هر سال كشته مي شوند و كودكان آنان در معرض انواع تهديدات قرار مي گيرند. هر روز 20 مورد جنگ مسلحانه در جهان و غالبا درجوامع فقير جاريست. تنها در دهه گذشته دوميليون كودك كشته شده 6 ميليون نفر شديدا مجروح و يا معلول شده اند و 12 ميليون بي خانمان گرديده اند. تخمين زده مي شود كه بين 80 تا 90 درصد مردمي كه در جنگها مي ميرند و يا زخمي مي شوند غيرنظامي بوده و تعداد بيشتري از آنان را كودكان و مادرانشان تشكيل مي دهند. در آخرين دهه قرن بيستم در اثر منازعات مسلحانه بيش از يك ميليون كودك يتيم شده و يا از خانواده هايشان جدا شده اند. در جريان قتل عام سال 1994 در روآندا 250 هزار كودك كشته شدند. گزارش يونيسف هشدار مي دهد كه در حال /34 3حاضر ميليون نفر شامل /1 3ميليون كودك زيرسال 15 در جهان از ابتلاي به بيماري ايدز رنج مي برند. اكثريت اين كودكان، بيماري خود را از زمان تولد از مادران به ارث برده اند و قبل از رسيدن به سنين نوجواني جان خود را از دست مي دهند. منطقه جنوب صحراي آفريقا از اوضاع وخيم تري در مقايسه با ديگر مناطق جهان برخوردار است. اين منطقه بادرصد 10 جمعيت جهان 70 درصد ناقلين ويروس ايدز 80 درصد مرگ و مير ناشي از ايدز رابه خوداختصاص داده است. در برخي كشورهاي آفريقايي بيش ازده درصد كودكان زير 15 سال يتيم هستند. گزارش بي توجهي به افراد زير 18 سال خصوصا نوزادان درجهان را به دليل ناتواني در شناخت نيازها و بيان خواسته ها امري رايج دانسته اعلام مي دارد كه در 33 كشور جهان، تولد بيش از نيمي از كودكان ثبت نمي شود. حتي در كشورهايي كه تولد ثبت مي شود، غالب نوزادان متعلق به اقليتهاي قومي و يا متولدين معلول مورد غفلت قرار مي گيرند. يك سوم موارد تولد در هر سال يعني 40 ميليون نوزاد به هر دليلي ثبت نمي گردند و درنتيجه در برنامه ريزيها درنظر گرفته نمي شوند. گزارش نتيجه مي گيرد كه باسياستها و اقدامات مناسب بايستي زنجيره فقر، خشونت كه بر مشكلات كودكان مي افزايد شكسته شود. در اين چارچوب، پيشنهاد مي كند كه راه حل موسوم به ECD به طور كامل در هر كشوري دنبال گردد كه به شرح زير مي باشد: - 1 آموزش و توانمندسازي والدين خصوصا مادران و مراقبين كودك; - 2 ارائه خدمات به طور مستقيم به كودكان با بازديد از منازل و مراكز نگهداري و آموزش كودكان; - 3 ارتقاء مشاركت جامعه با ايجاد شرايط لازم براي تبادل نظر بين افراد جامعه و انجام اقدام لازم جهت بهبود وضعيت كودكان; - 4 افزايش تواناييهاي ملي و تخصيص منابع كافي; - 5 افزايش آگاهي در سطح سياستگذاران برنامه ريزان و مردم; - 6 توسعه سياستهاي مربوط به خانواده و كودك در سطح ملي به منظور اينكه والدين فرصت بيشتري براي اعمال مسئوليتهاي خود در قبال كودكان داشته باشند و اهميت رشد و شكوفايي كودكان در پيچ و خم مشكلات روزمره زندگي فراموش نگردد; - 7 توسعه چارچوبهاي قانوني جهت تقويت پشتوانه هاي قانوني براي زنان و كودكان، بهبود قوانين و اجراي هرچه بهتر آن توسط مجريان. گزارش 115 صفحه اي يونيسف همچنين شامل نقشه ها نمودارها جداول آماري و نيز توضيحاتي درخصوص وضعيت كودكان در تعدادي از كشورها است كه مشخص كننده وضعيت كلي كودكان كم سن و سال در جهان است. طبق جدول آماري، جمهوري اسلامي ايران به لحاظ تعداد مرگ و مير كودكان زير 5 مورد 46سال يعني در هر هزار تولد زنده در رده 79 قرار دارد. كشور سيرالئون بامورد 316 و كشور سوئيس بامورد 4 مرگ و مير در ابتدا و انتهاي جدول جاي دارند.