Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791105-50571S1

Date of Document: 2001-01-25

اتحاديه باشگاهها امروز به نامزدهاي رياست فدراسيون فوتبال راي مي دهد تيم ملي فوتبال ايران پس از بيست سال به جام جهاني راه پيدا كرد تا تمام جهانيان موقعيت ورزش ما را بهتر بشناسند. درخشش تيم ملي فوتبال ايران در بازي هاي مقدماتي و پيروزي مقابل استراليا نقطه عطفي در تاريخ ورزش ايران بوجود آورد. اين مقطع تاريخي را به ياد داشته باشيم كه در مديريت ورزش و فوتبال ما كمتر اتفاق افتاده است. گروه ورزشي: ورزش بازاري است در حال شكوفايي و گسترش شتابان. صنعت ورزش به تنهايي بين يك تا دو درصد محصول ناخالص ملي كشورهاي صنعتي را تشكيل مي دهد و نسبت به بسياري از بخشهاي ديگر اقتصاد با سرعت بيشتري در حال رشد است. پژوهش در باره اين شاخه نوين اقتصاد نشان داده است كه منابع قابل ملاحظه اي در توليد، تجارت، توزيع خدمات و مكالمه هاي مرتبط با ورزش در جريان اند. شايد توسعه نيافتگي ورزشي پي آمدي از توسعه نيافتگي اقتصادي يك جامعه باشد، اما در شرايط مختلف اين مديران با تدبير ورزش اند كه قادرند بحرانهاي مالي را با گزينش هاي صحيح پشت سر بگذارند و يا زمينه را به گونه اي فراهم نمايند كه مديران رشته هاي مختلف بتوانند با درايت خود ورزش را به رشد فزاينده و تعميم اقتصادي برسانند. با تصويب هيات وزيران و به پيشنهاد سازمان تربيت بدني، فدراسيونهاي ورزشي اين موقعيت را بدست آورده اند كه روساي آنها بطور انتخابي برگزيده شوند و در فضاي ايجادشده بتوان دموكراسي را نيز در ورزش رشد داد و تعاريف تازه براي آن نمود. پس از انتخاب روساي فدراسيونهاي مختلف حال نوبت دو فدراسيون اصلي كه در واقع نيمي از ورزش كشور را پوشش مي دهند، آغاز شده است. فوتبال و كشتي بطور طبيعي شرايط خاص تري دارند و بديهي است كه تامل و تعمق بيشتري را طلب مي كنند. امروز قرار است اتحاديه باشگاههاي فوتبال كه در واقع عصاره بازيكنان، مربيان و سرپرستان در قالب گروهي است از بين سه نامزد برگزيده براي احراز پست رياست فدراسيون فوتبال يكي را برگزيند. در واقع دو راي از 43 راي را اين اتحاديه صادر مي كند. اتحاديه؟ چيست و واقعا مسئوليتش در ازاي اين انتخابات بايد چگونه باشد. اتحاديه يك جمع صوري خارج از بطن فوتبال نيست، در واقع تار و پود اتحاديه به اصل فوتبال و بخش تخصصي آن مرتبط است. مسلما اتحاديه از ديدگاه تخصصي به اين انتخابات نگاه خواهد كرد و باور ذهني و فكري خود را در اين مورد عملي خواهد نمود. اتحاديه خوب مي داند كه آنكه عرق ورزش را حس كرده باشد، آنكه در ميدان فوتبال با حريف تنه به تنه شده باشد و آنكه درد و رنج اين رشته را لمس كرده باشد مي تواند آنرا هدايت كند. اتحاديه بعنوان جمعي از نخبگان مديران باشگاهها با نگاه دور به انتخاب رئيس فوتبال مي تواند اعتماد عمومي را نسبت به خود بيشتر كند، در واقع علاقمندان به باشگاهها چشم به تصميم نمايندگان خود دوخته اند و انتظار دارند كه فردي از جانب آنها برگزيده شود كه لااقل در ميدان فوتبال احساس مردمي را حس كرده باشد و درجات عملي و تئوري فوتبال را پشت سر گذاشته باشد. كميته فني اتحاديه باشگاهها آقايان مهدي دادرس، حسن عابديني، مصطفي آجرلو، محمدرضا نواصرزاده، كريم ملاحي، عليمحمد مرتضوي و كاظم اوليايي كه خوشبختانه تماما اهل عمل در ورزش بوده اند و آينده فوتبال را بهتر از همه ترسيم مي كنند، نيك مي دانند كه فوتبال، رئيسي، اهل كار و عمل مي خواهد كه در پشت مدارك تحصيلي سابقه ورزشي و مديريتي داشته باشد، زبان بداند و تجربه ارتباط بين المللي داشته باشد. تيم ما زماني به جام جهاني راه پيدا كرد كه مديريت مقتدري داشت و هرگز اجازه داده نشد حقي از بازيكنان ايران ضايع شود و حتي چند بازيكن محروم و دواخطاره ما با ترفندي مدبرانه بخشيده شدند. اتحاديه خوب مي داند كه آينده فوتبال مهمتر از تمام ارتباطات و رفاقتهاي شخصي است. براي رياست فدراسيون فوتبال بايد اندازه اجتماعي نامزدها را در نظر داشت. يادمان باشد آنكه پايش به توپ فوتبال نخورده باشد غيرممكن است درد آنرا حس كند و دلش براي اهالي آن بسوزد. فوتبال مديريتي را در دل اجتماع مي پذيرد كه جدا از پذيرش مسئوليت هاي سنگين توان آن را داشته باشد تا در زمينه هاي برون مرزي نيز بتواند بر مشكلات موجود فائق آيد و تيم ما را در ميادين جهاني دوباره حاضر كند.