Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791105-50570S1

Date of Document: 2001-01-25

مربيان بهداشت و دو دهه سرگرداني نخستين گروه از مربيان بهداشت از طريق كنكور سراسري در سال 1350 وارد مدرسه عالي بهداشت شدند و به وزارت آموزش و پرورش تعهد سپردند كه پس از فراغت از تحصيل در اين وزارتخانه خدمت نمايند و دو سال تحصيل آنان طبق مقررات قانون استخدامي كشور و ماده 18 الحاق به قانون تاسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مدت تحصيل نامبردگان در مدرسه عالي بهداشت پس از انجام تعهد جزء خدمت رسمي آنان به حساب آيد. در سال 1358 بنا بر تصميم شوراي انقلاب و موافقت دو وزير محترم وقت به وزارت بهداشت ودرمان منتقل شدند وتصميم گرفته شد مربيان 9 ماه سال تحصيلي را در وزارت آموزش و پرورش و سه ماه تابستان را در خدمت درمانگاههاي وزارت بهداشت و درمان باشند. مربيان بهداشت در طي ده سالي كه در وزارت بهداشت و درمان مشغول انجام وظيفه بودند شرح وظايفشان غيرقابل توصيف و توجيه مي باشد و براي هيچ كارمندي كه در ارگانهاي دولتي كار مي كند قابل تحمل نيست كه بالاجبار وارد شغلي گردد كه نه تنها جايگاهش نيست بلكه بايد بالاجبار خدمت نمايد. (البته شمار كمي از مربيان در وزارت آموزش وپرورش ماندگار شدند ) و جالبتر اينكه دو سال تعهد تحصيل آنان كه جزو سابقه خدمتي آنها به حساب مي آمد لغو گرديد! مربيان بهداشت از زماني كه وارد وزارت بهداشت ودرمان شدند نامه ها و اعتراضهاي مظلومانه خود را به تمامي مسئولين محترم چه حضورا چه از طريق رسانه ها رساندند و مشكلات شغلي خود را مطرح كردند تا بالاخره در شهريور ماه بنابه 1369 تصميم دو وزير محترم وتصويب مجلس شوراي اسلامي به جايگاه اصلي مان وزارت آموزش و پرورش برگشتيم، اما چه برگشتني با چه بندها و تبصره ها كه هر روز بر تعداد آن افزوده مي شود. - 1 فارغ التحصيلان مدرسه عالي بهداشت مدارس حتي در صورت داشتن تعهد خدمت به لحاظ عدم اشتغال رسمي در اين وزارتخانه (آموزش و پرورش ) مشغول بهره مندي از دو سال تحصيلي خود به عنوان دو سال خدمتشان قرار نخواهد گرفت. - 2 مربيان بهداشت نمي توانند در شاخه آموزشي وارد شوند. (در صورتي كه اساس فرهنگ بهداشتي در هر جامعه اي بر اساس آموزش است ). - 3 مربيان بهداشت مدارس جزءكادر اداري مدارس به حساب آمده ولي هيچ گونه حقي از مزاياي كادر اداري برخوردار مگر نيستند، اينكه تابستان به مانند مديران و معاونان در مدارس حضور فعال داشته باشند. - 4 مربيان بهداشت در بخشنامه ها به عنوان.. به شمار مي آيند و از مزاياي شغلي آنان اين است كه كمر به خدمت همه بسته اند و هر طرحي را بدون چون و چرا و بدون هيچ مزايايي بايد به اجرا درآورند. - 5 تعداد دانش آموزان تحت پوشش مربيان بهداشت بر عكس تمامي مربيان زيرمجموعه معاونت محترم پرورشي وزارتخانه چند برابرمي باشد. يعني حداقل ( ) 750 نفر دانش آموز. حال در نظر بگيريد كه ما مربيان بهداشت در 27 سال نابساماني شغلي را تحمل كرده ايم و جالب اينكه هر ساله حجم و فشاركاري بيشتر و از حق و حقوق ما كاسته مي شود و به عنوان مثال بودجه اي كه براي خريد لباس مربيان، هفت الي هشت هزارتومان بود در سال 1378 قطع گرديد وحق الزحمه مربيان در مدارسي كه فوق برنامه داشتند از ليست حذف شد و به اين ترتيب هر سال شمار زيادي از مربيان بهداشت با تجربه و متخصص ما با سابقه كمتر از 25 سال خود را بازنشسته مي كنند تا شايد بتوانند مشكلات شغليشان را زودتربه دست فراموشي بسپارند و با اجراي طرح ادغام دو مديركل بهداشت و تغذيه و مشاوره وزارت آموزش و پرورش معلوم نيست كار مربيان چه خواهد؟ شد به هر حال اين نامه بيانگر واقعيت تلخ زندگي شغلي 5 هزار نفر از مربيان بهداشت است كه مي توانستند و مي توانند در كمك به تامين بهداشت مدارس و خدمت به جمعيت جوان كشور به ويژه نونهالان نقش حياتي داشته باشند، اما به دليل ندانم كاري ها، تكرار مكاتبات در چرخه بوروكراسي ميان دو وزارتخانه، اغلب گرفتاردست اندازهاي شغلي شده اند. آيا به راستي مجلس ششم كه با اراده مردم شكل گرفته، مي تواند گره از اين كار فروبسته بگشايد وبر رنج ها وآلام بخشي از نيروهاي متخصص و دلسوزاما فراموش شده، مرهم نهند. مربيان بهداشت منطقه 6 تهران