Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791105-50568S5

Date of Document: 2001-01-25

دكتر رئيس دانا در شوراي شهرتهران: رانت انحصارطبقاتي جدي ترين نوع رانت درتهران است گروه شهري: رانت انحصار طبقاتي ناشي از مالكيت زمين شهري جدي ترين نوع رانت در تهران است و هر روز بخش بيشتري از ارزش يك خانه تبديل به اين نوع رانت مي شود. دكتر فريبرز رئيس دانا كارشناس اقتصاد شهري ديروز در ادامه سلسله كنفرانسهاي تخصصي شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اين مطلب افزود: بساز و بفروش ها و مالكان زمين شهري با استفاده از اين نوع رانت و روي آوردن به معاملات نگرورزانه (احتكاري ) و در نظرگرفتن چشم انداز بازار حتي با خالي نگه داشتن خانه هاي نوساز قيمت مسكن را بالا نگه مي دارند و از اين رهگذر سود مي برند. وي در سخناني تحت عنوان مقوله رانت زمين شهري با تشريح انواع رانت گفت: اين لايه اجتماعي با سودبردن از رانت انحصار طبقاتي به دليل سياربودن از حيث مكاني، قابل شناسايي نيست و با استفاده از اراضي داراي شرايط ويژه آب و هوايي و مكاني محصولات و ساختمان هاي انحصاري خود را توليد مي كند تا به رانت انحصاري دست يابد و از اين گذشته پيوسته با هجوم به حاشيه شهرها و تخريب باغها براي خود ايجاد رانت مي كند. رئيس دانا خاطرنشان ساخت: شوراي شهر و شهرداري بايد از طريق قوانين و مقررات و سازوكارهاي اجرايي با داشتن پشتوانه مردمي در مقابل اين لايحه انحصارطلب ايستادگي كنند و شهرها را نجات دهند. وي افزود: شوراها بايد بابت هر درختي كه براي تغيير كاربري اراضي ريشه كن مي شود عوارض را افزايش و در مقابل براي ايجاد هر درختي عوارض را كاهش دهند زيرا مناظر طبيعي و فضاي سبز شهرها متعلق به همه مردم است. وي افزود: از سال 1369 شهرداري تهران خواسته يا ناخواسته در ايجاد رانت سهيم بود و در اين مقوله با اين طبقه اجتماعي همكاري كرد. نيت شهرداري خوب بود و با بدست آوردن پول از اين راه به نفع آباداني تهران خرج كرد.