Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791105-50564S4

Date of Document: 2001-01-25

زنان شب كار بيشتر سرطان مي گيرند زناني كه شب كار هستند، بيشتر از زناني كه كار روزانه دارند در معرض ابتلا به سرطان سينه قرار هر دارند چقدر مدت كار شبانه طولاني تر باشد، ميزان خطر بالاتر مي رود. اين نتيجه تحقيق يك گروه دانماركي است كه در شماره ويژه ژانويه مجله اپيدميولوژي به چاپ رسيده است. برنامه هاي كاري نامنظم شامل كار شبانه، عوارض فيزيولوژيكي و رواني خطرناكي به دنبال دارد. دكتر. ج هانسن از انستيتوي اپيدميولوژي كپنهاك، تحقيقات جامعي بر روي زنان 30 تا 54 ساله كه مخصوصا شبها كار مي كردند، انجام داده وخطر ابتلا به سرطان سينه را در آنها مشاهده كرده است. او تاريخچه شغلي 7035 زن را كه از سرطان سينه رنج مي تنظيم برند، كرده است. خطر ابتلا به سرطان در يك دوره استقراء 5 ساله با در نظر گرفتن قوانين اجتماعي - از اقتصادي، سن تولد اولين و آخرين بچه و تعداد فرزندان، محاسبه شده است. تحقيق نشان مي دهد كه خطر ابتلا به سرطان سينه در بين زناني كه حداقل نصف سال را شب كار /1 5 هستند برابر بيشتر از زناني است كه كار روزانه دارند. به علاوه با افزايش مدت كار شبانه خطر ابتلا به سرطان نيز افزايش پيدا كرده است. برخي تحقيقات نشان داده اند كه كساني كه شب كار هستند بيش از سايرين از الكل استفاده كرده اند كه اين خود يك عامل خطر شناخته شده براي ابتلا به سرطان سينه است. دكتر هانسن بر اين عقيده است كه عرضه نور مصنوعي، توليدملاتونين را متوقف مي كند. ملاتونين، هورموني است كه شبها توليد مي شود و تراكم ضعيف ملاتونين، رشد سلولهاي سرطان زا راتسهيل مي كنند و همچنين توليد استروژن هايي كه خطر سرطان سينه را افزايش بيشتر مي دهند، مي كنند. منبع: اپيدميولوژي 2001