Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791104-50559S13

Date of Document: 2001-01-24

نايب رئيس شوراي شهر مشهد: شوراهابايد اداره كننده شهر باشند نه شهرداري نايب رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد از قانون فعلي شوراها انتقاد كرد. محمدعلي نيكوكاران در جمع خبرنگاران در اهواز گفت: در ابتدا تلاش مابسترسازي براي تشكيل شوراهاي اسلامي استان شهرستان، و شوراي عالي استانها بود، ولي اكنون شوراي اسلامي شهر مشهدتا زماني كه قانون شوراها اصلاح نشده باشد با تشكيل اين شوراهامخالف است. وي اظهارداشت: قانون فعلي تنها نظارت بر برخي سازمانها وادارات را به شوراي اسلامي شهر واگذار كرده ولي راهكارهاي اجرايي آن را تبيين نكرده است. نيكوكاران افزود: شوراها بايد در اداره شهر نقش داشته باشند ولي شوراي شهردر حال حاضر به صورت شوراي شهرداري در آمده و تنها در اداره امورشهرداري حضور فعال دارد. رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز نيز با تاكيد بر شفاف نبودن قوانين فعلي شوراها گفت: تشكيل شوراي استان و شورايعالي استانها به عنوان پل ارتباطي ميان شوراها ضروري است. محمدرضا مغاره افزود: در شرايط فعلي تصميم گيري در شوراها تا حدود زيادي مبتني بر برداشتهاي سليقه اي است و در نتيجه حتي در مورد مسائل مشترك نيزديدگاهها، روشهاو مصوبات متفاوتي وجود دارد. وي گفت: دولت براساس قانون شوراها موظف به تشكيل شوراي استان و شوراي عالي استانها، سه هفته پس از انتخابات شوراي شهرها بوده ولي متاسفانه تاكنون اقدامي براي اين منظور صورت نگرفته است.