Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791103-50549S1

Date of Document: 2001-01-23

خاتمي: انقلاب اسلامي، انقلاب حاشيه عليه متن بود دوباره اجزاي جامعه را به حاشيه نرانيم زير سئوال بردن حركت امام و انقلاب كار خطرناكي است كه موجوديت هويت، و عظمت ملي و ديني مارا نشانه گرفته است رئيس جمهوري همه نيروها و گروه هاي جامعه را به گردآمدن حول محور مصالح ملي و منافع اساسي كشور فراخواند. به گزارش ايرنا سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهوري عصر يكشنبه در ديدار اعضاي كميته هاي تخصصي ستاد برگزاري مراسم دهه فجر انقلاب اسلامي گفت: امروز بايد بكوشيم در سايه انقلاب اسلامي همه نيروها همچنان كه در دوران انقلاب كنار يكديگر قرارداشتند حول محور مصالح ملي و منافع اساسي جامعه جمع شوند. آقاي خاتمي تصريح كرد: همه گروه ها و نيروها بايد مسائل عام و عمومي جامعه را بشناسند و درباره تعريف آن اشتراك نظر داشته باشند، در اين صورت اختلاف نظر در شيوه ها و راهها براي رسيدن به اهداف در جاي خود پذيرفتني است. رئيس جمهور ضرورت پذيرش تنوع و اختلاف را در عين داشتن توافق روي مسايل ملي خاطرنشان ساخت و با اشاره به اينكه دستاورد ملموس انقلاب، نظام جمهوري اسلامي است كه اساسنامه آن، قانون اساسي مي باشد، گفت: حكومت بايد زمينه حل مسالمت آميز اختلاف ها و به رسميت شناختن آن در چارچوب قانون اساسي را فراهم كند. آقاي خاتمي ادامه داد: هيچ گروه، نيرو و فكري نبايد در پي حذف سليقه و تفكر ديگري باشد زيرا هيچ تفكري حذف شدني نيست و اگر اين طور شود، آن تفكر به صورت پرهزينه و خطرناك تري ظاهر خواهد شد. رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه انقلاب اسلامي هرگز نبايد محدود به نسل خلق كننده آن شود، اظهار داشت: انقلاب اسلامي متعلق به آينده است. نسلانقلاب، انقلاب را آفريد تا نسل هاي پس از آن در پناه آن زندگي آزاد، مستقل و سربلندي توام با معنويت داشته باشند. آقاي خاتمي انقلاب اسلامي را انقلاب حاشيه عليه متن خواند و اظهار داشت: اين متن، رژيمي بود كه قدرت و امكانات داشت اما با آيين و دين مردم بيگانه و وابسته به بيگانگان بود و همه اقشار جامعه را به حاشيه رانده بود. وي تصريح كرد: اين حاشيه ها حول محوريت امام (ره ) عليه متن فاسد، انقلاب كردند و نظام جمهوري اسلامي را تشكيل دادند. رئيس جمهور تاكيدكرد: بايد از اينكه دوباره اجزاي جامعه به حاشيه رانده شوند، به شدت پرهيز كنيم، تا آنها احساس در متن بودن كنند و حكومت خود را نماينده اين ملت بداند. آقاي خاتمي از 22 بهمن به عنوان حادثه اي بي نظير و بي بديل در تاريخ معاصر يادكرد و اظهار داشت: از خصوصيات ممتاز انقلاب اسلامي جمع جنبه هاي معنوي حيات انسان و جنبه هاي اجتماعي زندگي اوست، در اين انقلاب هم خدا مطرح بود وهم مردم، هم آزادي و هم بندگي خدا. رئيس جمهور به مشاركت بي نظير همه اقشار جامعه در خلق اين واقعه شگرف اشاره كرد و آن را نقطه تعادل اجتماعي دانست كه از يك طرف ريشه در گذشته و سرچشمه هاي هويت ديني ملت ايران داشت و ازسوي ديگر درصدد بود تا با نگاه به آينده، دنيايي بسازد كه مردم از وضع فلاكت بار موجود نجات يابند و درعين حال آخرت خود را نيز تامين كنند. آقاي خاتمي هويت ملي امروز مردم ايران را عجين شده با انقلاب و امام ( ره ) دانست و با اشاره به تهاجمات فراواني كه اين روزها براي نفي انقلاب و زيرسئوال بردن امام ( ره ) صورت مي گيردگفت: زيرسئوال بردن حركت امام و انقلاب كار خطرناكي است كه موجوديت و هويت ملي ما و آنچه كه موجب عظمت ملي و ديني ما بوده و خواهد بود را نشانه گرفته است. آقاي خاتمي يادآور شد: مقابله با تهاجمات صورت گرفته براي نفي انقلاب و امام، به معناي آن نيست كه امام معصوم بود يا اينكه، عملكردهاي دوران انقلاب را هيچگاه نقد نكنيم. قطعا نقطه ضعف هايي وجود داشته و دارد كه نبايد آن را زير تقدس امام و انقلاب بپوشانيم. رئيس جمهور تصريح كرد: اما نقد عملكردهاي يادشده نبايد موجب شود كه جوهره حركت انقلاب و امام و عظمت اساسي آن كه سرنوشت تاريخي ملت ايران را عوض كرد و بر دوران سياه استعمار بيگانگان بر كشور نقطه پايان نهاد، زيرسئوال برود. آقاي خاتمي، انقلاب اسلامي را انقلاب حماسه و عشق دركنار عقلانيت و تدبيرخواند و از برگزاركنندگان مراسم بزرگداشت دهه فجر خواست كارهاي فكري، فرهنگي و پژوهشي در اين زمينه را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار دهند. رئيس جمهور تاكيدكرد: دهه فجر بايد همچون فرهنگ عاشورا يا نوروز به صورت يك فرهنگ در جامعه درآيد، نه يك امر تصنعي. آقاي خاتمي در اين راستالزوم برنامه ريزي در مدارس و دانشگاهها، تبليغات، نحوه برخورد و سلوك مسئولان با مردم و استفاده از مشاركت آنان در عرصه بزرگداشت جشنهاي انقلاب را خاطرنشان ساخت. آقاي خاتمي گفت: نبايد فرهنگ انقلاب با فرهنگ ملي و اسلامي جامعه ما در تزاحم قرار گيرد بلكه بايد اين فرهنگ و پايه منافع و مصالح ملي ما باشد. رئيس جمهور، ضرورت به كارگيري شيوه هاي نو و بهره گيري از خلاقيت و نوآوري نسل جوان در برگزاري مراسم بزرگداشت دهه فجر را يادآورشد و تاكيد كرد: اين مراسم بايد حتما با شور و شعف و نشاط كه غير از ولنگاري و بي بندوباري است همراه باشد و همه در شادي آن سهيم باشند. پيش از سخنان آقاي خاتمي محمدحسين زارع مسئول ستاد دهه فجر انقلاب اسلامي با ارائه گزارشي از برنامه هاي مختلف اين ستاد براي بزرگداشت بيست وسومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي گفت: تقويت جنبه هاي مشاركت عمومي در برنامه هاي اين ستاد قرار داشته كه از آن جمله مي توان به مشاركت هزار 34 شوراي اسلامي روستايي در مراسم امسال اشاره كرد.