Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791102-50539S2

Date of Document: 2001-01-22

پاسخ مسئولان توضيح شركت مخابرات پيرامون يك مطلب با احترام پاسخ مطلب مندرج در شماره 2270 آن روزنامه با تلفن عنوان همراه گرانتر است يا خروس؟ قندي به شرح زير ارسال مي شود. از عمر پديده تلفن همراه در كشور ما چيزي حدود نيم دهه مي گذرد و بديهي است عواملي همچون متقاضيان روزافزون و ميليوني اين وسيله ارتباطي و ساختار نامتناسب معماري تهران و سرانجام جابه جايي مشتركين اين نوع تلفن بروز برخي اختلالات و كاستيهاي مقطعي را اجتنابناپذير ساخته كه آنها نيز با تلاش شبانه روزي مهندسين و تكنيسين هاي شركت مخابرات ايران به تدريج مرتفع مي شوند. براي حل مشكل نقاط كور نيز چندين مركز سيار مجهز به سيستمهاي گيرنده و فرستنده در نقاط مختلف تهران مادام در تردد بوده تا اين نقاط را شناسايي كرده و امكان ارتباط در آنها را فراهم سازد و اما عدم فرهنگ استفاده صحيح از تلفن همراه خود عاملي براي دامن زدن به پاره اي مشكلات مي شود. براي مثال، اغلب تلفنهاي همراه توسط دلالان اين وسيله ارتباطي و به صورت وكالتي چندين دست مي گردند، اما از آنجا كه شركت مخابرات از اين نقل و انتقال بي خبر مي ماند، قبض هاي كاركرد اين گونه تلفنهاي همراه را كماكان براي صاحبان اوليه آنها مي فرستد كه در بسياري از موارد به دست صاحبان فعلي اين وسيله ارتباطي نمي رسد و همين امر سبب مي شود هزينه مكالمه به موقع پرداخت نشود و در نتيجه منجر به قطع اين تلفنها گردد. بعضي از مشتركين متاسفانه بدون توجه به دفترچه راهنماي تلفن همراه خود با فشار بعضي از دكمه هاي گوشي تلفن، امكان تماس ديگران را با خود سلب مي نمايند. گروه ديگري از مشتركين نيز از سوختن سيمكارت تلفن خود و تعويض به موقع آن غافل مي مانند، جمع ديگري معمولا به دليل مشغله فراوان و يا كم حوصلگي تلفن همراه خود را جز در موارد ضروري روشن نمي كنند و... در چنين شرايطي، وقتي فردي با يكي از اين تلفن ها كه امكان ارتباط با آنهاميسر نبوده، به طور مكرر تماس مي گيرد و پاسخي نمي شنود، آن را غيرمنصفانه به حسابوجود اختلال در شبكه تلفن همراه كشور مي گذارد. ملاحظه مي شود كه در بسياري از مواقع مشتركين تلفن همراه عامل عدم امكان ارتباط با اين وسيله ارتباطي شده كه اين موضوع، سواي برخي از مشكلات فني شبكه است. دفتر روابط عمومي شركت مخابرات قرار داد منعقد نشده است عطف به مطلب مندرج در روزنامه همشهري مورخ /9/79 1صفحه شماره 2273 3 تحت عنوان: دانشجويان بيمه خدمات درماني مي شوند به نقل از گروه كه همشهري، در ابتداي خبر اشتباها سازمان تامين اجتماعي ذكر شده است; بدين وسيله اين اداره كل ضمن اعلام اينكه سازمان تامين اجتماعي در اين خصوص با وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري هيچ گونه قراردادي نداشته و اطلاعيه اي نيز صادر نكرده است; لذا درخواست اصلاح مطلبمنتشره را دارد. روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي طرح تفكيك زباله به خوبي اجرا مي شود احتراما با، توجه به درج مطلبي در صفحه سوم روز چهارم دي ماه آن روزنامه وزين تحت عنوان جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست: طرح تفكيك زباله از مبداء رادر تهران اجرا كنيد تقاضا مي شود جوابيه و توضيح سازمان بازيافت و تبديل مواد را براي روشن شدن افكار عمومي درج فرماييد. در مورد اجراي طرح تفكيك زباله تر وخشك از مبداء در تهران آنچه تاكنون انجام شده است صرفا پيمودن بخشي كوتاه از مسير دستيابي به اين هدف چرا است، همان گونه كه تشكلهاي مردمي دوستدار محيط زيست نيز مي دانند تحقق كامل برنامه هاي حفظ محيط زيست نياز به آموزش گسترده با هدف فرهنگ سازي و نهادينه شدن رفتارهاي شهروندان و همچنين همكاري و همياري تمامي دستگاههاي اجرايي و نيز تدوين قوانين مناسب شهري متناسب با نيازهاي روز دارد كه با تلاش و كار مداوم و گذشت زمان تحقق مي يابد. از سوي ديگر همان طور كه در بيانيه جمعيت محترم زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست بدان اشاره شده است طرح آزمايشي تفكيك زباله در ناحيه شهرداري 4 منطقه 7 در سال 1377 به صورت آزمايشي به مورد اجرا گذاشته شد كه نتايج حاصله از آن سبب گسترش طرح آموزش در سال 1378 در منطقه 18 از مناطق بيستگانه شهر تهران شد كه در اين طرح از روش آموزش چهره به چهره جهت اطلاع رساني به شهروندان با همكاري گروههاي مردمي غيردولتي طرفدار محيطزيست استفاده به عمل آمد. در حال حاضر با تغييراتي كه در چگونگي اجراي طرح ايجاد شده است جمع آوري مواد تفكيك شده توسط پيمانكاران بازيافت در اكثر مناطق انجام مي گردد. در اين راستا با آگاهي هاي عمومي كه از طريق آموزشهاي لازم به شهروندان داده شده همكاري صميمانه اي در اجراي صحيح طرح بين مردم و پيمانكاران جمع آوري مواد بازيافتي برقرار است. ضمنا با توجه به طرحهاي پيش بيني شده پنج ساله در امر آموزش و اطلاع رساني به همشهريان و هماهنگي هاي لازم بين مناطق شهرداري براي نظارت بر عملكرد پيمانكاران در امر جمع آوري مواد خشك، آثار مثبت اجراي طرح تفكيك و جداسازي زباله از مبداء به صورت تر و خشك با گذشت زمان مشهود خواهد شد. بديهي است اين امرمهم صرفا با همكاري عموم شهروندان عزيز و پشتيباني گروههاي مردمي طرفدار محيط زيست كه همواره يار و مددكار سازمان بوده اند، تحقق مي يابد. روابط عمومي سازمان بازيافت و تبديل مواد مجري طرح، متعهد به ارائه گزارش شده است پيرو درج مطلبي تحت عنوان تالاب انزلي، قرباني توسعه ناپايدار در /9/79 16تاريخ در آن روزنامه خواهشمند است نسبت به درج توضيح ذيل جهت آگاهي عموم اقدام لازم صورت پذيرد: مجري پروژه كنارگذر انزلي متعهد به تهيه و ارائه گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي به سازمان حفاظت محيط زيست گرديده است. بديهي است نتايج گزارش فوق الذكر در صورت تاييد لازم الاجرا مي باشد. سرپرست اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل