Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791102-50531S7

Date of Document: 2001-01-22

سوييس امضاي ديجيتالي را قانوني مي كند گروه اجتماعي: دولت سوييس در حال تدوين قانون تازه اي است كه به موجب آن امضاي ديجيتالي براي عقد قرار دادهاي تجاري بر روي شبكه جهاني اطلاع رساني ( اينترنت ) معتبر خواهد بود. خبرگزاري سوييسي اس دي آ روز شنبه همچنين گفت: اين قانون در حال طي مراحل كارشناسي است و پس از آن براي تصويب نهايي به مجلس شوراي ملي سوييس عرضه خواهد شد. براساس اين گزارش، امروزه از لحاظ فني اين امكان به وجود آمده است تا اسناد و مداركي كه از طريق شبكه هاي رايانه اي انتقال پيدا مي كند، داراي هويت باشد و نگارنده آن ها قابل شناسايي باشد. علاوه بر اين، مي توان بررسي كرد كه سند تغيير يافته يا دست نخورده باقي مانده است. به اين منظور، طرف هاي قرار داد از نرم افزارهاي داراي رمز شخصي استفاده مي كنند. طبق قانون تازه سوييس، فرد ارسال كننده قرار داد بايد رمز شخصي امضاي ديجيتالي خود را به نحوي نگه داري كند كه كسي نتواند از آن سوء استفاده كند. مسئوليت سوءاستفاده ديگران از رمز شخصي با صاحب اين رمز خواهد بود. به اين ترتيب دريافت كننده قرارداد اطمينان خواهد داشت كه قرارداد تقلبي نيست و مسئوليت آن در هر حال با صاحب رمز است.