Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791029-50520S6

Date of Document: 2001-01-19

/8 5درصد از خانواده هاي ايراني توسط زنان سرپرستي مي شود گروه اجتماعي: معاون امور زنان وخانواده هاي سازمان بهزيستي كشور گفت هزار 104 خانواربا سرپرست زنان زيرپوشش خدمات اين سازمان قرار دارند. پرويز زارعي افزود/8 5درصد از تعداد خانواده هاي ايراني داراي سرپرست زن هستند. وي بابيان درصد 23اينكه زنان سرپرست خانوار داراي سن بالاي 60 سال اضافه هستند كرددرصد 27 خانوارهاي زيرپوشش داراي سرپرست زن جوان هستند كه به دليل مشكلات معيشتي در معرض آسيبهاي اجتماعي قرار دارند. زارعي تعداد خانوارهاي موجود در كشور كه زير خط فقر هستند را 728 هزار خانوار اعلام كرد. وي همچنين اضافه كرد: از تعداد زنان خود سرپرست زير پوشش اين سازمان 224 هزار خانوار فاقد مسكن مي باشند. وي ميزان پرداخت كمكهاي مالي امسال سازمان بهزيستي را به اين خانواده هاميليارد 140ريال اعلام كرد. زارعي افزود: تاكنون يك هزار و 260 فرصت شغلي در زمينه هاي مختلف براي سرپرستان اين گونه خانوارها فراهم گرديده است. وي آموزش مهارت هاي زندگي به اعضا خانوارهاي زير پوشش سازمان، طرح گروههاي هميار ويژه خانواده هاي مذكور را از اقدامات سازمان بهزيستي كشور ذكر كرد. وي ادامه داد: تقويت وتوسعه موسسات خيريه، اقدامات بازتواني، اجراي طرح بهبود زنان سالمند و نيازمند دردرصد 10 مراكز شهري و 10 درصد مراكز روستايي از برنامه هاي پيش بيني شده در سال آينده اين سازمان است. وي تعداد موسسات خيريه در كشور راموسسه 350 عنوان كرد و افزود: تاكنون از طريق اين موسسات امسال 19 ميليارد و 730 ميليون ريال يارانه بلاعوض و وام بدون بهره در اختيار افراد قرار گرفته است.