Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791028-50514S1

Date of Document: 2001-01-18

تلاش ايتاليا براي رهايي از كابوس جنون گاوي مصرف پودر گوشت به عنوان افزودني خوراك دام در ايتاليا ممنوع شد بيماري جنون گاوي كه براثر آزمندي توليدكنندگان انگليسي بروز كرده، قاره اروپا را در نگراني عميقي فرو برده است. جنون گاوي و اخلاق! آزمندي توليدكنندگان بزرگ انگليسي براي توليد گوشت بيشتر و به كارگيري پودر گوشت به عنوان خوراك دام براي فربه سازي گاوهاي اين كشور، فاجعه بزرگ جنون گاوي را سبب شد و اكنون اين فاجعه بسان يك كابوس هولناك برقاره اروپا سايه افكنده است. مناسبات توليدي تا نيمه دوم قرن بيستم هنوز از اخلاق نسبي برخوردار بود، اما پس از آنكه در ايالات متحده آمريكا و انگلستان و سپس ديگر كشورهاي اروپايي با استفاده بي رويه از هورمون در خوراك دام و طيور اين اخلاق نسبي هم زيرپا گذاشته شد قابل پيش بيني بود كه دامنه آزمندي توليدكنندگاني كه مرزهاي عرف و اخلاق جهاني را شكسته اند، به مصداق: هدف وسيله را توجيه مي كند، خطري فراتر از خطر به كارگيري هورمون در خوراك دام و طيور را فراروي مصرف كنندگان قرار دهد. درآخرين دهه قرن بيستم و در وضعيتي كه اعلام شده بود، مصرف گوشت دام ها و مرغ هايي كه با مصرف بي رويه هورمون فربه شده اند، خطر ابتلا به سرطان را در پي دارد و پخش اين قبيل اخبار و شايعات افكار عمومي جهان را نگران كرده بود، بيماري نوظهور و كشنده جنون گاوي در انگلستان سربرآورد. اين بيماري كه براثر افزودن پودر گوشت حيواني به خوراك دام ها و مرغ ها، بروز كرده بود، تركش مرگبار خود را تا جامعه انساني گسترش داد و قربانياني از ميان مصرف كنندگان گوشت گاوهاي مبتلا به جنون گاوي گرفت. با وجود اقدامات وسيعي كه انگلستان براي نابودي گاوهاي مبتلا به جنون گاوي به كار برد، اين بيماري ريشه كن نشد، چرا كه مصرف پودر گوشت به عنوان افزودني چاق كننده به خوراك دام و طيور در اروپا ادامه يافت و در ماههاي اخير ابتدا درآلمان و سپس در فرانسه و بلژيك و ايتاليا نشانه هايي از بيماري خطرناك جنون گاوي بروز كرد و بارديگر مردم اروپا را در اضطراب عميقي فرو برد. اكنون دولت هاي اروپايي، شتابان برنامه حذف پودر گوشت از خوراك دام و طيور را به عنوان يك اقدام اضطراري دنبال مي كنند. امابايد ديد كه توليدكنندگان آزمند، در اين قاره مجازات شده اند، يا در آينده نزديك بايد شاهد وقوع فاجعه ديگري ازحرص پايان ناپذير نظام سرمايه داري غيراخلاقي باشيم. خبري كه در پي مي آيد، نشان دهنده كوشش هاي وسيع دولت ايتاليا براي برچيدن سايه كابوس جنون گاوي از اين كشور است. وزارتخانه هاي بهداشت و محيطزيست ايتاليا، چهارشنبه هفته پيش، فرماني صادر كردند كه براساس آن خوراك هاي دام گوشتي و بقاياي كشتار گاوها بايد براي پيشگيري از بيماري جنون گاوي سوزانده شود. به گزارش خبرگزاري رويتر از رم و به نقل از يك بيانيه صادر شده اين دو وزارتخانه: اين اقدامات لازم است زيرا نابود نكردن موادي كه خطرپخش جنون گاوي را در بردارد... مي تواند خطرات زياد زيست محيطي و بهداشتي را همراه داشته باشد. ممنوعيت 6 ماهه اتحاديه اروپا براي بهره برداري نكردن از خوراك دام گوشتي و استخواني، دوشنبه هفته پيش به اجرا درآمد. اما مقرراتي در 15 كشور اين اتحاديه براي نابودسازي اين نوع خوراك دام يا انبار نمودن آنها در صورت لغو ممنوعيت در تيرماه آينده وضع نشد. طي چند ماه آخر سال 2000 كه ترس فراگير از جنون گاوي اروپا را در برگرفته بود، سياستمداران ايتاليايي مكررا گفتند اقدامات اضطراري را براي سالم نگه داشتن گوشت گاو اين كشور از خطر اين بيماري كشنده و ضايع كننده مغز به اجرا درآورده اند. اين دو وزارتخانه، چهارشنبه هفته پيش گفتند، كوره هاي سوزاننده بايد تمام خوراكهاي دام گوشتي را همراه با باقي مانده هاي كشتارگاهها از قبيل مغز، نخاع و روده گاوها را قبول كنند. اين فرمان 3 ماه اعتبار دارد. سوءظني وجود دارد كه خوراك دام گوشتي را به دامهاي علف خوار خوراندن، اين اختلالات را به وجود آورده است و اين كار نقش اصلي را در پخش جنون گاوي و بيماري معادل آن كه در انسان كشنده است و به ان. وي. جي سي موسوم مي باشد، بازي كرده است. اتحاديه اروپا پارسال با ممنوع سازي خوراك دام گوشتي و استخواني براي دامهاي /2سال 5بالاي نسبت به وحشت فراگير از جنون گاوي واكنش نشان داد; و مقرر كرد كه براي همه دامها بايد آزمايش جنون گاوي به عمل آيد. وزارت بهداشت ايتاليا با قرار دادن يك بيانيه سايت در اينترنتي خود اعلام كرد: 1300 تاكنون آزمايش به عمل آمده كه نتيجه همه آنها منفي بوده است. حدود يكماه طول مي كشد تا دامهاي سراسر اين كشور آزمايش شوند زيرا ميزان تقاضا براي جعبه هاي ويژه آزمايش به شدت بالا رفته است. ايتاليا در سال 1994 دو مورد جنون گاوي داشت كه در دو گاو وارد شده از انگليس بروز كرده بود.