Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791028-50511S3

Date of Document: 2001-01-18

نظام بانكي با افزايش سود پرداختي مي تواند انگيزه لازم را براي سپرده گذاري مردم فراهم كند مديرعامل موسسه مالي و اعتباري بنياد مستضعفان و جانبازان گفت: تفكيك سياست هاي مالي و پولي از يكديگر و كاهش حجم پرداخت تسهيلات تكليفي از سوي نظام بانكي، سبب توقف رشد تورم در كشور شده است. رضا شيوا روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بيان برنامه هاي مثبت نظام بانكي، پيشنهاد كرد براي جلوگيري از روند افزايش تورم در كشور، رشدنقدينگي در سومين برنامه توسعه اقتصادي، متناسب با پيش بيني برنامه باشد. وي گفت: براي ترغيب هموطنان به سپرده گذاري و هدايت پس اندازهاي آنها به بانكها، نظام بانكي و نهادهاي مالي با افزايش سود پرداختي مي توانند انگيزه لازم را براي سپرده گذاران فراهم كنند. وي اضافه كرد: اين اقدام سبب خواهد شد تاپس اندازهاي كوچك مردم به سمت دلالي و پيش فروشهاي مختلف هدايت نشود. وي گفت: با ايجاد يك بازار پولي و مالي فعال و رقابتي در برنامه سوم، مي توان ميزان بيكاري و تورم را در كشور كاهش داد.