Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791028-50511S10

Date of Document: 2001-01-18

ديدگاه با نمايندگان مردم در مجلس كارآمدي 3 تبصره را اندازه گيري كنيد نمايندگان مردم ايران روز گذشته درباره كليات لايحه بودجه 1380 كل كشور نظرات خود را بيان كردند و از امروز كار تصويب تبصره هاي آن را آغاز خواهند كرد. درباره تبصره هاي لايحه بودجه ديدگاههاي مختلفي وجود دارد كه در روزهاي گذشته مورد توجه كارشناسان، مسئولان و مديران اقتصادي كشور قرار گرفته و درباره آنها گفته و نوشته اند. به نظر مي رسد يكي از تبصره هايي كه از سوي نمايندگان محترم بايد با كمال دقت مورد توجه قرار گيرد تبصره 3 لايحه بودجه است. براساس بندج تبصره ياد شده بانك هاي كشور موظف شده اند در سال 1380 تا سقف 4800 ميليارد ريال با نرخ ترجيحي تسهيلات در اختيار دولت ( درصد ) 30 و بخش تعاوني و خصوصي ( درصد ) 70 قرار دهند. به نظر مي رسد كه نمايندگان مردم پيش از تصويب اين تبصره مي توانند و بايد عملكرد تبصره هاي 3 در سالهاي قبل را از مسئولان بخواهند و اگر اطمينان پيدا كردند كه پرداخت اين اعتبارات كارآمد بوده است مجددا به اين تبصره راي دهند. كارشناسان اقتصادي معتقدند كه شيوه پرداخت، ميزان وام پرداختي، گروههاي هدف در اين تبصره گونه اي است كه احتمال كارايي و بازدهي تسهيلات پرداختي را با ترديد مواجه مي كند.