Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791028-50508S4

Date of Document: 2001-01-18

اخلاق شهروندي دمكراسي در خانه كودكان هر خانواده در شهرها، بخش قابل توجهي از جمعيت شهري را تشكيل مي دهند و بايد از همان دوره خردسالي با دريافت پاسخ هاي درست در برابر پرسش هايي كه از سر كنجكاوي در خانه مطرح مي كنند، مهارت هاي لازم براي زندگي در شهر را فراگيرند. در چنين موقعيتي خانواده ها بايد با حوصله و از روي سعه صدر بستر مناسب براي بالندگي ذهن و انديشه كودكان را فراهم كنند و درواقع نوعي دمكراسي را در محيط خانه برقرار سازند. بديهي است، اگر اين نياز نسل نو در نخستين هسته اجتماعي تامين نشود او با يك شخصيت منفعل و انزواجو در بزرگسالي نيز انگيزه اي براي مشاركت در اداره شهر و دفاع از حقوق خود به عنوان يك شهروند را نخواهد داشت. برقراري فضاي مناسب براي پاسخگويي به سئوالات كودكان در خانه و همچنين مساعدت براي فراهم شدن چنين امكاناتي در مدارس، زمينه مناسبي را براي پرورش شهرونداني كه مسئوليت پذير و مدافع حقوق جامعه باشند، مهيا مي كند.