Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791026-50495S2

Date of Document: 2001-01-16

هشدار خاتمي به مخالفان اصلاحات: مقاومت دربرابرمطالبات مردم به فروپاشي جامعه مي انجامد گروه سياسي: آقاي سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري روزگذشته با حضور در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، وزراي پيشنهادي خود براي تصدي وزارتخانه هاي صنايع و معادن، راه و ترابري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، جهاد كشاورزي و پست و تلگراف و تلفن را معرفي كرد. به گزارش ايرنا آقاي خاتمي با اشاره به نقش اين وزارتخانه ها در عرصه حيات ملي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي كشور اظهار داشت: سرنوشت دولت تا حد زيادي به اين وزارتخانه ها بستگي دارد. رئيس جمهوري با بيان اين مطلب كه امروز مادر مرحله بسيار حساسي از حيات تاريخي كشور به سر مي بريم گفت: جوان بودن جامعه ايران، گسترش كمي و كيفي دانش و آگاهي، گسترش ارتباطات و اينكه جوانان ما به سادگي در جريان آنچه كه در دنيا مي گذرد، قرار مي گيرند، از مسائلي است كه وضعيت خاصي را در جامعه ايران بوجود آورده است. آقاي خاتمي گفت: طبعا جامعه امروز ايران، توقعات و مطالبات تازه اي دارد كه اگر در ساماندهي امور، به اين وضعيت و مطالبات جديد توجه نشود، ما در پيشبرد امور دچار ناكامي خواهيم شد. رئيس جمهوري با بيان اين مطلب كه امروز به بركت انقلاب اسلامي آن زنجيره بلند سياه بختي، منقطع شده است، اظهار داشت: استبدادزدگي يك عادت ثانوي در دل جوامعي مثل جامعه ماست لذا بايد متوجه آن عادت ثانوي تاريخي باشيم و همه مردم براي زدودن آثار تلخ حاكميت قرنها استبداد بر جامعه، تلاش كنند. آقاي خاتمي همچنين از ورود مفاهيم و گفتمانهاي جديد در جوامع مختلف از جمله جامعه ايران سخن گفت و افزود: يكي از آشفتگيهاي جوامع جهان سوم از جمله ايران ورود اين مفاهيم و گفتمانهاي تازه در عرصه هاي مختلف و عدم تعيين تكليف در اين باره است كه با بخشنامه و دستورالعمل نيز نمي توان اين تكليف را روشن وي كرد تصريح كرد: وجود پاره اي از تنگ نظريها كه مانع نوآوريهاي به اقتضاء زمان با تكيه بر مبادي ارزشي مي شوند، مشكل مضاعف و تهديد ديگري است كه در جامعه ما وجود دارد. وي از وجود برخي ندانم كاري ها، بي تجربگي ها و سوءنيت ها از سوي كساني كه اين نظام و سربلندي اين ملت را نمي خواهند به عنوان مشكل جدي ديگر كشور نام برد. رئيس جمهوري گفت: فاصله ميان خواستها و مطالبات مردم و سياست ها و رفتارهاي حاكمان در اين وضعيت امر خطرناكي است كه يا به صورت بالابردن مطالبات درحدي كه متناسب با مقدورات و امكانات كشور نباشد يا دامن زدن به مطالبات به صورتي كه سازگار با موازين ارزشي و انقلابي و مصالح ملي نباشد مطرح مي شود. آقاي خاتمي از بحران آفرينيهاي مصنوعي در اثر ندانم كاريها ولو بدون سوءنيت و جذب و جلب توجه انرژي جامعه و مسئولان به سوي بحرانهاي ساختگي و غيرطبيعي و منحرف كردن آنها از درك نيازهاي واقعي مردم به عنوان يكي ديگر از مشكلات امروز كشور ياد كرد. وي اظهارداشت: نتيجه اين كارها در وضعيت موجود نظام و جامعه القا يا تلقي ناكارآمدي نظام و ايجاد ياس در مردم است كه اگر به اين نقطه برسيم بايد بسيار متاسف باشيم. رئيس جمهوري تصريح كرد: بايد كارآمدي خود را با تشخيص اولويتها و اهتمام به خواست و نياز جامعه و نپوشاندن ناكاميها و ناتوانيهاي خود تحت بهانه هاي مختلف نشان دهيم. آقاي خاتمي با تاكيد بر ضرورت جبران عقب ماندگيهاي مزمن در جامعه كه در ساختار بيمار اقتصادي و اداري كشور تجلي پيدا كرده است، گفت: اين امر برنامه ريزي و علم و كارشناسي و عزم همگاني مي خواهد و بايد همه اركان نظام در ذيل اين تحول بزرگ قرار گيرند. وي اضافه كرد: بدون ترديد نياز مهم، روشن و بديهي روزگار ما در سراسر جهان حاكميت انسان بر سرنوشت خويش و استقرار نظامهاي مردم سالاري است. اگر اين نياز زمانه كه ترديدناپذير است با مباني و هويت اعتقادي و فرهنگي جامعه پيوند خورد هم بر فلاكت هاي تاريخي فائق خواهد آمد و هم آينده درخشان را تامين خواهد كرد و هم در جهان اسلام الگوسازي خواهد كرد. آقاي خاتمي با بيان اينكه انقلاب اسلامي پيوندي ميان مردم سالاري با ارزشهاي ديني بود، گفت: اگر از پايگاه دين به جانمايه حيات تاريخي و فرهنگي بنگريم وآزاديها و حقوق اساسي مردم را كه پايه اصلي قدرتمند تامين كرده و عدالت اجتماعي كه خواست هميشگي بشريت است پايداركنيم انقلاب و جامعه ما در مسير واقعي قرار خواهد گرفت. وي تصريح كرد كه مهمترين وظيفه خود را در مقام يك مسئول دفاع از حقوق و آزاديهاي قانوني مردم و جلوگيري از تعرض به آن و تامين عدالت اجتماعي دانسته و آن را ارزش بزرگ حركت مردم مي داند. آقاي سيدمحمد خاتمي در ادامه سخنان خود، تلاشهاي انجام شده طي سالهاي گذشته در عرصه ارتباطات در كشور را تشريح كرد. رئيس جمهوري با بيان آمار و ارقامي در اين خصوص، خبر از پيشرفت هاي مهم در عرصه مخابرات و ارتباطات در كشور داد و گفت: تعداد تلفن ثابت از دو ميليون وهزار 600 در سال 67 به هشت ميليون وهزار 370 شماره در سال 78 رسيد كه اين يك تحول و جهش مهمي بود. خاتمي، از دكتر سيد احمد معتمدي كه براي تصدي مسئوليت وزارت پست و تلگراف و تلفن پيشنهاد شده، به عنوان انساني كه داراي تواناييهاي بسياري است نام برد و گفت: ارتباطات، مهمترين زيربناي يك جامعه مدرن و پيشرفته امروزي است و ما چاره اي جز توسعه اين بخش نداريم و انتخاب آقاي دكتر معتمدي با همين نگاه و همين ملاحظه بوده است. رئيس جمهوري، ايجادوبسط شبكه اطلاع رساني و تقويت شبكه اطلاع رساني ملي را مساله بسيار حائز اهميت دانست و اطمينان داد كه دكتر معتمدي در تحقق اين اهداف، موثر خواهد بود. خاتمي در بخش ديگري از سخنانش به نقش و جايگاه كشاورزي در عرصه اقتصاد و امنيت ملي اشاره كرد وگفت: يكي از اركان مهم توليد، اشتغال، اقتدار و امنيت كشور، كشاورزي است. رئيس جمهوري ميزان خسارات ناشي از خشكسالي در كشور را يادآور شد و خواستار تحول در عرصه كشاورزي در كشور شد. رئيس جمهوري از نهاد جهاد به عنوان يكي از ارگانهاي برخاسته از متن انقلاب ياد كرد. خاتمي، موفقيت هاي مهندس محمودحجتي را در مسئوليت هاي مختلف از جمله مسئوليت وزارت راه و ترابري برشمرد و افزود آقاي حجتي مورد اقبال و قبول نيروهاي عزيز جهادي و بخش كشاورزي است. آقاي خاتمي همچنين ابراز اميدواري كرد تا رحمان دادمان در مسئوليت وزارت راه و ترابري نيز با نوآوريها و برنامه هاي جديد، روند رو به رشد فعاليت اين وزارتخانه را ادامه دهد. آقاي سيد محمد خاتمي در بخش ديگري از سخنان خود در مجلس به اهميت بخش صنعت و معدن به عنوان موتور محركه توسعه اقتصادي، توسعه صنعتي اشاره كرد و افزود: سهم معدن و صنعت متاسفانه سهم پايين حدود درصد 18را بخش توليد ناخالص داخلي به خود اختصاص داده است. رئيس جمهوري با تاكيد به اينكه اين سهم در كشورهاي در حال توسعه يا پيشرفته به مراتب بيش از كشور ماست، تصريح كرد: هدف ما در برنامه پنجساله سوم افزايش سهم صنعت و معدن /17 9از درصد /23 5به درصد است. آقاي خاتمي ابراز اميدواري كرد كه با همت دست اندركاران امر صنعت و معدن و با مديريت ممتاز اسحاق جهانگيري، سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي از /23 5مرز درصد هم بگذرد. رئيس قوه مجريه برخورداري از دانش كافي، تجربه مديريت برجسته ومستمراز آغاز انقلاب تاكنون، سابقه دو دوره نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي، برعهده داشتن مسئوليت استانداري صنعتي ترين استان كشور يعني اصفهان و مديريت وزارت معادن و فلزات را مهمترين ويژگيها و شايستگي هاي وي براي احراز وزارت صنايع و معادن دانست. آقاي خاتمي سپس به وضعيت راه و ترابري در كشور اشاره كرد و گفت: بخش راه علاوه بر اينكه يكي از بخشهاي مهم زيربنايي كشور است، در موقعيت حساس و در حال تحولي كه امروز داريم و خواستار توسعه همه جانبه هستيم، از اهميت مضاعفي برخوردار است. رئيس جمهوري افزود: ما امروز نيازمند ارتباطات سريع و سالم و مطمئن هستيم تا ساير بخشهاي اقتصادي ما بتوانند كار خود را انجام دهند. وي از تلاشهاي محمود حجتي وزير سابق راه و ترابري و كارهايي كه در دولت هاي ديگر در اين بخش انجام شده است، تشكر و قدرداني آقاي كرد خاتمي در ادامه سخنان خود، به سابقه قابل قبول تحصيلي، علمي و انقلابي رحمان دادمان در رده هاي فرماندهي، تداركات و حضور در جبهه هاي حق عليه باطل اشاره كرد و گفت: مديريت برجسته وي در بخش راه آهن واقعا منشاتحول خوبي دراين زمينه شد تا جايي كه وي به عنوان مدير نمونه سومين جشنواره شهيد رجايي معرفي شدو مورد تقدير قرار گرفت. رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود، حوزه فرهنگ را گسترده ترين و با ارزش ترين بخش همه جوامع بخصوص جامعه اسلامي وانقلابي و در ميان ملت فرهيخته و بزرگوار ايران ذكر كرد. رئيس جمهوري تاكيد كرد: براي دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از موقعيت ويژه اي برخوردار است و از هر لحاظ مورد اهتمام بوده و خواهد آقاي بود خاتمي تصريح كرد: از مهمترين اهداف اعلام شده رئيس جمهور، توسعه همه جانبه و پايدار بوده كه اهتمام ويژه اي در اين مجموعه به توسعه سياسي و فرهنگي بوده است. رئيس جمهوري گفت: انقلاب اسلامي، انقلاب انتقال قدرت از حاكمان بريده ازمردم به خود مردم بوده است و اين امر به لطف خداوند به نام دين صورت گرفته است. آقاي خاتمي با تاكيد بر اينكه هيچ قدرتي نمي تواند بدون حضور و مشاركت و جلب اعتماد مردم كاري را از پيش ببرد، اظهارداشت: سرانجام قدرتهاي بريده از مردم به فروپاشي مي انجامد و مشاركت مردم نيز جز در سايه توسعه سياسي و فرهنگي به معني واقعي كلمه تامين نخواهد شد. وي گفت: انقلاب اسلامي، انقلاب بنا كردن قدرت سياسي متكي بر اراده مردم بود و به همين دليل در جامعه ما حضور، راي و بازخواست مردم از همه اركان قدرت از افتخارات و ارزشهاي برجسته اين نظام است. خاتمي، دفاع از حقوق، آزادي هاي قانوني، امنيت اجتماعي، قضايي و حيثيت مردم را از عمده ترين وظايف دولت دانست. رئيس جمهوري اظهار داشت: با مطالبات و تقاضاهايي كه از متن جامعه بر مي خيزد، مي توان با دو روش برخورد يكي كرد آنكه اين طلب و تقاضا را سد كرد و جامعه را به سوي تنش، بحران و فروپاشي برد و دوم آنكه اين طلب را بشناسيم و تلاش شود كه آن را با مباني ديني و هويت تاريخي و فرهنگي سازگار كنيم. رئيس در جمهوري، دفاع از احمد مسجد جامعي وزير پيشنهادي خودبراي تصدي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: دفاع از دين و دفاع از حقوق وآزاديهاي مردم كه ناشي از انقلاب ديني مردم است و ايشان (مسجد جامعي ) از شايستگاني است كه مي تواند در اين عرصه خدمت كند. آقاي خاتمي، از وزير پيشنهادي خود براي تصدي پست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان، انساني فرهيخته، پركار، مبتكر، خوشفكر و درعين حال بي ادعا ياد كرد و اقدامات گذشته وي را در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ستود. رئيس جمهوري از تلاشهاي آقايان مهاجراني، شافعي، كلانتري، سعيدي كيا در دوران مسئوليت در وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، صنايع، كشاورزي و جهاد قدرداني كرد و گفت: مديراني كه با من همكاري كرده اند از شخصيت هاي برجسته و پرتلاشي هستند كه بدون ادعا با سخت كوشي و برنامه ريزي، كارهاي بزرگي انجام داده اند.