Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791025-50485S4

Date of Document: 2001-01-15

خشونت هاي خانگي در ويتنام روبه افزايش است گروه اجتماعي: رسانه هاي دولتي در هانوي، پايتخت ويتنام، گزارش دادند: به نظر مي رسد كه تلاشهاي اين كشور براي تحقق جامعه اي همراه با برابري جنسيت به شكل ملموس و حقيقي، با شكست روبه رو مي شود. به گزارش خبرگزاري آلمان، اين رسانه ها با اشاره به كنفرانس سازمان ملل در هانوي و گزارشهاي ارائه شده در آن نوشتند: افزون بر افزايش خشونت عليه زنان به دليل تداوم كاهش كنترلهاي اجتماعي، رفاه اقتصادي و افزايش آزاديهاي شخصي در دهه گذشته، قسمت بد و تاريك تحول اجتماعي را براي آنان به ارمغان آورده است. هوشه مينه پدر، ويتنام مدرن، برابري جنسيت در قانون اساسي كشور را گرامي مي داشت و زنان نقش حايز اهميتي را، اكثر مواقع به صورت رزمنده، هم در جنگ عليه استعمار فرانسه و هم در جنگ با آمريكا، ايفا كردند. به نوشته روزنامه ليبراسيون سايگون خشونت، عليه زنان درويتنام، بويژه در چهارچوب خانواده رو به گسترش است و تحقيقات از نگران كننده بودن اين وضعيت در مناطق روستايي كشور حكايت دارد. ويتنام ظرف 8 سال گذشته شاهد دست كم 11 هزار مورد خشونت خانگي گزارش شده بوده است. مشكلي كه در واقع تا قبل از دهه 1990 مطرح نبود. اين ارقام يا منعكس كننده يك افزايش در بروز خشونت است و يا آنكه زنان به احتمال زياد مايل به رها كردن سنت احتياط و در پي دريافت كمك از خارج از چهارچوب خانوادگي ايلي و گسترده خود هستند. هين كانه رئيس، انجمن زنان هانوي، گفت: اين تصوير با تحولات اجتماعي ناهمگون بين مناطق روستايي و شهري، بدتر شده است. وي افزود: خشونتهاي خانگي در مناطق روستايي بسيار بدتر از شهرهاست، اما گزارش موارد خشونت در شهرهايي چون هانوي و هوشه مينه بسيار بيشتر است. به گفته او، زنان در شهرها بيشتر به حقوق خود واقفند و از فرصتهايي بهتر براي مستقل زندگي كردن، بهره مندند. اين امر در افزايش ميزان طلاق (ناشي از سوءاستفاده و خشونت ) بازتاب يافته و با داشتن استقلال مالي و پيدايش تحولات در گرايشات موجود نسبت به ازدواج دوم امكان پذير شده است. خانم كانه تصريح كرد: مشكل خشونت عليه زنان در ويتنام بدتر از آنچه كه در كشورهاي همسايه اين كشور شاهد آن هستيم، نيست، اما انجام يك بررسي دو ساله از سوي موسسه بين المللي مراقبت كه سال جاري پايان يافت، نشانگر آن است كه اكثريت عظيمي از زنان متاهل در جنوب ويتنام هدف ضرب و جرح همسرانشان قرار داشته اند. يك بررسي ديگر كه توسط موسسه ازدواج و خانواده در شهر هوشه مينه انجام شده است، از ارتباط اكثر اين خشونتها با فقر، روابط خارج از چهارچوب ازدواج و نيز استفاده از مشروبات الكلي حكايت دارد. اماهمچنين حدود 50 درصد از افرادي كه از آنان سوال شده است بر اين باورند كه يك شوهر براي هرگونه رفتار مورد پسندش با زن، خود را محق مي داند. در بررسي ياد شده كه از 190 مرد و 351 زن شهرنشين به عمل آمده /44 5 است درصد بر اين اعتقاد بودند كه يك زن بايد تابع همسرش باشد، و اينكه اكثر زناني هم كه هدف خشونت قرار گرفته اند، به دليل كوتاهي خودشان در احترام نگذاردن كافي به شوهرانشان مقصر بوده اند. زنان اگرچه كمي بيش از نيمي از جمعيت ويتنام را تشكيل مي دهند، اما يك برآورد انجام شده از سوي انجمن كشاورزان ويتنام حاكيست: توليد بيش از 70 درصد محصولات كشاورزي كشور به طور مستقيم از سوي زنان انجام مي شود و همچنان مسئوليت عمده مراقبت از خانواده را بر عهده دارند. با وجود آنكه قانون اساسي ويتنام برابري جنسيت را تضمين مي كند، اما زنان همچنان در ساختارهاي قدرت در كشور نمايندگي ناچيزي دارند، به طوري كه زنان فقط كمي بيش از يك چهارم كرسيهاي مجلس در ويتنام را از آن خود ساخته اند.