Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791025-50476S2

Date of Document: 2001-01-15

دومين جلسه دادگاه رسيدگي به شكايت سردار نظري برگزار شد گروه اجتماعي: دومين جلسه رسيدگي به شكايت سردار فرهاد نظري سرپرست سابق ناحيه انتظامي تهران بزرگ عليه محمدكاظم كوهي و داود سليماني از مسئولان كوي دانشگاه تهران ديروز به صورت علني در شعبه اول دادگاه عمومي تهران به رياست دادرس محمد احمدزاده برگزار شد. دادرس شعبه اول مجتمع قضايي امام خميني (ره ) درابتداي جلسه با تفهيم اتهامات توهين، افترا و نشر اكاذيب به كوهي، از وي خواست تا از اين اتهامات دفاع كند. كوهي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در مورد حادثه كوي دانشگاه تهران و پرداختن جرايد به اين حادثه، بر بي تدبيري نيروهاي عمل كننده درآن حادثه به عنوان سخنان وقت خود تاكيد كرد. وي افزود: به عقيده من سردار نظري دراين حادثه متهم رديف اول نبود و حادثه از زماني آغاز شد كه فرمانده ميدان (ميراحمدي ) به من توهين كرد. مديركل كوي دانشگاه تهران گفت: مظلومترين فرد اين حادثه من بودم زيرا از طرفي دانشجويان من را متهم به محافظه كاري و عدم پيگيري مي كردند و ازطرفي امروز بنا به گفته آقاي خاتمي رئيس جمهوري جايگاه متهم با شاكي عوض شده است و من در جايگاه متهم قرار گرفته ام. وي گفت: من در حادثه كوي دانشگاه سه مصاحبه داشتم كه هر سه آنها براي حفظ مصالح نظام صورت گرفت. كوهي افزود: سخنان من درباره حادثه كوي دانشگاه تهران به نيروهاي عمل كننده بود كه امروز مي گويند اين حرفها به من ( سردارنظري ) برمي گردد و اگر همه مسايل به آقاي نظري مربوط مي شود، چرا در زمان محاكمه خود، مسئوليت آن را قبول؟ نمي كرد وي گفت: آقاي نظري يك جانباز جنگ است و ما پيرو ديني هستيم كه جوانمردي را ازآن آموخته ايم و روزي كه به مكه مي رفتم از آقاي نظري حلاليت خواستم و اگر مي دانستم كه ماه رمضان وي در بستربيماري است قطعا همه روزه به عيادتش مي رفتم. وي اظهار داشت: ما مديون جانبازان هستيم و اين كارها نشان از جوانمردي دارد و نبايد از اين مسايل سوءاستفاده شود. كوهي گفت: خدا لعنت كند كسي را كه ما (نظري و كوهي ) را درمقابل هم قرار داد و اين اختلافات را بوجود آورد، نظري زحمتكش است و من به وي ارادت دارم. وي افزود: ما در طول دفاع مقدس و بعد از آن جان خود را در راه نظام گذاشتيم و با همديگر رفيق بوديم و هستيم و فكر مي كنم برخورد با خاطيان حادثه كوي دانشگاه به نفع نظام بوده است. وي سپس به شكايت حدود 250 دانشجو از ماموران نيروي انتظامي عمل كننده درآن حادثه اشاره كرد وگفت: اين شكايات تقديم دادگاه مي شود. سردار نظري گفت: اين مطالب خارج از موضوع است. كوهي گفت: من براي ريختن آبروي كسي به اينجا نيامده ام واگر آقاي نظري بخواهد من اصلا دفاع نمي كنم. وي افزود: دريك ساختمان كوي دانشگاه 21 نفر از 71 فرزند شهيد وايثارگركتك خورده اند و اگر ما اينها را نمي گفتيم، مسئول بوديم وبراي اعلام اين شكايتها بايد ما مورد تقدير وتشويق قرار مي گرفتيم. وي اظهارداشت: ما دراين پرونده آنقدر كه عقب نشستيم ومصالح نظام را در نظرگرفتيم شما (نظري ) جلو آمده ايد. مديركل كوي دانشگاه تهران گفت: دركتاب حادثه كوي دانشگاه تهران كه هنوز درسطح گسترده منتشرنشده است چهارسطر به عنوان تاريخ از نيروهاي عمل كننده نوشته شده است كه آقاي نظري به آن اعتراض مي كند. وي افزود: شوراي امنيت ملي به خاطر نقش من درحادثه 18 تير 78 كوي دانشگاه دو بار تقاضاي تشويق كرده است ومقام معظم رهبري نيز درديدار دانشجويان از آنان دلجويي كردند. دادرس درمورد دخالت كوهي در امور ضابطان قضايي دركوي دانشگاه كه موردشكايت واقع شده پرسيد. كوهي گفت: براي جلوگيري از خدشه به امنيت ملي همه موظف به همكاري بوده وهستيم و باهمكاري وزارت اطلاعات ونيروي انتظامي بسياري از حوادث كوي خاموش شده بود واگر دراين مورد هم آقاي ميراحمدي خواهش وتمناي مارا قبول مي كرد، اين حادثه پيش نمي آمد. دادرس درمورد استفاده نيروي انتظامي ازتير مستقيم واصابت آن به چشم يك دانشجو وفوت او از كوهي پرسيد دلايل خودرا ارائه دهد. كوهي گفت: من درجلسه اي كه آقاي جمالي، دانشجويي كه درآن حادثه يك چشمش را ازدست داده بود نيز پيش من نشسته بود صحبت مي كردم و به وي اشاره كردم و گفتم اين دانشجو ازناحيه چشم مورداصابت تير قرار گرفته و كور شده است كه روزنامه به اشتباه به جاي كور، فوت نوشت. دادرس ازكوهي پرسيد، درمورد تخريب كوي دانشگاه گفته بوديد كه نيروي انتظامي دخالت داشت، دفاع كنيد. كوهي گفت: ما اين تخريب را ازنزديك ديديم و بخشي از نيروي انتظامي نيز به آن اعتراف كرده اند. دادرس: منظور شما همه نيروي انتظامي؟ بود كوهي: خير، من نيروهاي عمل كننده آن شب را گفتم، دانشجويي كه يك انگشت خودرا درجنگ ازدست داده بود، همان شب دستگير ميشود و دوانگشت ديگر وي ازسوي ماموران با ميلگرد مورد ضرب وشتم قرار مي گيرد كه اين دانشجو درجلسه دادگاه با اعلام شكايت خود، از شكايت خود صرفنظر كرد. دادرس: آيا نظر شما از فرماندهي لباس شخصيها، نظري بود. كوهي: خير. دادرس از كوهي پرسيد منظورش از بكاربردن جمله انا لله وانا اليه راجعون چه بوده؟ است كوهي گفت: من درمورد خيلي از مسائل اين جمله قرآني را به كار مي برم. دادرس در مورد شكايت سردار نظري در مورد شكايت بحث فرمانده خاطي كه گفته است كوهي از وي به عنوان فرمانده خاطي نام برده است خواست مستندات خود را ارائه دهد. وي از كوهي نيز خواست تكذيبيه هاي ارائه كرده به روزنامه ها را به عنوان سند به دادگاه تحويل دهد. آقاي آذربايجاني نماينده حقوقي دانشگاه تهران نيز دردفاع از محمدكاظم كوهي لايحه اي تقديم دادگاه كرد وطي اين لايحه خواستارصدور حكم برائت آقاي كوهي از سوي شعبه اول دادگاه عمومي تهران شد. رئيس دادگاه رسيدگي به اتهامات داود سليماني را به فردا دوشنبه اين هفته موكول كرد.