Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791025-50475S5

Date of Document: 2001-01-15

اينترنت روز تاريخچه پرواز cfm.org/index.flight.//www:http 100 در سال 1903 برادران رايت هواپيمايي ابتدايي را به مدت ثانيه 12 به پرواز درآوردند و 37 متر آن طرفتر فرود آوردندسال 660 بعد نيل آرمسترانگ و باز آلدرين پا بر كره ماه گذاشتند. در خلال دو دهه گذشته، روسها ايستگاه فضايي مير را در فضا قرار دادند كه به تازگي يك روبات در سطح مريخ به كاوش پرداخت و تلسكوپ فضايي هابل تصاويري بي نظير از منظومه شمسي و ماوراي آن را در اختيار دانشمندان قرار داد. در اين سايت كه توسط موسسه هوانوردي و فضانوردي آمريكا ايجاد شده است تاريخچه اي جالب از 200 سال تلاش بشر براي پرواز ارائه مي كند.