Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791024-50472S6

Date of Document: 2001-01-14

خطيب جمعه تهران خواستار حضور عناصر خداباور در امور كشور شد گروه سياسي: امام جمعه موقت تهران در خطبه دوم نماز ديروز خواستار حضور عناصر مومن، خداباور و معتقد به مردم در امور كشور شد و گفت: تا وقتي كه كار به دست صالحين نيفتد، همين آش و همين كاسه است. به گزارش ايرنا، آيت الله جنتي به بيانات اخير مقام معظم رهبري در ديدار با مردم قم اشاره كرد و گفت: عناصر مومن، مي توانند گره هاي اقتصادي را باز كنند و تا كار به دست اينها نيفتد، همين وضعيت ادامه دارد. وي تاكيد كرد: حكومت بايد حكومت صالحان باشد. البته من خوشحالم كه مردم ما طرفدار نظام و حضرت آيت الله خامنه اي هستند. آنها اين امر را روز قدس و عيد فطر نشان دادند. دبير شوراي نگهبان، امر به معروف و نهي از منكر را يكي ديگر از تاكيدات مقام معظم رهبري دانست واظهار داشت: مردم بايد از مسئولاني كه با راي شان آنها را بر سر كار گذاشتند، سوال و آنها را نهي از منكر كنند. بگويند اين اقتصاد و آن فرهنگ چرا چنين وضعيتي؟ دارد چرا كار در ميدان فوتبال ما به آن افتضاح؟ كشيد وي اضافه؟ كرد مردم بايد بپرسند چرا به مسائلي كه بايد بها دهيد كم مي پردازيد و به اموري كه بايد كم بها دهيد، اينقدر اهميت؟ مي دهيد امام جمعه موقت تهران گفت: ما مشكل اقتصادي داريم. مگر مي شود از آن غفلت؟ كرد هر چه هم كه آن را مسكوت بگذاريم مشكل بدتر مي شود. از يك سو مشكل فقر را در عده اي داريم و از سوي ديگر مساله ثروتهاي كلان را در عده اي ديگر.