Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791024-50471S1

Date of Document: 2001-01-14

حكايت همچنان باقي است باز هم مشكل زباله در بابل گروه شهرستانها: حدود دو سال پيش بود كه مردم شهر بابل با گذشت چند روز از انباشته شدن زباله در كوچه ها و خيابانهاي شهر متوجه شدند كه شهرداري هاي بابل و اميركلا براي جمع آوري و حمل زباله درون شهري و انتقال آن به خارج از شهر، با مشكل نداشتن مكان مناسب براي دفن زباله مواجه هستند. با گذشت كمتر از يك ماه از انباشت زباله، موضوع ممانعت مردم سه روستاي ساكن در حاشيه منطقه انجيل سي مكاني كه براي دفن زباله در تملك شهرداري بابل بود، در مازندران بر سر زبانها افتاد و بعد از آن، تنش هايي كه در اين روستاها بروز كرد، موجب شد تا دستگاههاي اجرايي، انتظامي و امنيتي دخالت كنند و با مجوز صادره از سوي شوراي تامين استان، محيطزيست مازندران و موافقت اهالي، براي مدت يكسال زباله هاي درون شهري بابل و اميركلا با نظارت دستگاههاي بهداشتي و زيست محيطي در انجيل سي دفن شود. مهلت يكساله دفن زباله در اين منطقه در اواخر سال گذشته در شرايطي به پايان رسيد كه در بيش از 60 درصد زمين اختصاص يافته به اين امر، زباله دفن نشده بود، اما شهرداري بابل به جهت رعايت تعهد و قرارداد فيمابين، از انتقال زباله به انجيل سي خودداري كرد در حالي كه در مدت يك سالي كه زباله در اين منطقه دفن مي شد، مسئولان شهر و شهرستان بابل و استان مازندران بطور جدي براي آينده برنامه ريزي نكرده بودند و در اين ميان، با تامين اعتبار لازم دستگاه تبديل زباله به كمپوست از سوي بنياد مستضعفان به شهرداري بابل واگذار شد تا نسبت به نصب آن در مكان مناسب اقدام شود. با متوقف شدن انتقال زباله درون شهري بابل و اميركلا، مسئولان به فكر انتخاب زمين ديگري افتادند و با بررسيهاي انجام شده، چند مكان ديگر نيز براي دفن زباله انتخاب شد اما تنش هاي بوجود آمده در انجيل سي و دامن زدن بعضي از روزنامه ها به آن به شكلي نه چندان منطقي، موجب شد تا روستاييان هر منطقه اي در بابل كه زميني در نزديكي روستايشان براي دفن زباله انتخاب مي شد، واكنش نشان دهند و از سوي ديگر، انباشته شدن زباله در كوچه ها و خيابانهاي شهر و راه افتادن شيرابه هاي آن موجب ايجاد تعفن در سطح شهر مي شد و در اين ميان، ساكنان بعضي از محلات با ريختن نفت بر روي زباله، هر شب آنها را مي سوزاندند كه بوي سوختن زباله ها و دود ناشي از آن موجب سلب آسايش و آرامش مردم بابل واميركلا مي شد. در اوائل سالجاري دكتر برنجيان شهردار بابل به دليل دست نيافتن به راه حل مناسب براي دفن زباله و شايد عدم همكاري مديران اجرايي در تامين امنيت مسيرهاي انتقال زباله از سمت خود استعفا داد و اسماعيل رضوانيان عضو شوراي اسلامي شهر بابل جانشين او شد. در اين بين، شوراي شهر بابل اواخر ارديبهشت ماه سال جاري به يك راه حل موقت دست يافت و آن توافق با سازمان بازيافت شهرداري تهران براي انتقال حجم مشخصي از زباله به مدت دو ماه به تهران بود و در اين راه شهرداري بابل متحمل پرداخت روزانه يك ميليون تومان كرايه به پيمانكار جهت حمل زباله به تهران و نيز مبلغي به سازمان بازيافت شهرداري تهران شد. مهلت دوماهه انتقال زباله به تهران نيز به پايان رسيد اما شهرداري نتوانست نسبت به نصب دستگاه تبديل زباله به كمپوست كه از سوي كارخانه سازنده به شهرداري واگذار شده بود و در يكي از انبارهاي شهرداري خاك مي خورد، اقدام كند، درنتيجه همه طرحهاي عمراني و زيباسازي شهر متوقف شد و زباله تا آذرماه سال جاري همچنان با صرف هزينه اي سنگين به تهران انتقال يافت تا آنكه يك بار ديگر مسئولان در بررسي و جستجوهاي خود براي نصب دستگاه تبديل زباله به كود آلي، انجيل سي را مناسبترين مكان تشخيص دادند اما تجربه نه چندان شيرين دو سال پيش در انتقال زباله به اين منطقه كه مديران شهرستان بابل و استان مازندران را ناگزير به پاسخگويي در برابر عملكردشان در اين مورد در بعضي از محاكم كرد، موجب شد تا اين بار مديران اجرايي محتاطتر از گذشته عمل كنند و در نتيجه، تاكنون توفيقي در اين زمينه به دست نيامده درحالي كه شهرداري بابل ناگزير به پرداخت يك ميليارد و هشتصد ميليون ريال هزينه و تحمل يك ميليارد و دويست ميليون ريال بدهي به پيمانكارحمل زباله و سازمان بازيافت شهرداري تهران شده است. درنتيجه اين مشكلات، شوراي شهر بابل مانع از هزينه كردن بيشتر بودجه عمراني بابل براي انتقال زباله به تهران شده و اين اقدام را راه حلي اصولي براي حل مشكل زباله بابل ندانسته است. علي اكبر شهيدي رئيس شوراي شهر بابل اواخر آذرماه گذشته با ارسال نامه اي به رئيس جمهوري، از وي براي حل اين مشكل تقاضاي كمك كرد و آقاي خاتمي نيز وزارت كشور را مكلف كرد تا با همكاري مسئولان، زمينه نصب دستگاه تبديل زباله به كمپوست را در انجيل سي فراهم كند و مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون ريال نيز براي تامين خسارت وارده جهت انتقال زباله بابل به تهران به شهرداري اين شهر پرداخت شودتا طرحهاي عمراني معوقه را به انجام برساند. اكنون شرايط در بابل به گونه اي است كه در هر كوچه و خيابان كوهي از كيسه هاي پر از زباله بر روي هم انباشته شده و شيرابه هاي آن در كوچه ها و خيابانها به راه افتاده است و كودكان بدون آگاهي به عواقب زيانبار آن با كيسه هاي زباله به بازي مي پردازند و افرادي نيز براي پيدا كردن چيزي كه ارزش اقتصادي داشته باشد، كيسه هاي زباله را پاره كرده و در لابه لاي آنها به جستجو مي پردازند. در اين زمينه دكتر اكبرزاده پاشا معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي بابل در نامه اي به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي درباره وضعيت كنوني بابل نوشته است كه دو شهر بابل و اميركلا به مركز زباله تبديل شده اند و كودكان معصوم و سالخوردگان درمعرض انواع بيماريهاي واگير قرار دارند و هيچ كس نمي داند چه كسي و در چه زماني براي حل مشكل زباله اين دو شهر اقدام خواهد كرد و اساسا مسئول تامين و حفظ بهداشت و سلامت مردم بابل و اميركلا در اين شرايط حساس؟ كيست! مرتضي شوبي خبرنگار همشهري در مازندران