Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791024-50465S4

Date of Document: 2001-01-14

حقوق شهروندي قواعد زندگي در مجموعه هاي آپارتماني زندگي مردم يك شهر در خانه ها و آپارتمانهايي جريان دارد كه رعايت حقوق متقابل را بصورت يك نياز جدي مطرح مي كند. بعضي از خانواده ها در مجتمع هاي آپارتماني با قايل شدن آزادي بي حد و حصر براي فرزندان خود در عمل آزادي و آسايش ديگران را ناديده مي گيرند. مثلا در ساعات بعدازظهر و پس از صرف ناهار كه معمولا براي بسياري از خانواده ها زمان استراحت است، سروصداي جمعي كودكاني كه مثلا در پاركينگ مجتمع سرگرم بازي مي شوند، اين استراحت را مختل مي كند و گاهي نيز باعث بروز كدورت و تنش ميان ساكنان يك مجتمع مي شود. ما مي توانيم اطلاعات مربوط به رعايت حقوق ديگران را به فرزندان خود منتقل كنيم تا قواعد زندگي در مجتمع هاي آپارتماني را كه روز به روز در حال افزايش است بياموزند تا همواره صلح و صفا ميان ساكنان اين قبيل مكان ها، برقرار باشد.