Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791024-50465S3

Date of Document: 2001-01-14

با مردم يك روز به نام زنان خانه دار پيشنهاد مي كنم يك روز نيز به نام زنان خانه دار نامگذاري گردد تا حداقل از حقوق اين قشر زحمتكش دفاع شود. خانم شهربانو - ب - تهران تغيير ساعت كار و مشكلات بانوان تغيير ساعت كار در كارخانه ايران خودرو و به خصوص /1 5برقراري ساعت اضافه كاري اجباري بويژه براي بانوان كه پس از تاريك شدن هوا راهي خانه هاي خود مي شوند، مشكلاتي به وجود آورده است. اين مشكل همچنين متوجه بانواني است كه فرزندانشان را به مهد كودك سپرده اند. اميدواريم اين مشكلات برطرف شود. گروهي از كاركنان ايران خودرو قدرداني مي كنيم از توجه شهرداري منطقه 4 تهران در ترميم و بازسازي آسفالت بزرگراه شهيد بابايي كه خسارات سنگيني را متوجه مردم مي كرد، قدرداني مي كنيم. هرمزي، بايبوردي، شكري و چند نفر ديگر از ساكنان شرق تهران چرا قطع؟ شد بانك مسكن براي حمايت از خريداران واحدهاي مسكوني زير متر 75 كه از اقشار كم درآمد جامعه مي باشند يارانه اي اختصاص داده بود، اما مدتي است اين كمك قطع شده است. نوري - تهران نان فقط كنجدي تعدادي از نانواهاي سنگكي عليرغم برخورداري از سهميه آرد دولتي، بيشتر نان را به صورت كنجدي پخت مي كنند و گران تر مي فروشند و متاسفانه نان ساده را در برابر اصرار مشتري، آنهم با كيفيت پايين عرضه مي كنند. يك شهروند از نارمك مشكل رفت وآمد پيادگان با برچيدن چراع قرمز تقاطع ونك - كردستان، رفت وآمد عابران پياده به ويژه كودكان و سالخوردگان از اين تقاطع مشكل و حتي ناممكن شده است. بهتر است در اين گذرگاه پل ويژه عابر پياده نصب شود. خانم سهيلي - تهران