Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791022-50462S12

Date of Document: 2001-01-12

رسيدگي مجدد به پرونده شهادت دانشجويان ايراني در پاكستان پايان يافت رسيدگي مجدد به پرونده شهادت دانشجويان ايراني در پاكستان ديروز در دادگاه ضد تروريستي شهر راولپندي پايان يافت. به گزارش ايرنا قاضي حسين عزيز بهتي رئيس دادگاه در پايان رسيدگي به اين پرونده اعلام كرد كه دادگاه ضد تروريستي راولپندي راي خود را درباره محمد آصف متهم به ترور دانشجويان ايراني، روز جمعه آينده اعلام خواهد كرد. ديوان عالي پاكستان روز بيست و هشتم شهريورماه امسال با پذيرش درخواست تجديدنظر محمد آصف يكي از متهمان به قتل دانشجويان ايراني، اين پرونده را براي رسيدگي بيشتر بويژه در زمينه تاريخ و نحوه دستگيري متهمان، به دادگاه ضد تروريستي شهر راولپندي ارجاع داده بود. محمد آصف پيش از آن از سوي چند دادگاه از جمله دادگاه عالي لاهور به اعدام محكوم شده بود. ديوان عالي پاكستان به دادگاه ضد تروريستي شهر راولپندي سه ماه فرصت داده بود تا مجددا اين پرونده را مورد رسيدگي قرار دهد. پنج دانشجوي فني ايران كه ميهمان وزارت دفاع پاكستان بودند و راننده پاكستاني آنان در شهريورماه سال 1376 (سپتامبر) 1997 در شهر راولپندي پاكستان به شهادت رسيدند. در اين ارتباط سه متهم به نامهاي محمد آصف محمد، يعقوب و قاري صديق بازداشت شدند كه تاكنون دو نفر از آنان تبرئه شده اند و پرونده محمد آصف نيز پس از پذيرش تقاضاي تجديدنظر وي از سوي ديوان عالي پاكستان مجددا در دادگاه ضد تروريستي راولپندي موردبررسي قرار گرفت.