Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791022-50456S12

Date of Document: 2001-01-12

روي پيشخوان كتابفروشي ها حقوق شهرسازي تاليف: غلامرضا /كاميار ناشر: انتشارات مجد چاپ /اول 1379 صفحه 160 /وزيري 800 تومان. مطالب كتاب كه در آن قوانين مربوط به شهرسازي نيز ضميمه شده است در پنج بخش مختلف گردآوري شده و در آن تاريخچه، تعاريف و تكاليف ساختماني، تخلفات ساختماني و مراجع صالح جهت رسيدگي به آنها و اجراي آراي كميسيون ماده صد شهرداري مورد بررسي قرار مي گيرد. قانون مدني در رويه قضايي تدوين: سيدمحمدرضا /حسيني زيرنظر يونس قهرماني، مستشار ديوان عالي /كشور ناشر: انتشارات چاپ مجد 427 /اول 1379 صفحه، /وزيري دو هزار تومان. در اين كتاب آراء وحدت رويه، اصداري و شعب ديوان عالي كشور، قواعد فقهي، نظرات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه و ارجاع مواد قانوني مدني قبل از تغيير آمده است. به كتاب فهرست موضوعي نيز پيوست شده است. شايد يك روز شاعر: پروانه /فروهر ناشر: انتشارات جامعه /ايرانيان چاپ اول 228 /پاييز 1379 صفحه /رقعي 1200 تومان. پس از قتل پروانه فروهر بسياري دريافتند كه وي شاعره اي صاحب ذوق پرستو است فروهر، فرزند پروانه، درباره شعر مادرش مي نويسد: مادرم شعر مي گفت، پرشتاب و در خلوت ناياب و كوتاه روزهاي پرمشغله اش، بر صفحه هاي يك تقويم، پشت يك اعلاميه و لابه لاي يادداشتهايش مي نوشت. بسياري از شعرهايش را خود به فراموشي روزها سپرد. آخرين شعرهايش از سوي يكي از چندين گروه مامورين گوناگوني كه پس از قتل او و پدرم به تجسس خانه شان پرداخته اند، برده و هنوز بازپس داده نشده اند. آنچه در اين مجموعه گرد آمده و به چاپ رسيده تعدادي از اشعار اوست كه او به اصرار من در سفر به آلمان برايم آورد، همچنين شعرهايي كه پس از مرگ آن دو در خانه پيدا كردم. آيين استفاده در حقوق اسلامي تاليف: محمود /گودرزي ناشر: انتشارات مجد چاپ /اول 1379 صفحه 224 /وزيري 900 تومان. كتاب در سه فصل به تعريف علم اصول و اصول فقه، مباحث الفاظ ملازمات عقلي و مباحث حجت مي پردازد. سيماي اقتدارگرايي تلويزيون دولت ايران نويسنده: مجيد /محمدي ناشر: انتشارات جامعه ايرانيان / چاپ اول 250 /پاييز 1379 صفحه خشتي /متوسط 1200 تومان. نويسنده در بخش نخست به فلسفه وجودي سيما مي پردازد و در آن مباحثي چون نگاه ملي، از نگاه حقوق رسانه ها، سياستها، شبكه هايي از روي دست يكديگر، تلويزيون و آموزش خشونت، سازوكار توليد، تلويزيون و ديگر رسانه ها، تلويزيون و تئاتر را طرح مي كند. در فصل دوم، برنامه هاي تلويزيون با توجه به موضوع بندي نويسنده مورد تحليل قرار مي گيرد. در اين بخش برنامه هاي طنز، ژورناليسم تلويزيوني، جنگ هاي تلويزيوني، اصول و موانع و سطوح مختلف گفت وگوهاي تلويزيوني، اخبار تلويزيون و برنامه هاي موسيقي، ورزشي، ديني، سياسي...، مورد نقد و بررسي قرار گرفته اند. بر اين كتاب دو پيوست نيز اضافه شده است كه اول شبكه هاي خصوصي تلويزيوني به ضرورتها و نيازها و دوم پيش نويس قانون راديوها و تلويزيونهاي غيردولتي ايران است كه مي تواند به خواننده علاقه مند اين گونه مباحث تصويري دقيق تر ارائه كند. تاريخ تفتيش عقايد نويسندگان: گي تستا، ژان /تستا برگردان: دكتر غلامرضا افشار /نادري ناشر: انتشارات جامعه چاپ /ايرانيان اول، 171 /پاييز 1379 صفحه /رقعي هزار تومان. انگيزيسيون يا تفتيش عقايد، تنها كلمه اي است كه آكنده از هراس، هول، شكنجه روحي، تجاوز به شخصيت و آزار بدني است; آثار ادبي ارزشمندي در اين زمينه به رشته تحرير درآمده است كه چاه و آونگ از جمله آنها است. كتاب در 6 فصل تدوين شده است. در فصل اول منشا و مبدادادگاههاي تفتيش عقايد و در فصل دوم تفتيش عقايد در چهار كشور ايتاليا، فرانسه، اسپانيا و آلمان مورد بررسي قرار گرفته فصل است سوم به اصول محاكمات تفتيش عقايد اختصاص دارد و در فصل چهارم تفتيش عقايد تا هنگام اصلاحات بررسي مي شود. تفتيش عقايد در اسپانيا و تفتيش عقايد در متصرفات امريكايي اسپانيا آخرين بخشهاي اين كتاب هستند. حساسيت زدايي ازطريق حركت چشم و پردازش مجدد نويسندگان: دكتر فرانسيس شاپيرو، مارگوت سيلك /فارست مترجمان: دكتر كيانوش هاشميان، محمدرضا عبدلي /بيدهندي انتشارات بين الملل /شمس شمارگان /جلد 3000 چاپ اول / 79 2500 تومان. موضوع اين كتاب، حساسيت زدايي ازطريق حركت چشم و پردازش مجدد است. حساسيت زدايي ازطريق حركت چشم، شيوه جديد درماني است كه به تازگي در روان شناسي باليني مورد استفاده قرار گرفته است. اين كتاب داستان هاي درمان با حساسيت زدايي ازطريق حركت چشم و پردازش مجدد را در دسترس قرار مي دهد. داستان هاي فكري ( ) 1 تاليف: فيليپ /كم ترجمه: احسانه /باقري موسسه انتشارات /اميركبير چاپ 1000 /اول 79 /نسخه 650 تومان. اين كتاب راهنماكه در واقع كتاب راهنماي معلم است، پيشنهادهايي درباره اين كه چگونه مي توان يك درس فلسفي را عرضه كرد. مطرح مي كند. كندوكاو فلسفي مي تواند تعليم و تربيت كودكان را به امري كاملا ارزشمند تبديل كند. اين كار، كنجكاوي طبيعي و احساس شگفتي آنها را دامن مي زند و آنها را در جريان جست وجو براي معنا درگير مي سازد. سوار شعر سروده: سيد حامد /حجت خواه ناشر: شركت تعاوني نشر رويكرد /نوين چاپ /اول 79 شمارگان /نسخه 2000 قيمت تومان. 700 اين كتاب شامل مجموعه اي از اشعار نو است كه در دو بخش ترانه ها و شعرهاي ديگر سروده شده است. بشنو از اين خموش مولف: شري /راجنيش مترجم: عبدالعلي /براتي انتشارات نسيم /دانش چاپ 3000 /اول 79 /نسخه 800 تومان. اين كتاب شامل مجموعه اي از اشعار شري راجنيش است كه به دو زبان انگليسي و فارسي به چاپ رسيده است. بوي باران (مجموعه شعر ) شاعر: فرزام /فيض ناشر: انتشارات /اقبال چاپ /اول 1378 صفحه 118 قطع /وزيري 800 تومان. كتاب مجموعه اشعار شاعر در سه گونه شعري در است ابتدا غزل 39 و سپس 10 شعر در قالب مثنوي و در نهايت دوبيتي هاي شاعر آمده است. اشعار بسيار ابتدايي و بدون هيچ گونه ذوق ورزي و ظرافتي سروده شده اند. خانه هاي جنگلي نوشته: ويتالي /بيانكي ترجمه: ناهيد /آزادمنش انتشارات /اميركبير چاپ 1000 /اول 79 /نسخه 600 تومان. اين كتاب شامل سه داستان كوتاه درباره كودكان و نوجوانان با نام هاي شكارچي كوچولو تپه، سرخ و خانه هاي جنگلي است. هيوا تاليف: هوشنگ /فتحي موسسه انتشارات /اميركبير چاپ اول، / 79 2000 /نسخه 750 تومان. با يك جهش نيرومند از زمين جدا شد و در تونل تاريكي كه پيش رو داشت به پرواز درآمد. گام هاي چابكش زمين را مي بلعيدو فشار سينه اش فضاي مقابل را شكافت... هفت پيكر نويسنده: فريده /گلبو براساس هفت پيكر حكيم نظامي /گنجه اي ناشر: نشر علم وانتشارات روشنگران و مطالعات /زنان چاپ /260 1379اول صفحه /رقعي 1300 تومان. در چند سال گذشته چند تن از داستان نويسان معاصر ايران هر از چند گاه و در اوقات فراغت خود به كار جالب و ابتكاري دست يازيدند كه آن، ارائه و معرفي ادبيات كهن در قالبهاي نوين به خوانندگان است. جعفر مدرس صادقي در مجموعه هاي بازخواني متون حدود 13 متن كهن را با ويراستاري تازه اي از سوي نشر مركز انتشار داد كه با استقبال علاقه مندان روبرو شد. فريده گلبو ديگر داستان نويسي است كه در اين عرصه طبع آزمايي كرده است، البته نحوه كار وي با كار مدرس صادقي تفاوتهاي اساسي دارد. گلبو، متون نظم را با زبان و بياني شيوا به نثر درمي آورد. هفت پيكر، چهارمين مثنوي از خمسه نظامي يا كتاب پنج گنج اوست و البته سومين اثري كه فريده گلبو به برگردان به نثر آن همت گماشته است. وي هدف خويش از چنين كاري را اين گونه مي گويد: تا آن دسته از فارسي زبانان كه معنا و درونمايه قصه هاي منظوم كهن فارسي از راه شعر برايشان قابل وصول نيست، به راحتي به محتواي آن دسترسي پيدا كنند. اين وظيفه اي است كه سالها تدريس ادبيات فارسي در كنار رمان نويسي بر دوش من نهاده است... گلبو پيش از اين ليلي و مجنون و خسرو و شيرين را به همين شيوه به نثر درآورده بود كه كتاب ليلي و مجنون به چاپ دهم رسيد.