Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791022-50455S1

Date of Document: 2001-01-12

ابتكار عمل زندگي را به دست بگيريد اغلب مردم بعضي از كارها را به دليل وجود يك مانع ذهني انجام نمي دهند چون در شروع كار به نظر مي رسد كه كار بزرگ و پيچيده اي را بايد انجام دهند اين كار به ثمر؟ نمي رسد خيلي ها هستند كه به شما مي گويند اينكار به پايان نمي رسد، خيلي ها شكست شما را پيشگويي مي كنند، خيلي ها به شما گوشزد مي كنند كه خطرهاي زيادي بر سر راه شما است، اما بايك پوزخند جواب آنها را بدهيد، آستين ها را بالازده وشروع كنيد، همان كاري كه به عقيده ديگران انجام نشدني است - اما شما آن را به پايان خواهيد رساند. درهاي باز موفقيت در ورودبه موفقيت ابتكار مداوم به علاوه عمل قطعي است! اين در راباز كنيد و قدم به دنياي كساني بگذاريد كه كار كرده اند و محصول موفقيت درو مي كنند. اولين قدم مهم بعد از تصميم گيري براي انجام كار مي تواند در سه عبارت بسيار كوتاه خلاصه شود. به مرحله اجرا گذاشتن تصميم تعداد بيشماري از افراد در رسيدن به خواسته هايشان شكست مي خورند فقط به اين دليل كه آنها در مورد خواسته خود فكر مي كنند اما به افكار خود عمل اما نمي نمايند شخصي كه تصميم هاي خود را به مرحله اجرا مي گذارد، پاداشهايي كه زندگي به او تقديم كرده به دست آورده و به خواسته هايش بايد مي رسد بدانيد كه: كسي كه اميدوار است و فكر مي كند اما عمل نمي كند به هيچ جا نمي رسد. وقتي به افكارتان عمل مي نماييد مي توانيد ابتكار خود را ثابت كنيد. در اينجا با استفاده از فرهنگ لغت مي خواهيم معني واضح تري در مورد اين سرمايه با ارزش به شما ارائه كنيم. ابتكار به اين صورت شرح داده شده است: نيرويا استعدادي كه در آغاز عمل آشكار شده، بخصوص در كارهايي كه براي پيشرفت و يا ايجاد زمينه هايي جديد انجام مي شود، همچنين به عنوان اعتماد به نفس در اقدام به امر مهم تعريف شده است. ابتكار نيرويي است كه انرژي لازم را براي حركت فراهم مي كند و به عنوان نقطه شروع براي كساني است كه عملي را انجام داده اند. ابتكار نيرويي است كه شما براي شروع حركت به سمت خواسته هايتان استفاده مي كنيد. همچنين يكي از خصوصيات انساني است كه مثل گوهرهاي گرانبها كمياب و با ارزش است. آنچه ژنرال جورج واشنگتن گوتالز سازنده كانال پاناما درباره افرادي كه ابتكار عمل كمي دارند بيان كرده است، بايد به عنوان يك واقعيت مسلم به همه كساني كه حتي جرقه اي از ابتكار در وجودشان است، ارائه شود: آيا وقتي انتظار داريد كه كارهاي شگفت آوري انجام دهيد، درباره آن روياپردازي؟ مي كنيد چرا شروع؟ نمي كنيد منتظر چه؟ هستيد شجاعت شما؟ كجاست آيا در وجودتان اصلا شهامت وجود؟ ندارد چرا اقدام؟ نمي كنيد آيا منتظر هستيد كه شانس به شما رو كند يا منتظريد كه چنان نفوذي پيدا كنيد كه بتوانيد مردم را براي كمك به خودتان جذب؟ كنيد دوستان من، شما هرگز به جايي نمي رسيد مگر اينكه شروع كنيد، از فرصتها استفاده نموده وبتوانيد احتمال شكست را بپذيريد. اگر طفره رفتن وارد خون شما شود يا عادت كنيد كه هر كاري را به بعد موكول كرده و دائما فكر كنيد و منتظر شرايط بهتر باشيد هرگز در اين دنيا به جايي نمي رسيد. اولين قدم اين است كه شروع كنيد. دنيا پر از كساني است كه ياشكست خورده اند و يا به زحمت فقط تا ميانه راه رفته اند چون جرات نداشتند شروع كنند يا با ترديد شروع كرده اند. كسي كه براي اقدام به كار شهامت نداشت اين جمله مي تواند نوشته روي سنگ قبر ميليونها آدم گمنام و شكست خورده باشد. ابتكار عمل جوايز گرانبهايي به شما تقديم مي كند پيش قدمي و ابتكار در كار اساس موفقيت است. بهترين جايزه هاي دنيا، هم از جنبه مادي و هم از نظر شان و مقام نصيبكساني مي شود كه با شهامت شروع به كار مي كنند - اشخاصي كه ابتكار عمل به خرج مي دهند مي توانند موفقيت هاي بزرگ را كسب كنند - نه كساني كه بايد با زور به جلو هل داده شوند و نه افرادي كه در زير قدرت خود رخنه كرده و ثابت مانده اند. كساني كه در مورد هدفهايشان و پيدا كردن راه بهتر براي انجام كارها فكر مي كنند و شهامت لازم براي روبه رو شدن با شرايط جديد را دارا هستند و افرادي كه براي امتحان راههاي جديد پيشقدم هستند هرگز خواسته هايشان پايان نمي يابد. كارفرماها دائما در جستجوي اشخاصي هستند كه از خود ابتكار عمل نشان مي دهند، كساني كه به همه چيز توجه كرده و نتايج را بررسي مي كنند. در صنعت، بسياري از مديران براي ابتكار در عمل جايزه مي گذارند. كساني كه دائما از خود ابتكار نشان مي دهند، افرادي هستند كه به همه چيز از نزديك و با دقت نگاه مي كنند ووقتي مسئوليتهاي زيادي به عهده دارند از هر فرصتي براي برنامه ريزي استفاده مي نمايند. جهان امروز در جستجوي افرادي است كه مي توانند و تمايل دارند كه كارهاي جديد انجام هر دهند روز، هزار و يك مشكل در زمينه تجارت، حكومت، شرايط زندگي، كشاورزي و علم بوجود مي آيد كه براي يافتن راه حل فرياد مي زنند. افراد مبتكر و فعال در سطح وسيعي مورد نياز هستند تا اين مشكلات را حل كنند. فردي كه واقعا ابتكار عمل دارد نبايد از اينكه ممكن است نتواند شغل خوبي پيدا ترس كند، داشته باشد. چنين فردي با اين توانايي ذاتي حتما پيشرفت خواهد نمود. ابتكار در بهترين شكل خود به دانش، تصور، فكر روشن، تصميم، عزم، شهامت وجسارت پشتگرم است و نقطه آغاز برنامه ريزي هاي علمي، توليدي، تجاري و ديگر خطوط سعي و تلاش مي باشد. سعي كنيد در كوچكترين كار حرفه اي و يا زندگي روزانه خود، با اشتياق قدم اول را برداريد. بدينگونه مي توانيد ويژگي شخصيتي پرقيمتي براي خود بسازيد كه پايه دستيابي هاي سودمند خواهد شد. شما مي توانيد به ابتكار دست يابيد شما مي توانيد با يك فكر حساب شده همراه با اعتماد به نفس، سلامتي جسمي، خوش بيني و شهامت به ابتكار برسيد. از همين حالا مي توانيد براي دست يافتن به ابتكار عمل شروع كنيد. با عملكردهاي هدفمندو مداوم مي توانيد روز به روز ابتكار عمل خود را افزايش دهيد. از موارد جزيي شروع همه كنيد كارها را با اراده خود شروع كنيد. اگر بطور مداوم در مورد كارهاي جزيي ابتكار عمل به خرج دهيد به تدريج عادت پيدا كرده و اعتماد به نفس و شهامت بيشتري براي ابتكار در كارهاي بزرگ را پيدا مي كنيد. خيلي از مردم ذاتا دوست ندارند كارهايي كه ظاهرا و در نگاه اول مشكل به نظر مي رسند و ياجزء زندگي روزمره آنها نيست را شروع كنند. اين موضوع موجب عادت به طفره رفتن مي شود و طفره رفتن دشمن اميد و صداي ناقوس مرگ كمال و بلندهمتي است. توجه داشته باشيد كه وقتي به كارهاي جديد، بيشتر فكر مي كنيد تا اينكه واقعا براي انجام آنها اقدام نماييد، حتما مشكل به نظر مي رسند. هرچه كاري را به تاخير بياندازيد، مشكل تر به نظر مي رسد، اما در واقع آن كار بسيار آسان بوده و گذشت زمان نمي تواند آن را مشكل كند. فقط شروع كنيد و ادامه دهيد، سپس متوجه مي شويد كه خيلي از موانع ذهني كه قبلا به آنها فكر مي كرديد واقعا وجود ندارند. در انجام كارها طفره نرويد، فرقي نمي كند كه كاري كه انجام مي دهيد كار بزرگي باشد يا كار كوچكي از رنگ كردن صندلي آشپزخانه گرفته تا پياده روي، درخواست اضافه حقوقي از رئيس يا پيشنهادبراي ازدواج، ابتدا تصميم بگيريد كه آيا كار درستي است يا نه و سپس بدون تاخير و بدون از دست دادن حتي يك دقيقه، به پيش رفته و شروع كنيد و اجازه ندهيد هيچ چيز مانع كار شما گردد. ممكن است بگوييد: من مطمئن نيستم كه از چه راهي بايد و بروم يا عذر و بهانه هاي ديگري را براي تاخير در شروع عمل بياوريد. اما با استفاده از ابتكار مي توانيد به حقايق دست يافته و به تصورات خود جامه عمل بپوشانيد. براي رسيدن به اين منظور، تنها چيزي كه نياز داريد شهامت كافي براي شروع كار است همنيطور بايد ياد بگيريد كه چطور كار را به انجام برسانيد. اگر بعضي اوقات احساس كرديد كه در راه صحيح پيش نمي رويد مي توانيد از ابتكار خود استفاده كرده و راه صحيح را پيدا كنيد و دوباره سعي كنيد. اين راهي مطمئن براي رسيدن به پيشرفت واقعي است. كارهاي بزرگ و مهم اغلب مردم بعضي از كارها را به دليل وجود يك مانع ذهني انجام نمي دهند چون در شروع كار به نظر مي رسد كه كار بزرگ و پيچيده اي را بايد انجام دهند. در اين موارد مي توان از روش تقسيم بندي و رسيدن به موفقيت استفاده كرد. هر كار بزرگي از چندين كار كوچك تركيب يافته است. به عبارت ديگر، هر كار بزرگي از چندين عمل كوچك تشكيل شده كه اقدام به هر كدام از اين عملها نياز به پيشقدمي و ابتكار دارد. كارهاي بزرگ را به چندين بخش تقسيم كنيد و در انجام يك به يك اين بخش ها ابتكار به خرج دهيد. همه فكر و انرژي خود را روي بخشي متمركز كنيد كه بر روي آن كار مي كنيد و ديگر بخشها را فعلا كنار بگذاريد. بدون اينكه متوجه شويد، كار بزرگ و پيچيده خود به خود انجام با مي شود اين راه حل نه تنها كار مشكل به راحتي به اتمام مي رسد بلكه اعتماد به نفس بالايي پيدا كرده و به خاطر انجام چنين وظيفه مشكلي كه به شما واگذار شده بود، رضايت خاطري به شما دست مي دهد كه اثر آن تا مدتها باقي خواهد ماند. براي اينكه ابتكار شما به نتيجه برسد، هر وظيفه اي كه انجام مي دهيد بايد در جهت تكميل كارتان باشد. بعضي از مردم فكر مي كنند كه پيشقدمي و ابتكار عمل زيادي دارند چون به طور مداوم شروع به انجام كارهاي مختلف مي كنند اما به ندرت كاري را به اتمام مي رسانند. اين افراد فقط خودشان را گول مي زنند. آنها دور يك دايره مي چرخند و چون هيچ كاري را كاملا به انجام نمي رسانند، انرژي خود را به هدر مي دهند. عملكردهاي خود را با دقت بررسي آيا كنيد شما هر كاري را كه شروع مي كنيد، چه بزرگ و چه كوچك تا آخر انجام ؟ مي دهيد هر وقت كه كاري را ناتمام كنار مي گذاريد، وقت و انرژي خود را تلف كرده و برنامه ريزي خود را درجهت رسيدن به موفقيت به تاخيرمي اندازيد. اگر اين قانون محكم و قطعي را دنبال كنيد مي توانيد خيلي زود به موفقيت برسيد. همشيه هر كاري را كه شروع كرده ايد به اتمام برسانيد مگر اينكه بعضي حوادث به شدت غيرعادي پيش آيد و شما مجبور شويد كارتان را ناتمام رها كنيد. موانع اگر و شايد اگر و شايد، دو لغت كوتاهي هستند كه ابتكار عمل را از بين مي برند. اين دو لغت موانع برنامه ريزي هستند. استفاده منفي از اين لغت ها يك عادت ذهني را بوجود مي آورد كه باعث طفره رفتن مداوم شده و موجب مي شود كه هيچ كاري به انجام نرسد. شخصي كه دائما فكر مي كند: اگر آن كار را انجام دهم ممكن است درست نباشد اگر، وقت پيدا كنم، شايد خانه را نقاشي كنم و اگر اين و اگر آنهايي از اين قبيل هميشه براي طفره رفتن در تمام جنبه هاي زندگي عذر و بهانه دارد و به ندرت در زندگي به موفقيت مي رسد. چنين فردي قطعا ابتكار عمل كمي دارد و در مورد اينكه ظرفيت انجام كارهاي مختلف را دارد يا نه، محدوديتهاي زيادي را به خود تحميل مي كند. اين شخص مثل كسي است كه وزنه سنگيني به گردن خود آويزان كرده و توقع دارد در مسابقه دو برنده شود. در اينجا چند مثال در مورد عادت به منفي اگرهاي كه ابتكار را از بين مي برد و فرد را به سمت شكست هدايت مي كند بيان مي شود: اگر پول زيادي به ارث ببرم، مي توانم هر چيزي كه مي خواهم داشته باشم اگر، از توانايي جسمي بالايي برخوردار بودم، مي توانستم كارهاي بيشتري انجام دهم اگر، بيشتر صبر كنم، ممكن است شرايط تغيير اگر كند اينقدر خجالتي نبودم، مي توانستم دوستان بيشتري داشته باشم و سريعتر پيشرفت كنم اگر، اينقدر زود خسته نمي شدم، زندگي خيلي راحت تر مي شد و عباراتي از اين قبيل شما مي توانيد با استفاده از ابتكار ودانش خود پول، سلامتي، اعتمادبه نفس ودوستان بيشتري پيدا كنيد، پس اگر چرا؟ و شايد اگر شكلهايي از فكر آرزومند و شك و ترديد منفي هستند كه ابتكارهاي منحصر به فرد را ربوده و در سطح دوم اهميت نگه مي دارند و در تمام جنبه هاي زندگي بي علاقه گي به وجود مي آورند. شما به خوبي مي دانيد كه اين لغتها توسط افراد تنبل استفاده مي شود كه طفره مي روند و فكر و خيال مي كنند اما عمل نمي كنند. افرادي كه شهامت كمي دارند و پشتوانه و استقامت كافي براي شروع و يا ادامه و تكميل كار را ندارند. قاطعانه تصميم بگيريد كه اجازه ندهيد اين عادت منفي بر زندگي شما حاكم شود. افكار مثبت و تصديق آميز را جايگزين افكار منفي اگرو شايد كنيد. من مي توانم پول بيشتري جمع كنم اعتماد، به نفس خود را بالا مي برم امروز، حتما آن كار را انجام مي دهم و، مي توانم به توانايي جسمي كافي دست پيدا كنم با تمام انرژي و قواي خود شروع به كار كرده و به پيش برويد ممكن است در ابتدا با سرعت كمي به جلو برويد اما به تدريج حتما سريع تر پيشرفت خواهيد كرد. منبع: شما كتاب مي توانيد با موفقيت زندگي كنيد نويسنده: بن آبوت مترجم: فاطمه، جمعي