Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791021-50451S5

Date of Document: 2001-01-11

بخشنامه جديد رئيس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي و سازمان زندانها گروه سياسي: رئيس قوه قضاييه دربخشنامه اي به واحدهاي قضايي و سازمان زندانها واقدامات تاميني و تربيتي سراسركشور مواردي را كه موجب بروز مشكل براي مردم مي شود تذكر داد. به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه دراين بخشنامه آمده است: دادگاه هاي صادركننده قرار ارجاع امر به داوري، براساس قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي وانقلاب مصوب /1/79 21ازارجاع حكميت وداوري به قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي حتي با تراضي طرفين دعوي خودداري و درمورد صلاحيت و شرايط داور، طبق مقررات مربوط به آن احراز نمايند. همچنين دراين بخشنامه به منظور جلوگيري ازتاخير يا وقفه درامر تحقيق يا دادرسي پرونده هاي زنداني، تاكيد شده است كه سازمان زندانهاواقدامات تاميني وتربيتي كشور باهماهنگي نيروي انتظامي كشور در مورد اعزام به موقع زندانيان به مراجع قضايي تدابير مناسب اتخاذ كنند.