Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791020-50441S7

Date of Document: 2001-01-10

انتقاد شوراي شهراز شركت آب و فاضلاب خوي شوراي اسلامي شهر خوي از خودداري شركت آب و فاضلاب اين شهرستان از اجراي مصوبات قانوني اين شورا در خصوص قيمت آب مصرفي و هزينه دفع فاضلاب انتقاد شوراي كرد شهر خوي در اطلاعيه اي اعلام كرد: شركت آب و فاضلاب شهرستان با خودداري از اجراي مصوبه قانوني شورا، در نظر دارد ابلاغ وزير نيرو را كه بيش از قيمت مصوب شورا است، اجرا كند. در اين اطلاعيه همچنين از مردم خواسته شده است در صورت مشاهده تخلف از سوي شركت ياد شده مراتب را به شوراي اسلامي شهر و سازمان بازرسي و نظارت شهرستان خوي اعلام كنند تا نسبت به رسيدگي از طريق مراجع ذيربط اقدام شود. شوراي اسلامي شهر خوي يادآور شده است كه شركت آب و فاضلاب در اجراي بند ج ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه، درخواست افزايش قيمت آب مصرفي و هزينه دفع فاضلاب را در سال 79 براي مصارف بالاتر از 20 متر مكعب در ماه 30 درصد براي مصارف كمتر از 20 متر مكعب در ماه درصد 10 و براي حق اشتراك 30 درصدنسبت به قيمتهاي سال كرده 78 بود. شوراي اسلامي شهر خوي همچنين اعلام كرد: اين شورا موضوع را بررسي و به ترتيب براي مصارف خانگي تا 20 متر مكعب در ماه 10 درصد براي مصارف خانگي بيشتر از 20 متر مكعب 20 درصد و براي مصارف غير خانگي وصنعتي به ترتيب 10 درصد و درصد 25 افزايش قيمت را نسبت به قيمت سال 78 تصويب و ابلاغ كرده كه قطعي و لازم الاجرا است.