Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791020-50441S2

Date of Document: 2001-01-10

مقام معظم رهبري در ديدار قشرهاي مختلف مردم قم امروز نظام اسلامي ايران به معناي واقعي كلمه متكي به مردم و مباني اسلامي است تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، ديروز در ديدار قشرهاي مختلف مردم شهر مقدس قم مهمترين و اصليترين وظيفه ملت ايران و مسئولان راشناخت نياز زمان و عمل به آن دانستند و تصريح كردند: امروز نياز زمان حفظ، آگاهي، هوشياري، جرات و قدرت اقدام و تحكيم بيش از پيش وحدت مردم و ارتباط مردم و مسئولان است. مقام معظم رهبري در اين ديدار كه همزمان با سالروز قيام شجاعانه مردم قم در نوزدهم ديماه سال 1356 برگزار شد، از اين قيام به عنوان نقطه اي درخشنده و تابناك در تاريخ كشور و انقلاب ياد و تاكيد كردند: مردم شهر مقدس قم دراين قيام درواقع، پاسخي مومنانه و قهرمانانه به نياز زمان خود دادند. ايشان با اشاره به هوشياري ملت ايران در 21 سال گذشته و شناخت نياز زمان خود و ايستادگي در مقابل دشمن خاطرنشان كردند: دشمنان ملت ايران همه كساني هستند كه با حاكميت نظام مستقل مردمي ديني و متكي به ايمان و عشق واراده مردم مخالفند كه در راس آنها آمريكا و صهيونيستها قرار دارند. حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به تلاش مستمر جبهه دشمن پس از پيروزي انقلاب اسلامي و سرنگوني رژيم وابسته به قدرتهاي استكباري درايران، براي ايجاد ياس انفعال، و غفلت در جبهه مردمي ايران افزودند: دشمن همواره سعي دارد با مسموم كردن فضاي فرهنگي و سياسي كشور و ضعيف كردن انگيزه ايمان، غيرت، همبستگي، و شجاعت ملت ايران بخصوص جوانان بار ديگر بر اين كشور مسلط شود و منابع آن را غارت نمايد. رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاكيد برلزوم هوشياري مردم و مسئولان در برابر القائات دشمن از، جمله ايجاد سئوال نسبت به ضرورت لزوم ادامه مخالفت با دشمنان خارجي تصريح كردند: وظيفه مهم مردم مسئولان، دولتمردان،، نمايندگان علما، و خطبا اين است كه متوجه باشند نظام اسلامي همچنان با سرسخت ترين دشمنان مواجه است. ايشان يكي از القائات دشمن را براي مسموم كردن فضاي سياسي و فرهنگي كشور، اتهام نقض موازين دمكراسي و نقض حقوق بشر از جانب جمهوري اسلامي ايران بيان كردند و افزودند: چگونه است آمريكا، كه با مرتجع ترين وغيرمردميترين حكومتها در منطقه روابط صميمانه دارد، و زشت ترين موارد نقض حقوق بشر به وسيله اين رژيم و ايادي آن در دنيا اتفاق مي افتد، حكومت ايران را كه از همه كشورهاي منطقه و اغلب كشورهاي دنيا در تكيه به آراء مردم پيشگام است متهم، به نقض دمكراسي و حقوق بشر مي كند. حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به قضاياي انتخابات اخير آمريكا و مشخص شدن ماهيت دمكراسي غربي خاطر نشان كردند: امروز نظام اسلامي ايران به معناي واقعي كلمه متكي به مردم و مباني اسلامي است. مقام معظم رهبري با تاكيدبر اينكه مسئولين كشور نبايد به گونه اي سخن بگويند و يا موضع گيري نمايند كه از آن گرايش به دشمن احساس شود، افزودند: مردم بايد با هوشياري رفتار وعملكرد مسئولان و برگزيدگان خود را تحت نظر داشته باشند زيرا غفلت و پاسخ ندادن به نياز زمان به ضرر ملت و كشور تمام خواهد شد. ايشان يكي ازنيازهاي زمان راقدرت اقدام و جرات مسئولان در انجام كارهاي بزرگ برشمردند و تاكيد كردند: مسئولين نبايد از اقدام به كارهاي بزرگ كشور هراس داشته باشند، زيرا اين كارها با پشتوانه مردم و تكيه بر آنها امكانپذير است. حضرت آيت الله خامنه اي حل مشكلات كشور در بخشهاي مختلف رادرگرو حضور عناصر مومن با، اراده متكي، به خدا و معتقد به مردم در راس امور دانستند و با اشاره به ابتكارات و كارهاي بزرگ نهادهاي انقلابي در 21 سال گذشته افزودند: نهادهاي انقلابي در مقاطع مختلف انقلاب از جمله دوران هشت ساله دفاع مقدس به، دليل توكل به خدا، جرات در اقدام و باور نيروي ذاتي خود، توانستندكارهاي به ظاهر غيرممكن را انجام دهند. رهبر معظم انقلاب همچنين با اشاره به ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگي و كشاورزي و تشكيل وزارت جهاد كشاورزي تاكيد كردند: بايد ويژگيهاي مثبت جهاد سازندگي و روحيه جهادي در وزارتخانه جديد حفظ شود و گسترش يابد تا مشكلات كشاورزي روستاها، و مساله مهاجرت حل گردد. ايشان در ادامه سخنان خود با اشاره به گسترش روز افزون خيزش و بيداري اسلامي در دنيا و ناتواني قدرتهاي بزرگ در مهار اين موج اسلامي، خاطرنشان كردند: يك نمونه از اين حركت و خيزش اسلامي، انتفاضه مسجدالاقصي است كه ايستادگي مردم محاصره شده فلسطين درمقابل وحشيترين دشمنان موجب، عجز و درماندگي قدرتمندان و زورگويان عالم شده است. مقام معظم رهبري اين حركت و خيزش اسلامي را ثمره انقلاب اسلامي ايران دانستند و تاكيد كردند: ملت ايران به عنوان الگو، محور و مركز اين حركت عظيم جهاني است لذا اين ملت مسلمان بايد با توكل برخداوند و حفظ بيداري، شجاعت و وحدت مسير صحيح خود را ادامه دهد كه در اين صورت خداوند متعال نيز او رادراين حركت نصرت خواهد كرد.