Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791019-50425S2

Date of Document: 2001-01-09

هفت راه براي كمك به موفقيت فرزندان در مدرسه اندره اس دانش آموز متوسطي بود، اما ناگهان كلاس سوم راهنمايي درس و مشق را كنار گذاشت و ديگر تمايلي به مدرسه رفتن نداشت، از اين رو نمرات درسي او بسيار بد شد. قبل از شروع تعطيلات سال نو، مادر اندره اس با معلم و مشاور مدرسه صحبت كرد و با ناراحتي تعريف كرد: آندره اس هر روز بعدازظهر پشت ميز تحرير مي نشيند، اما حواسش جاي ديگري است. معلم اندره اس يك برنامه درسي هفتگي را به او پيشنهاد كرد و مادر اندره اس نيز به پسرش كمك كرد تا در اجراي اين برنامه درسي موفق شود. از آن زمان به بعد هر جمعه اندره اس مطابق با برنامه درسي هفته آينده، برنامه خودرا تنظيم مي كرد. بعد از 5 ماه آندره اس دوباره مانند سابق دانش آموز خوبي شد. معلمش خانم افينگر والدين را به اين امر تشويق مي كند كه با شروع سال تحصيلي با معلم فرزندانشان صحبت نمايند. وي مي گويد: از اين طريق مي توانيد با معلم فرزندتان آشنا شويد و معلم نيز مي تواند از شرايط زندگي و عادتهاي دانش آموزش آگاه شود. مطالعات و تحقيقات نشان داده است كه موفقيت در مدرسه به علاقه و مشاركت والدين در امر آموزش بستگي دارد نه به سطح تحصيلات والدين. حال شايد از خود بپرسيد چگونه مي توانم به فرزندم در امر آموزش كمك؟ كنم در اينجا هفت راهكار مطرح مي شود كه معلمان و مشاورين با تجربه آنها را توصيه مي كنند: -سعي 1 نمائيد به فرزندتان لذت يادگيري را بياموزي. به فرزندتان گوشزد نمائيد كه يادگيري با اتمام دوران مدرسه و يا كارآموزي به پايان نمي رسد. وقتيكه فرزند ما ببيند كه به طور مرتب در صدد يادگيري مي باشيم و تلاش مي كنيم هر روز مطلبي را فرا بگيريم، آنها نيز به طور خودكار اين رويه را در پيش مي گيرند. كارولين هشت ساله كه در مسابقه اي بين همسالانش اولين امتياز را كسب كرده است مي گويد: پدر و مادرم الگوهاي من هستند حتي 3 خواهر بزرگتر او نيز به خواندن و يادگيري مطلب علاقه مند هستند. براي تشويق فرزندتان به خواندن و يادگيري نياز به صرف پول زياد نمي باشد. خانم مشاور افينگر مي گويد: هنگاميكه فرزند شما مشغول درس خواندن و مطالعه است شما هم سعي كنيد مطالعه كنيد و در ايام فراغت با فرزندتان به موزه، باغ وحش و يا تئاتر البته برويد تمامي اينكارها بايستي از روي ميل و علاقه و نه بااجبار صورت پذيرد. - 2 با يكديگر غذا بخوريد. روانشناس مي گويد راينر: هرچه براي فرزندتان وقت بيشتري بگذاريد، بهتر است. مطالعات و تحقيقات نشان داده است كه غذا خوردن بچه ها با والدينشان و در جمع به نفع آنهاست، چون هنگام صرف غذا افراد با يكديگر صحبت مي كنند و فرزند شما واژگاني را كه در مدرسه به آنها نياز دارد تا خواندن و نوشتن را بياموزد در هنگام گفت وگو و صحبت كردن مي شنود و با آنها آشنا بچه ها مي شود با ديدن تلويزيون صحبت كردن را ياد نمي گيرند و گنجينه واژگاني آنها نيز بسيار كم است. پس سعي كنيد در سر ميز غذا با يكديگر صحبت كنيد. - 3 به اولياي مدرسه اعلام آمادگي نمائيد. كااترنيا، پروفسور شيمي، در انجمن اوليا و مربيان از يكي از معلمان مي پرسد: نمي خواهيد براي يكبار هم كه شده است به فرزندان ما بگوئيد كه واقعا شيمي چيست و در ادامه مي گويد: من با دخترم در آشپزخانه آزمايشاتي را كه بچه هاي هشت ساله مي توانند انجام دهند را تمرين مي كنم و حالا او خود يك محقق كوچك واقعي است. و بعد از اين صحبت به اين فكر مي افتد كه با همكاري با معلم مدرسه يك هفته در كلاس درس فوق العاده براي بچه ها آزمايشات شيمي ابتدايي را عملاانجام دهد. در اين مدت او به بچه ها ياد داد كه شيمي علم تغيير مواد است و با طرح مثالهاي معمولي مسئله را براي بچه ها قابل لمس نمود، مثلا: چرا زمانيكه قاشقي را روي شمع مي گيريم، در آن دوده جمع مي شود. بچه ها هم اجازه داشتند آزمايشاتي را انجام دهند، مثلا ريختن جوش شيرين بر روي خمير نان و بعد براي آنها توضيح مي داد كه اين حبابهاي توليد شده نشانه عمل تخمير و آماده شدن خميرنان براي پختن است و بچه ها نيزبا ميل و علاقه در اين كلاسها شركت مي كردند. مدير مدرسه راهنمايي اولدن مي گويد: والدين مي توانند در مدرسه فرزندانشان حضور فعال داشته باشند، به طوريكه دانش آموز بتواند پيوند اوليا و مربيان مدرسه را به خوبي لمس نمايد. بسياري از معلمان از مشاركت والدين در گردشهاي علمي و يا انجام پروژه ها خوشحال مي شوند البته اين امر غيرممكن نيست. -با 4 معلم و فرزندتان در ارتباط باشيد. گاهي اوقات تماس گرفتن با معلمهاآسان نيست بخصوص، براي والدين شاغل. توصيه مي شود والدين براي پيشرفت درسي فرزندشان بيشتر با معلمان در ارتباط باشند. - 5 زمان بندي براي انجام تكاليف و درس خواندن. فرزند شما براي درس خواندن وانجام تكاليف نياز به فضاي مناسبي زماني دارد كه او درس مي خواند تلويزيون يا راديو نبايستي روشن باشد، حتي انجام بازيهاي كامپيوتري نيز ممنوع است. يك زمان بندي درسي مناسب براي او در نظر بگيريد كه درآن مدت زمان تكاليف مدرسه را انجام دهد. با اين كار فرزند شما ياد مي گيرد كه چگونه وقتش را تنظيم آندره اس نمايد دانش آموزدوره راهنمايي مي گويد: زماني كه تكاليف درسي كمتري درسهاي دارم، روز بعد را مرور مي كنم وبه همين دليل هيچ موقع براي درس خواندن وقت كم نمي آورم. هر چه بچه هابزرگتر مي شوند مايلند در درس خواندن استقلال بيشتري داشته باشند. - 6 صبور باشيد. يك دانش آموز كلاس دوم بعداز گذشت چند ماه از شروع سال تحصيلي هنوز هم نمي توانست به خوبي كتاب بخواند. بالاخره مادر اوصبرش را از دست داد وهر روز متن هاي طولاني را با او تمرين مي كرد به طوري كه پسرش حتي گاهي اوقات نمي توانست كلمات را ببيند. بعد از اين ماجرامادر اين دانش آموزتصميم گرفت كه با معلم پسرش صحبت كند. معلم به او گفت: يادگيري منوط به تمرين صحيح است و قدمهاي كوچك باعث موفقيت بيشتري مي شوند و از آن زمان به بعد مادر روزانه فقط جملات كوتاه براي فرزندش مي خواند. بعد از سه ماه اين پسر بچه هشت ساله مي توانست به خوبي همكلاسانش كتاب بخواند. اغلب والدين فقط نمره خوب مدنظرشان است. خانم افينگرمي گويد: كسبمطالب و علوم جديد بهتر از يادگيري مطلب به صورت حفظي است زماني كه فرزند شما سوالي مي پرسدسعي كنيد به او كمك كنيد تا پاسخ سوال را خودبيابد و بپرسيد: اين سوال جزء مطالب درسي است و يا خارج از مطالب كتاب؟ هنگامي است كه فرزند شما نمره بدي مي گيردبا او صحبت كنيد. شايد نياز به كمك داشته باشد و يا درسش راخوب ياد نگرفته است. - 7 از فرزندمان بخواهيم مسئوليت انجام كاري را به عهده بگيرد. آقاي پوركن مدير مدرسه ابتدايي مي گويد: فرزندانمان را تشويق كنيم كه خود را باوركنند. در اين مدرسه بچه ها از كلاس اول درس انگليسي دارند وبه همين منظوربراي بچه ها برنامه درسي مطابق با سن شان در نظر گرفته شده است و درس علومشان معمولا در فضاي سبز حياط مدرسه و يا ايستگاههاي هواشناسي مخصوص مدارس برگزار مي شود. در ضمن در اين مدرسه بچه هابا جديت تمام اين مسئوليت را به عهده مي گيرند. هينگ اعتقاد دارد: فكربچه ها آزاد است و آماده فراگيري مطلب آنها مي باشد مايلند كه انجام كاري را به عهده بگيرند، بنابراين بهتر است انجام كاري به آنها محول شود. بچه هاي ضعيف تر نيز مانند بچه هاي خوب و زرنگ در انجام چنين كارهايي موفق هستند. فرزند شما بايستي احساس نمايد كه شما او را باور داريد و از موفقيت هاي اوخوشحال مي شويد. منبع: مجله داس بست ماه، اكتبر ترجمه: فاطمه عضو /خداكرمي هيات علمي دانشگاه آزاد