Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791018-50422S4

Date of Document: 2001-01-08

براي تشويق فرزندان ما به مطالعه كتاب، مجله و روزنامه بايد مهمان هميشگي ما باشند بعضي از مردم به خاطر اينكه فرزندان آنها اهل مطالعه نيستند و نمرات پاييني را در دروس كسب مي كنند، ناراحت و معترض هستند و متاسفانه در بعضي موارد، متوسل به تنبيه بدني فرزندان خود مي شوند بدون آنكه بدانند مقصر اصلي در اين موضوع، خودشان مي باشند و اين فرزندان هستند كه بايد آنها را مورد مواخذه قرار دهند. فرزندان را نمي توان به اجبار وادار به مطالعه نمود، بلكه بايد زمينه مطالعه و كتابخواني را برايشان فراهم كرد. آنها بايد در معرض كتابهاي جذاب و مناسب قرار گيرند و خودشان به سمت كتاب بروند. گرايش به كتاب، همانند فراگيري زبان است. فرزند يكساله وقتي در معرض يك يا چند زبان قرار مي گيرد، همه آنها را فرامي گيرد ولي يك دانش آموز دبيرستاني با آموزش معلم به سختي يك زبان را مي آموزد. در خانه اي كه در هفته يا ماه، حتي يك مجله يا روزنامه وارد نمي شود ولو اينكه پدر و مادر خانواده تحصيلكرده و داراي امكانات خوبي جهت تحصيل فرزندان باشند، چگونه مي توان انتظار داشت كه فرزندان اهل مطالعه شوند. اگر پدر و مادري علاقه مند به اهل مطالعه شدن فرزندشان هستند، ابتدا بايد رفتار و گرايش مطالعه داشته باشند. همچنين هر روز در خانه خود، كتابها و نشريات متناسب با سن و علاقه بچه ها قرار دهند. حتي لازم نيست كه بچه ها را وادار به خواندن مجلات و كتابهاي خريداري شده كرد، بلكه بايد در فرصت هاي مناسب، نكات جالب كتابها و مجلات را براي فرزندان بازگو نمود. به طور يقين آنها به مرور به سمت كتاب مي روند و در مدت كوتاهي خود سفارش خريد كتاب و مجله را به والدين خواهند داد. نگارنده براي فرزندانم قبل از يك سالگي آنها، كتاب و مجله مي خريدم. ابتدا آنها فقط به تصاويرش نگاه مي كردند. در اين بين، بسياري از كتابها خط خورده و پاره مي شد، ولي بعد از يك سالگي كتابها را ورق مي زدند، از عكسها لذت مي بردند. در حال حاضر هر زماني كه اراده كنند مجلات گوناگون و مورد علاقه بچه ها و... در دسترس آنهاست و امروز اصلا نگران مطالعه كردن يا نكردن آنها نيستم، چرا كه آنها خود طالب كتاب مي باشند. روزي براي خودم كتاب افسانه هاي مردم ويتنام را خريده بودم. پسرم كه كلاس اول ابتدايي را خوانده بود، بعد از دو روزادعا كرد كه كتاب مذكور را خوانده است، ابتدا باور نكردم، ولي با توضيح چند داستان متوجه شدم كه او راست مي گويد! بعضي از شوهران از اينكه همسران خانه دار آنها در منزل داراي ويژگيهاي منفي چون، غيبت، حسادت و... هستند ناراحت مي باشند. ولي هيچ وقت از خود نپرسيده اند، وقتي زن در كنار دوست و همسايه حرفي براي گفتن نداشته باشد، چه ؟ بگويد آيا جزويژگي هاي منفي چيز ديگري باقي؟ مي ماند اگر شوهران چنين زناني هفته اي يك يا دو مجله و روزنامه خانوادگي و اجتماعي را به منزل بياورند، در نتيجه همسران آنها داراي اطلاعاتي خواهند شد و حرفهاي تازه و جالبي براي گفتن خواهند داشت. آنها نه تنها از خصايص منفي دوري مي جويند، بلكه در جريان اوضاع و احوال اجتماعي و فرهنگي جامعه خود قرار مي گيرند و اين امر تاثير بسيار مثبتي بر گفتار و بينش آنها خواهد داشت. ضمنا نكات تربيتي مطرح در كتب، مجلات و روزنامه ها، آنها را در تربيت بهتر فرزندان كمك مي كند. مردان مي توانند در صورت عدم علاقه مندي همسر خود به مطالعه، ابتدا نكات جالب مطبوعات را برايشان بخوانند. تا آنكه به تدريج همسر آنها به سمت مطالعه گرايش پيدا كند و شايد بعضي ادعا كنند كه خريد اين همه مجله و روزنامه براي مطالعه اهل خانه هزينه زيادي را مي طلبد كه قادر به تامين آن نخواهند بود. بايد بگويم براي نگارنده كه مجلات و روزنامه هاي متفاوتي را به طور منظم تهيه مي نمايد، هزينه چنداني دربرندارد. البته والدين مي توانند با مجلات و روزنامه هاي كمتر و با هزينه اي كمتر از 1500 تومان در ماه به چنين كار خوبي مبادرت ورزند. هزينه اين كار خطير، هزينه اي است كه بيشتر از آن را بعضي از والدين به ناچار در تابستان براي دروس عقبافتاده فرزندانشان مي دهند و يا به دليل دور شدن بچه ها از كتاب و مطالعه فرزندان در جاهاي ديگر و به نحو غيرمطلوب و نامناسبي هزينه مي شود. به اميد روزي كه كتاب، مجله و روزنامه مهمان هميشگي منزل ما باشد. نعمت الله كاظمي فرامرزي