Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791018-50414S9

Date of Document: 2001-01-08

عباس عبدي در آبادان: مخالفان اصلاحات باور كنند تن دادن به آراء مردم به نفع آنها و جامعه است گروه اجتماعي: در جلسه سخنراني كه در آبادان برگزار شد عباس عبدي به تحليل وضعيت موجود پرداخت و گفت هنگامي كه آقاي خاتمي كانديداي رياست جمهوري شد به طور روشن و صريح آراء و چارچوب فكري خود را ارائه داد و شوراي نگهبان و ساير مراجع با شناخت كاملي كه از افكار خاتمي داشتند صلاحيت ايشان را تاييد كردند و به او اجازه شركت در انتخابات دادند. اين تاييد و اجازه براي حضور در انتخابات به معناي اين بود كه آقاي خاتمي مي تواند در صورت پيروزي در انتخابات به تحقق آرمان ها و افكاري كه وعده اجرايش را به مردم داده است بپردازد، اما امروز مخالفان اصلاحات اين قرارداد ضمني را باطل كرده اند. اگر افكار خاتمي را براي جامعه مضر مي دانستند نبايد به او اجازه شركت در انتخابات مي دادند. آنها از حضور خاتمي در انتخابات بهره برداري كردند و حالا نيز بايد هزينه آن را بدهند. عبدي تاكيد كرد كه مخالفان اصلاحات با افكار و خلق و خوي خاتمي در دوره تصدي وزارت ارشاد كاملا آشنا بودند. او در پايان افزود اگر مخالفان نخواهند به آراء مردم تن دهند و بن بست كنوني ادامه يابد، خاتمي اخلاقا نبايد در انتخابات شركت كند. اما عدم شركت خاتمي كه انسداد سياسي بيشتري را به دنبال خواهد داشت راه نجات جامعه نيست زيرا تاريخ ايران نشان داده است كه بن بست سياسي در ايران به فروپاشي نظام تنها مي انجامد راه براي جلوگيري از فروپاشي اين است كه مخالفان اصلاحات باور كنند تن دادن به آراء مردم به نفع آنها و جامعه است. در اين راستا دولت، مجلس و همه مردم مي توانند نقش مهمي داشته باشند.