Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791017-50410S1

Date of Document: 2001-01-07

خاتمي: ادب فارسي رمز وحدت و هويت ايرانيان است گروه سياسي: آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري، زبان و ادب فارسي را رمز وحدت و هويت تاريخي ملت ايران خواند و بر لزوم تعميق و غنابخشيدن آن تاكيد كرد. رئيس جمهوري چهارشنبه شب در نخستين مراسم بزرگداشت مشترك پيشگامان و استادان فرهيخته فرهنگستان هاي كشور در تهران گفت: ايراني بيش از هر چيز، از راه زبان و ادبيات خود، مرزها و قلبها را فتح كرده است. آقاي خاتمي افزود: ايراني در سايه ادبيات پربار و غني اقوام خويش، مهاجم را در طول تاريخ، در كوره فرهنگ خود ذوب كرد و از آنان پشتيبانان بزرگ زبان و ادب فارسي ساخت. رئيس جمهوري تصريح كرد: فرهنگ فارسي از تواناترين حاملان ارزشهاي اسلامي و رمز ماندگاري وحدت ايرانيان در طول تاريخ است و فرهنگستان زبان و ادب فارسي در جهت حفظ و تعميق آن، وظيفه اي سنگين دارد. وي هنر را نيز فراسوي علم و پديدآورنده آن دانست و اهتمام و توجه به آن را بسيار مهم و حياتي خواند. آقاي خاتمي گفت: بينش هنري است كه در جان جمع و جامعه توفان ايجاد مي كند و علم و تكنيك نيز براي رسيدن به هدف، به كمك آن مي آيد. رئيس جمهوري تاكيد كرد: هنر منشا علم و تمدن و جاودان كننده انديشه ها و آفرينندگي هاي انسان در طول تاريخ بوده است. وي افزود: هنر منشاآغاز هر تمدن است. آنگونه كه مهمترين وجه رنسانس در غرب، جنبه هنري آن بود و در اديان نيز، پيامبران هنرمندان بزرگ تاريخند. خاتمي گفت: به همين دليل، ما مهمترين معجزه آخرين پيامبر بزرگ الهي، حضرت محمدبن عبدالله (ص ) را قرآن مجيد مي دانيم كه مهمترين ويژگي اش، جنبه هنري آن است. وي تصريح كرد: هنر امروز ما بايد متكي به هنر ديروز و ناظر به فردا باشد تا بتواند ممتاز بماند. رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنانش، به تبيين جايگاه علم در جامعه پرداخت و اظهار داشت: علم اگر بنا باشد براي چيزي براي باشد، تكامل و تعالي انسان است. وي خاطرنشان كرد: از نگاه دين، كمال انسان به عنوان گل سرسبد كائنات به اين است كه استعداد بي نهايت او دائما با علم به فعليت برسد و ظرفيت جان او گشاده تر شود. خاتمي تصريح كرد: علم ابزار نيست، هدف است ولي در روزگار ما متاسفانه به ابزار تبديل شده است، دستكم، مهمترين وسيله و عامل اقتدار و مايه ثروت و مكنت است و اين از مشكلات جهان امروز است. وي افزود: وقتي علم ابزار شد، بايد منتظر مشكلات اساسي جامعه نظير آنچه امروز هست، بود زيرا با ابزاري شدن علم، آگاهي حقيقي و اصيل تر يا مورد غفلت قرار مي گيرد و يا معدوم مي شود. رئيس جمهوري گفت هنگامي كه علم، ابزار تصرف شد، زشت ترين شكلهاي حكومتهاي خودكامه و بيدادگر نمود خواهد يافت. به همين دليل، به تسامح مي توان گفت: امروز در عرصه حيات بين المللي، بدترين شكل خودكامگي و فاشيسم حاكم شده است. خاتمي افزود: وقتي انسان، انساني شد كه تصرف كند و علم، علم تصرف باشد، هم انسان را تصرف مي كند. و هم طبيعت را تسخير مي كند، تسخيري كه طبيعت را فقط به عنوان مركبي راهوار در زير پاي جان هوسباز خويش مي خواهد. وي در همين راستا، به تجليل اسلام از علم و دانش اشاره كرد و اظهار داشت: اهتمام به عقل، فهم و دانايي در قرآن و آثار و رفتار بزرگان و سرامدان عالم اسلام گواه آن است كه در هيچ مكتبي، به اندازه اسلام با جان و خرد انساني سخن گفته نشده است. رئيس نقش جمهوري، ملت ايران را در باروركردن تمدن و فرهنگ اسلامي نيز مورد تاكيد قرار داد و گفت: پيوند اسلام با جان آرام و مستعد ايراني موجب تمدن غني اسلامي شد كه اگر نگوييم همه آن زاييده تلاش و استعداد ايراني است، بي اغراق مي توان گفت: نقش ايراني در شكوفايي اين تمدن، ممتاز و بي نظير است. وي افزود: گرچه به علت انحرافي كه در امر اسلام و جامعه مسلماني در همان آغاز پيدا شد و بدترين شكل خودكامگي به نام دين بر مردم حكومت كرد و باعث شد خورشيد دين در پشت پرده خودكامگي و تغلب حاكماني كه استيلاي خود را به نام دين و فلسفه توجيه مي كردند، پنهان بماند و تمدن اسلامي در اوج قدرت، شروع به انحطاط كند، اما همه ملتهاي مسلمان تمدني آفريدند كه در سرنوشت بشر منشا آثار فراوان بوده و هنوز هم هست. آقاي خاتمي از اينكه جامعه ما به عنوان صاحبان چنين دين شكوفا و ادامه دهندگان چنين ملتي بزرگ، اكنون حتي توان مصرف درست علم را ندارد، ابراز تاسف كرد و اظهار داشت: در حالي كه شمار فراواني انديشمند و دانشمند در ايران داريم و به لحاظ نيروي علمي در موقعيت بسيار خوب و غني اي هستيم اما به دلايل مختلف، در آفرينش و توليد از جايگاه خوبي در جهان برخوردار نيستيم. وي تصريح كرد: ما امروز نيازمند خودشناسي، جهان شناسي و توان به كارگيري شعب مختلف علوم و تكنولوژي و نيز بومي كردن دانشيم و در اين راه فرهنگستانها، نقشي ممتاز دارند. رئيس جمهوري در اين مراسم، به عنوان قطره اي كوچك از درياي موج خيز ملت ايران، بهره گير از علم و لذت برنده از هنر از استادان فرهيخته عرصه علم، هنر و ادبيات كشور قدرداني كرد و بزرگداشت آنها را تجليل از علم و هنر دانست.