Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791017-50408S6

Date of Document: 2001-01-07

در همايش مجمع مشورتي شوراهاي هفت كلان شهر اعلام شد: كار شوراها هنوز نهادينه نشده است گروه شهري: نهمين همايش مجمع مشورتي شوراي اسلامي هفت كلان شهر در اهواز گشايش يافت. فرماندار اهواز در اين همايش گفت: كار شوراها بدليل مشكلات دروني و بيروني، تاكنون نهادينه نشده است. تقي علي اكبرزاده افزود: هم اينك برخي از مسئولان استاني هم به كار شورا و اهميت آن واقف نيستند. وي گفت: اگر مسئولان و مردم به اهميت شوراها پي ببرند و در رسيدن به اهداف شوراها گام بردارند، بسياري از مسايل شهرها حل خواهد شد. فرماندار اهواز، شوراها را يك نهاد مردمي خواند و از شهروندان و مسئولان خوزستان خواست، تا شوراهاي اسلامي شهري و روستايي را حمايت كنند. رئيس شوراي شهر اهواز نيز گفت: هم اينك بدليل بي احتياطي برخي شوراها در كشور ممكن است به شوراها آسيب برسد و يا حداقل شكل گيري شوراها از حالت خود خارج و به يك سيستم دولتي مبدل شود. وي گفت: شوراهاي اسلامي كلان شهرها به يك مجموعه مقتدر براي پيگيري مصوبات نياز دارد، تا با مبادله تجارب و پيگيري مصوبات از كارايي مورد نظر برخوردار شود. ممبيني افزود: مشكل اصلي و عمده شوراهاي اسلامي كلان شهرهاي كشور در رابطه با حدود وظايف و اختيارات نيست بلكه معضل اصلي به چگونگي استفاده از اين اختيارات بر مي گردد. بنا به اظهار ممبيني هم اينك نوع نظارت شورا بر شهرداريها زير سئوال است و واسطه اي بين شوراي اسلامي شهر و سيستم اجرايي شهرداريها احساس مي شود. شهردار اهواز نيز در اين همايش گفت: شوراهاي اسلامي شهر متاسفانه با نقشي مشابه شهرداريها نسبت به امور خارج از شهرداري سياستگذاري و تصميم گيري مي كنند كه اين مهم يكي از عمده ترين موانعي است كه بر سرراه شوراها و شهرداري قرار دارد. محمدتقي سليماني آشتياني افزود: براساس مصوبه قانون توسعه سوم كشور برخي از وظايف سازمانها بايد به شهرداريها واگذار مي شد، ولي با وجود ارسال اين قانون مدون از سوي وزارت كشور به شوراهاي اسلامي شهر، تاكنون در اين باره عملا كاري به شهرداريها واگذار نشده است.