Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791017-50408S5

Date of Document: 2001-01-07

پرسه در گوشه و كنار شهر پيام مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله شهرهاي بزرگ كشور و كلان شهر تهران مكانهاي استراتژيك و مهم براي توسعه پايدار هستند، زيرا بيشترين بخش جمعيت و فعاليتهاي اقتصادي و توليدي را در خود متمركز مي كنند. بنابراين فرهنگ با ايمن سازي مشاركت شهروندان ومسئولان مديريت شهري براي مقابله با بلاياي طبيعي امري اجتناب ناپذير مي باشد. با توجه به واقع شدن تهران در يك پهنه لرزه خيز و وجود بعضي از مناطق با بافت متراكم و قديمي و به منظور اطلاع رساني به شهروندان هسته مركزي شهر، روابط عمومي شهرداري منطقه 12 در يك اقدام گسترده با پيام مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله به جلب مشاركتهاي مردمي در اين زمينه پرداخته است.