Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791015-50400S1

Date of Document: 2001-01-05

رئيس جمهوري درمراسم معارفه رئيس جديد مركز گفت و گوي تمدنها: استقبال جهاني از گفت و گوي تمدنها نشان از نياز بشر امروز دارد دكتر مهاجراني: اسلام آئين گفت و گوست و شرط نخست در گفت وگو پذيرش تنوع و تفاوتهاست گروه سياسي: سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري گفت نظريه گفت وگوي تمدن ها امروز به يك نظريه فراگير جهاني تبديل شده است. رئيس جمهوري كه ديروز در مراسم معارفه دكتر سيد عطاءالله مهاجراني رئيس جديد مركز بين المللي گفت وگوي تمدنها سخن مي گفت، با بيان اينكه نظريه گفت وگوي تمدنها منحصر به ايران نيست افزود: جمهوري، اسلامي ايران به عنوان مبتكر و مبدع اين نظريه بايد با استفاده از ايده ها، طرح ها و انديشه هاي متخصصان، انديشمندان و نخبگان، فعالانه در عرصه حضور داشته باشد. وي آثار طرح نظريه گفت وگوي تمدن ها را ديرپا خواند و تصريح كرد: آنچه مهم است، ايجاد تامين و تضمين اين حركت در عرصه حيات بين المللي و فكري دنيا است. آقاي خاتمي با اشاره به تجربه تلخ بشر در قرن گذشته كه متكي بر قدرت، زور، سودانگاري و نظاميگري بود و پيامدهايي نظير تبعيض، ستم و تحميل داشت، گفت: نظريه گفت وگوي تمدنها به عنوان مفهومي تازه و اميد برانگيز در شرايط حاكم بر وضع جهان بود. وي خاطر نشان ساخت: استقبال و پذيرش فراگير جهاني از نظريه گفت وگوي تمدنها نشان مي دهد كه اين گفت وگو مورد نياز بشر و جهان امروزي است. رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي تلاش جمعي و همگاني براي فراهم كردن زمينه ايجاد و استحكام اين بناي جهاني را ضروري دانست و اظهار داشت: براي تغيير وضع موجود و وارد شدن به جهان مورد نظر گفت وگوي تمدن ها بايد در مباني فكري و روشها دگرگوني ايجاد كرد تا براساس آن جهان و جان انسان نيز متحول شود. آقاي خاتمي معرفت و شناخت خود و ديگران را از اولويت هاي اساسي گفت وگوي تمدن ها برشمرد و افزود: از رسالت هاي مهم مركز بين المللي گفت وگوي تمدن ها زمينه سازي براي ايجاد شناخت نسبت به خود و ديگري است. رئيس جمهوري در ادامه سخنان خود از تمدن به عنوان تجربه اي بشري ياد كرد و بر ضرورت شناخت توام با نقد تمدن ها و تجربه هاي بشر تاكيد كرد. آقاي خاتمي اظهار داشت: اگر اين امر بشري، قدسي و الهي شود، آغاز مشكل و مانعي بر سر راه گفت وگو و تعامل ميان انديشه ها و رفتارها است. رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي از برتر انگاري غرب و خود كم بيني به عنوان دو عامل زيان بخش در مسير يك گفت وگوي سازنده و كارآمد ياد كرد و گفت: منظور از گفت وگوي تمدن ها تحميل نيست. آقاي خاتمي اين برداشت را كه نظريه گفت وگوي تمدن ها، بهانه اي براي گفت وگوي سياستمداران و حل مشكلات آنها است نادرست خواند و گفت: هرگز در طرح اين نظريه چنين قصدي نبوده و نبايد باشد و همچنين نبايد عظمت نظريه گفت وگوي تمدن ها را به عنوان ابزاري براي منافع روزمره سياستمداران تقليل داد. رئيس جمهوري خاطرنشان كرد: محور و فرآيند اين نظريه بايد در ميان انديشمندان و محققان و نه سياستمداران باشد تا زمينه حضور سياستمداران هم متناسب با زمان خود فراهم شود. آقاي خاتمي از خدمات و تلاش هاي بي وقفه آقاي محمد جواد فريدزاده رئيس سابق مركز بين المللي گفت وگوي تمدن ها قدرداني و اظهار اميدواري كرد كه با حضور آقاي عطاءالله مهاجراني، اين مركز همان مسير و اهداف مورد نظر را پيگيري كند. رئيس جمهوري، از آقاي فريدزاده به عنوان فردي كم نظير داراي عمق تفكر و روشن بيني، سلامت فكري و قدرت تحليل ياد كرد. همچنين در اين مراسم دكتر سيد عطاءالله مهاجراني، رئيس مركز بين المللي گفت وگوي تمدنها گفت: ماهيت و مدار اصلي فعاليت اين مركز نظريه پردازي است كه با مشاركت متفكران ايراني و غير ايراني فعاليت خود را سامان مي دهد. وي افزود: اسلام آئين گفت وگو است و شرط نخست در گفت وگو پذيرش تنوع و تفاوتهاست. رئيس مركز بين المللي گفت وگوي تمدنها اظهار داشت: مركز بين المللي گفت وگوي تمدنها وظيفه خود مي داند در وضعيت حساس و البته پر جذبه و شورانگيزي كه نظريه گفت وگوي تمدنها پيدا كرده است با همكاري و راهنمايي انديشمندان، در تبيين اين نظريه تلاش كند وآن راچنانكه شايسته است معرفي كند. مهاجراني، فرهنگ و هنر را موثرترين ابزار ترويج و تعميق نظريه گفت وگوي تمدنها برشمرد و تصريح كرد: مركز بين المللي گفت وگوي تمدنها با همكاري سازمانها، وزارتخانه ها، دستگاهها و موسسات دولتي و غير دولتي با پرهيز جدي از گرايش وسوسه انگيز تصدي گري توسط مركز، به ترويج اين نظريه مي پردازد. قرار نيست مركز به جاي ديگر دستگاهها و موسسات اجرايي عمل كند، كار مركز يك كار ستادي علمي و پژوهشي و برنامه ريزي و اصطلاحا نرم افزاري خواهد بود. رئيس مركز بين المللي گفت وگوي تمدنها اظهار داشت: اميدوارم نظريه گفتگوي تمدنها مثل كلمه اي طيبه اقبال جهاني يافته و با برنامه ريزي دقيق و تلاش صالحانه به تبيين نظريه بپردازيم و از عزتي كه كشور و دولت و ملت پيداكرده است به خوبي حراست كنيم. محمد جواد فريدزاده رئيس پيشين مركز گفت وگوي تمدنها نيز در اين مراسم با مرور عملكرد دو ساله اين مركز گفت كه تحقق گفتگوي تمدنها ممكن نخواهد بود مگر اينكه نسل جوان، آمادگي اين گفتگو را پيدا كند. وي اظهار داشت: نخستين نكته اي كه در آغاز فعاليت مركز مورد توجه قرار گرفت، تشكيل گروههاي علمي بود تا نسبت بحث گفتگوي تمدنها با شاخه هاي مختلف علوم يعني انسان شناسي، حقوق، ادبيات، علوم سياسي، فلسفه و امثال آن معلوم و روشن شود. رئيس پيشين مركز گفت وگوي تمدنها افزود: بحث گفتگوي تمدنها، صرفا يك نظريه در ميان نخبگان، آن هم در تقابل با نظريه اي چون برخورد تمدنها نبايد مطرح باشد بلكه بيش از هر چيز بايد جنبه تربيتي و آموزشي آن در ميان نوجوانان و جوانان مدنظر واقع شود. وي با اشاره به شروع به كار گروه نوجوان با عنوان بچه هاي زمين در كنار گروه جوانان در مركز گفت وگوي تمدنها خاطرنشان كرد: در مهر 1378 همايشي با حضور 500 نوجوان از سراسر ايران برگزار شد كه اين همايش شايد نخستين همايش دانش آموزي باشد كه ملاك حضور دانش آموزان در آن، شرط معدل و رتبه علمي و اين گونه معيارها نبوده است. فريدزاده گفت: يكي از نقاط قوت فعاليتهاي مركز، ارتباط آن با مراكز معتبر جهاني و خصوصا يونسكو بود و در همين ارتباط آقاي پيكو، نماينده دبير كل سازمان ملل در امر گفتگوي تمدنها، چند بار به ايران آمد.