Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791015-50399S1

Date of Document: 2001-01-05

به دليل دستورالعملهاي واحد و در نظر نگرفتن شرايط منطقه اي فعاليت سازمانهاي شهروروستا در كشور با ركود مواجه است گروه شهرستانها: مديركل بازرگاني استان بوشهر گفت: اعلام و اجراي دستورالعمل واحد براي تمامي سازمانهاي شهر و روستا در استانها بدون در نظرگرفتن شرايط هر منطقه باعث ركود شديد فعاليتهاي اين سازمان شده است. به گزارش خبرنگار همشهري سيد جمال الدين صمداني در نشست شوراهاي هماهنگي بازرگاني استان افزود: عدم انعطاف مناسب مديريت شهر و روستا در جذب سرمايه و افزايش كارآيي از ديگر دلايلي بوده كه سبب شده است اين سازمان سوددهي مناسب نداشته باشد. وي با اشاره به اين كه در برنامه سوم توسعه نظام درآمد، بيشتر مد نظر بوده و استانها بايد از قابليتهاي خود به نحو احسن استفاده كنند و بر مزيتهاي خود بيفزايند اظهار داشت: شيوه اجرايي سازمان شهر و روستا بسيار سنتي و قديمي است و اين در حالي است كه مي خواهد در فضاي آزاد اقتصادي فعاليت كند و اين امكان پذير نيست. در اين زمينه، مدير سازمان تعاون شهر و روستاي بوشهر نيز استخدام بي رويه در سازمان، فقدان برنامه هاي آموزشي براي عدم كاركنان، فروش كالا بصورت نسيه و ايجاد فروشگاههاي موازي مانند رفاه را از دلايل افت فعاليتهاي شهر و روستا عنوان كرد. محمد دارستاني فراهاني افزود: بر اثر عوامل مذكور، تعداد فروشگاههاي شهر و روستا در سطح استان به 10 واحد كاهش يافته و از زمان اعلام بخشنامه اخير دولت در خصوص استعلام خريد كالا بوسيله سازمانها از چندين مكان ركود، شديد فروش در فروشگاههاي تعاون شهر و روستاي استان كاملا محسوس است.