Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791015-50394S9

Date of Document: 2001-01-05

روي پيشخوان كتاب فروشي ها دامپزشكي آبزيان تاليف: مصطفي شريف روحاني ناشر /:انتشارات نسق / چاپ اول / 2000 جلد / 1000 تومان / 151 صفحه به علاوه 16 صفحه /رنگي كتاب حاضر شامل اطلاعات كاربردي است كه يك دامپزشك باليني يا كارشناس بهداشت و بيماريهاي آبزيان در حديك بررسي ميداني و مزرعه اي لازم دارد. دراين مجموعه 97 عنوان از بيماريهاي ماهيان آبشيرين و 55 بيماري مربوط به ماهيان دريايي با تاكيد بر نشانه هاي آنها تبيين شده كه برخي از آنها مشترك است و سپس سبب پيش شناسي، آگهي و درمانهاي لازم نيز مختصرا شرح داده شده است. همچنين داروها و مواد شيميايي مورد استفاده براي درمان بيماريهاي آبزيان به شكل كلي و در قالب جدول، با استفاده از منابع علمي معتبر آورده شده است. در پايان براي استفاده بهتر خوانندگان كليدتشخيص علامتي بيماريها نيز در قالب نشانه هاي آسيبشناسي، بدني، رفتاري، پوستي، ( جلدي )،، باله اي آبششي چشمي، و تغييرات كيفي آب و همچنين جداول تشخيص آزمايشگاهي باكتريهاي آبزيان و تصاويرمتننوع آورده شده است. بحر مكتوب نوشته: مارگريت /دوراس مترجم: قاسم /روبين ناشر: انتشارات نيلوفر چاپ 71 /اول 1379 صفحه فارسي به همراه تصاوير رنگي و 32 صفحه انگليسي قطع /رقعي 1200 تومان همين و تمام آخرين اثري بود كه دوراس در روزهايي كه بود و مي نوشت و هنوز نرفته بود، به دنبال رمان نوشتن به چاپ رساند بحر مكتوب ما تركي است - احتمالا پي دار - كه بعد از مرگ نويسنده، زير نظر يان آندره آ، همدل زندگي اش، به چاپ هردو مي رسد اثر به نحو غريبي همرنگ اند و همنوا با راپسودي مالوف دوراس: ميل به زيستن; و بر؟ مهر حتما و نوشتن، كه گفته بود دغدغه اي است مصيبت بار. ميراث آنكه در اين جهان و بر اين جهان مي نويسد و مي ماند - چه دره و يا مرده ريك - همينهاست. همين فركلام، مينوي مكتوب همين ماندگار و تمام و بحر مكتوب به لحاظ نحو زبان و نيز مضمون گويي همزمان نوشته شده اند، در ايام واپسين، با عباراتي به سياق همان ايام، البته نه با تداومي متعارف، ولي با سايه روشنهاي كلام آشناي همان زني كه مي نوشت. زن بود و مي نوشت، از زن هم مي نوشت، با همان لون و لحن زن بودن، به زنانگي اما ننوشت. دوراس در اين دو اثر كماكان سفيديها و نانوشته ها را حفظ كرده است، نانوشته هاي بين سطور را كه نمودشان نه كمتر از نوشته هاست. ناشر هم در اين اثر ابتكار به خرج داده و تصاوير رنگي اصل اثر را در چاپ فارسي آورده است. ضمن آنكه تمامي متن را به صورت اصل ( انگليسي ) آورده و صفحه اي كه ترجمه متن آمده را نيز اشاره كرده است. قصه هاي يك دقيقه اي نويسنده: فريبا /كلهر ناشر: /حنانه چاپ 167 /اول 1379 /صفحه 1000 تومان. قصه هاي يك دقيقه اي نام مجموعه اي است مشتمل بر چهل داستان بسيار كوتاه كه در نوع خود سبك و شيوه اي جديد به شمار مي رود. هر يك از داستان ها يك تا دو صفحه را در برمي گيرد كه با توجه به مضامين آن پيام خاصي نيز براي مخاطب دارد. در روي جلد كتاب آورده شده است: قصه هايي براي همه افراد خانواده كه به نظر مي رسد مراد نويسنده از ذكر چنين جمله، كتابخواني اعضاي خانواده به صورت جمعي است، از آنجا كه پيش از اين كتاب براي كودكان و نوجوانان بيشتر شامل فقط يك داستان بوده كه با تصاوير متنوع به چاپ مي رسيد، اين كتاب كه چهل داستان را دربرمي گيرد، موضوعي قابل توجه است. تصوير، در اين كتاب نيز نقش مهمي در انتقال پيام ايفا مي كند، اما به دور از رنگ آميزي بوده و صرفا سياه و سفيد است. ماركس نويسنده: پيتر /سينگر مترجم: محمد /اسكندري ناشر: انتشارات طرح نو چاپ 148 /اول 1379 صفحه /رقعي 900 تومان در حالي كه پا به هزاره سوم مي نهيم، پرسشهاي فراواني درباره اهميت و جايگاه ماركس و ماركسيسم طرح شده است. ريشه بخشي از اين پرسشها در تجربه سوسياليسم و شكست آن نهفته است. پيتر سينگر در نامه اي كه به ناشر ايراني نوشته و متن ترجمه شده آن در ابتداي كتاب آمده، با اشاره به خوشحالي خود از ترجمه و انتشار اين اثر در ايران ابراز اميدواري كرده كه اين كتابها (كتاب ديگر هگل ) باعث تجديد علاقه به اين دو فيلسوف در ايران شود و افزوده است: اين حرف را از آن جهت مي زنم كه معتقدم ماركس يا هگل، فلسفه درستي را عرضه مي كنند و كساني كه در جهت اطلاعات اجتماعي كار مي كنند، بايد از فلسفه آنها تبعيت كنند. اين دو فيلسوف از بسياري جهات مهم اشتباه مي كردند، اما به هر صورت آنها متفكران عميقي بودند و ما مي توانيم حتي در مواردي كه آنها مرتكب خطايي جدي شده بودند، از آنها درس بگيريم. كتاب ماركس كه در مجموعه بنيانگذاران فرهنگ امروز ايران ترجمه و انتشار يافته به مقاطع مهم زندگي وي و نيز مهمترين نظريات و آثارش به شكلي موجز و بدون تعصبي خاص مي نگرد. دوره استاندارد يوگا نويسنده: ساداشيونيم /بالكار مترجم: سيدعبدالحميد موحدي /نائيني انتشارات اژدهاي /طلايي چاپ اول 1379 / 3000 /جلد صفحه 91 وزيري / 570 تومان. شايد براي كساني كه حتي آشنايي كمي با يوگا دارند، عنوان كتاب عجيب به نظر برسد، زيرا يوگا (هاتايوگا ) حركات ( آسانا ) بسيار زيادي دارد و انتخاب برخي از آنها به عنوان استاندارد ممكن است، امر مشكلي باشد، اما اين اقدام در هند صورت گرفته است. براي انتخاب حركات، عوامل متعددي از جمله كاربردي بودن آن، متداول بودن، صحيح بودن (از نظر علم تربيت بدني ) و... در نظر گرفته شده است. بد نيست بدانيد كه حتي برخي از مراكز يوگا در هند امتحان دوره استاندارد نيز برگزار مي كنند. بي بي گل و چراغ جادو نويسنده: فريبا /كلهر ناشر: /حنانه چاپ اول - / 1379 173 /صفحه 750 تومان. رمان هايي كه تاكنون منتشر مي شدند، مخاطبين خود را بزرگسالان قرار اصولا مي دادند اين بحث هميشه وجود داشته است كه آيا نوجوانان با توجه به سن خود كه توانايي هاي محدود ذهني نيز دارد مي توانند خواننده رمان؟ باشند نويسنده بي بي گل و چراغ جادو با نوشتن اين كتاب پاسخ مثبتي به اين پرسش داده و رماني را در 173 صفحه براي نوجوانان نوشته است. ساده نويسي و استفاده از بيان غير پيچيده از ويژگي هاي اصلي اين رمان است كه مي تواند نوجوان را در فهم نوشته ياري رساند. در همين حال بايد به انتظار نشست تا ميزان استقبال نوجوانان از بي بي گل و چراغ جادو مشخص شود.