Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791015-50393S3

Date of Document: 2001-01-05

دستگيري باند آدم ربايي در بندرعباس گروه اجتماعي: نيروهاي توانمند انتظامي در بندرعباس موفق شدند شخصي را كه با استفاده از اسلحه كمري، به ربودن دختران اقدام مي كرد، دستگير كنند. به گزارش ايسنا، وي كه شبانه با همكاري يكي از دوستان خود بوسيله يك دستگاه خودرو و با تهديد به آدم ربايي دست مي زد، با به كارگيري عناوين جعلي و دروغين همچون: قاضي دادگاه، مسئول حفاظت و اطلاعات سپاه، مامور اطلاعات و... دختران جوان را مي ربود. در اين باره گفته مي شود كه اين شخص با استفاده از اسلحه اي كه به يكي از ارگانها تعلق داشت، به آدم ربايي اقدام مي كرد. اوليا، قاضي پرونده و رئيس مجتمع قضايي امام خميني ( ره ) و قاضي شعبه چهارم در گفت و گو با خبرنگار ايسنا گفت: فردي با نام مستعار و با هويت احمدي به، تهديد و آدم ربايي به وسيله اسلحه اقدام كرده كه اكنون دستگير شده است و پرونده مراحل تحقيقاتي را مي گذراند. وي در مسيرهاي عبور و مرور دختران جوان بويژه دانشجويان كمين مي كرده و در صورتي كه دختر و پسري با هم حرف مي زدند، يا در كنار خيابان اگر احيانا دختر خانمي منتظر تاكسي ايستاده بود تا خود را به مقصد برساند، ربايندگان با عنوان اين كه روابط نامشروع دارند، و يا اين كه رعايت موازين شرعي و اسلامي رانمي كنند، آنها را با زور و تهديد سوار ماشين كرده و به اعمال خلاف شان دست مي زدند. قاضي پرونده در ادامه اظهار داشت: خوشبختانه تعدادي از افرادي كه مورد تعرض قرار گرفته بودند، عليه متهم به شكايت اقدام كرده اند كه تاكنون 5 مورد شكايت انجام شده و 2 نفر ديگر نيز اعلام كرده اند كه مي توانند اطلاعات خود را دراختيار قاضي پرونده قرار دهند. وي يادآور شد: متهم به نام احمدي به ربودن و اذيت و آزار دختران جوان دست مي زد و اسم اصلي خودش را هرگز به كار نمي برد. اوليا گفت: خوشبختانه پس از اعلام شكايت تعدادي از شكات و اقدامات اطلاعاتي نيروي انتظامي، فرد نامبرده به همراه همدستش دستگير شد كه هم اكنون پرونده در حال رسيدگي و تحقيق است. قاضي شعبه چهارم مجتمع قضايي امام خميني بندرعباس در ادامه افزود: در اين باره تاكنون 2 نفر دستگير شده اند كه يك تن از آنان هميشه موهاي خود را كوتاه نگه مي داشت و خود را سرباز حاج آقا (متهم اصلي ) معرفي و به اين روش موجبات اغفال دختران را فراهم مي كرد.