Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791015-50393S2

Date of Document: 2001-01-05

شهر 60 كشور تجهيزات آتش نشاني ندارند گروه اجتماعي: سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران بزرگ گفت: افزايش آتش سوزي ها در اماكن مسكوني كه از كم توجهي شهروندان به اصول ايمني ناشي مي شود، نگران كننده است. در شبانه روز گذشته در تهران بزرگ 22 آتش سوزي و حادثه رخ داد كه از آن تعداد 16 مورد آتش سوزي بود كه 5 مورد آن در اماكن مسكوني به وقوع پيوست. آتش سوزي هاي روز گذشته در اماكن مسكوني تهران 45 ميليون ريال خسارت در برداشت. بزرگترين آتش سوزي شبانه روز گذشته در تهران بزرگ، آتش سوزي در يك منزل سه طبقه در خيابان پيروزي در شرق تهران بود كه بر اثر آن 30 ميليون ريال خسارت به بار آمد. در سال گذشته يك هزار و 157 واحد مسكوني در تهران بزرگ طعمه حريق شد اما اين رقم در 5 ماه اول امسال به طرز نگران كننده اي بالا رفت و به 451 مورد رسيد. گزارش ديگري به نقل از سازمان آتش نشاني حاكي است در تهران بزرگ در سال گذشته 5 هزار مورد آتش سوزي به وقوع پيوست كه 62 ميليارد ريال به شهروندان خسارت وارد شد. آتش نشاني از شمار قربانيان و صدمه ديدگان آتش سوزي هاي سال گذشته، آماري نداد. علت اغلب آتش سوزي هاي سال گذشته در تهران، بي توجهي به اصول ايمني در استفاده از وسايل گرمازا و حرارتي، نشت گاز، اتصال سيم برق، آتش بازي بچه ها، رهاساختن سيگار خاموش و.. گزارش شده است. از سوي ديگر دبير ستاد هماهنگي و امور ايمني آتش نشاني هاي وزارت كشور از كارآيي آتش نشانان ايراني سخن گفته و خاطر نشان كرده است: آتش نشانان ايراني از نظر كارآيي در جهان كم نظيرند و جسارت، معرفت و از خودگذشتگي آنان قابل ستايش است. وي همچنين افزود: با اين وجود تاكنون جايگاه مناسبي براي آتش نشانان تلاشگر كشورمان درنظر گرفته نشده است اما اميدواريم از سال آينده اين نقيصه برطرف شود. محمود مقاري ديروز در جريان بازديد از سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد گفت نفر 8000 آتش نشان در سطح كشور فعاليت دارند. او همچنين گفت: نيمي از اين آتش نشانان نيازمند آموزش و كسب مهارتهاي بيشتر در عمليات آتش نشاني هستند. وي افزود: هم اكنون حدود 60 شهر در كشور فاقد تجهيزات آتش نشاني هستند و اكثر سازمانهاي آتش نشاني كشور با كمبود تجهيزات انفرادي، ايستگاه خودرو وسيستم هاي اطفاء حريق مواجهند. او گفت: واحدهاي فعال آتش نشاني در سطح كشور زير مجموعه شهرداري 720 محسوب مي شوند. وي افزود: برابر استانداردهاي جهاني مي بايست به ازاي هر نفر 2500 جمعيت يك نفر نيروي ماهر آتش نشان فعال باشد. مقاري همچنين بدون توضيح بيشتر خبر از بررسي طرح قانون ايمني در وزارت كشور داد. وي اظهار اميدواري كرد كه اين قانون در هيات دولت مطرح و تا نيمه دوم سال 1380 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد.