Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791014-50388S9

Date of Document: 2001-01-04

انجمن شوراياري در اروميه ايجاد مي شود به گفته عضو شوراي اسلامي شهر اروميه با همكاري منابع طبيعي و بخش خصوصي در حاشيه اروميه كمربند سبز ايجاد مي شود. دكتر فريبا بشيري افزود: فضاي سبز اروميه با استانداردهاي تعيين شده فاصله زيادي دارد و اجراي اين طرح مي تواند به كاهش اين فاصله كمك بسزايي وي كند با اشاره به طرح هاي شوراي اسلامي شهر اروميه گفت: به منظور گسترش زمينه هاي مشاركت هر چه بيشتر مردم با شورا، طرح انجمن شوراياري تهيه شده كه براساس اين طرح با برگزاري انتخابات در بين مردم محله هاي مختلف شهري، رابطيني از مردم براي ارتباط با شوراها انتخاب خواهند وي شد افزود: شورا يك نهاد مردمي است و زماني موفق خواهد بود كه در بطن مردم باشد و شهروندان شورا را از خود بدانند. وي اضافه كرد: شوراي شهر اروميه از زمان شروع به كار 380 جلسه تشكيل داده كه 141 جلسه آن در سال جاري بوده است. وي مشكل ساخت و سازهاي غير مجاز در اروميه را از مشكلات اساسي اين شهر ذكر كرد و گفت: شوراي اسلامي شهر خواستار ارائه طرحي از سوي شهردار براي حل اين معضل اساسي است.