Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791014-50388S1

Date of Document: 2001-01-04

ديدار اعضاي شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت با مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي ديروز در ديدار اعضاي شوراي عمومي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور، انگيزه و هدف اساسي دانشجويان مومن، انقلابي، دورانديش و آينده نگر سالهاي اول انقلاب را در تشكيل انجمنهاي اسلامي دانشجويي تحكيم دين و معرفت و عمل ديني در جامعه و ايجاد، تقويت و نهادينه كردن خودباوري ملي و عمومي برشمردند و افزودند: امروز نيز تمامي تشكلهاي دانشجويي بايد با شناخت جايگاه تعيين كننده خود در سرنوشت كشور، غبار خودباختگي در برابر بيگانگان را بزدايند و گرايش و عمل به دين صحيح را هدف اصلي خود قرار دهند تا آينده پرافتخار و پيشرفته كشور، ملت و نظام كاملا تامين شود. در اين ديدار كه در چارچوب ديدار تشكلهاي مختلف دانشجويي با مقام معظم رهبري و در پي ديدار جامعه اسلامي دانشجويان و تشكلهاي اسلامي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي با ايشان صورت گرفت، مقام معظم رهبري، تلاش موسسان انجمنهاي اسلامي دانشجويي براي تبيين دقيق و صحيح خط امام به منزله بستر و زمينه حركت دانشجويي را يادآور شدند و خاطرنشان كردند: در آن زمان در مقابل خواستها، انگيزه ها و اهداف اصيل دانشجويان مسلمان و انقلابي، برخي عناصر منحرف سياسي، خط امام را مسئله اي ذهني و غيرواقعي وانمود مي كردند و در موضعگيريهايي كه در عمق خود به سياستها و خواستهاي بيگانگان متكي بود با طرح برخي حرفهاي به ظاهر انقلابي و داراي رنگ و لعاب اسلامي، خط يعني امام شاخص و نشان راه سعات و پيشرفت ملت و كشور را نفي مي كردند اما حركات آگاهانه جوانان دانشجو، اساس پيشرفت و اصلاح جامعه و كشور را در خط امام، تحكيم دين و خودباوري ملي نهفته مي ديد. ايشان انگيزه و خواستهاي ديني را، اساس سعادت بشر توصيف كردند و با اشاره به ناتواني مكاتب بشري از جمله ليبراليزم و ماركسيسم در تامين نيازهاي حقيقي انسان افزودند: تنها بينش صحيح ديني است كه مي تواند بشر را از تمامي دغدغه ها برهاند و به همه پرسش ها و نيازها پاسخ اساسي دهد و دانشجويان هوشيار و آگاه نيز به همين دليل تحكيم دين و معرفت و عمل ديني را جزو اهداف اساسي انجمنهاي اسلامي دانشجويي قرار دادند. حضرت آيت الله خامنه اي علت توجه كامل و اهتمام جدي موسسان انجمنهاي اسلامي دانشجويان را به مقوله خودباوري ملي تاثير تعيين كننده اين مسئله در سرنوشت جامعه و كشور ارزيابي كردند و افزودند: جهاد دانشگاهي از جمله بركات اين نگاه اصيل است. مقام معظم رهبري با اشاره به خدمات فراوان انجمنهاي اسلامي در دفاع مقدس و موضعگيريهاي اصولي در قبال حوادث مختلف تاريخ انقلاب افزودند: جريان دانشجويي مومن و انقلابي مي تواند با خودباوري و نشاط در جامعه جهاني نيز محور حركت عمومي دانشجويي قرار گيرد. رهبر معظم انقلاب اسلامي، با ابراز اطمينان در مورد استمرار خواستها، اهداف و انگيزه هاي ديني در ميان قشرهاي مختلف جامعه از جمله جوانان افزودند: عدم پيشرفت اقتصادي و رشدنيافتگي علمي، دو مقوله است كه در صورت بي توجهي و غفلت، مي تواند آينده كشور را با خطر روبه رو سازد. اما اگر مسئولان، برنامه ريزان و دستگاههاي ذيربط از جمله مراكز دانشگاهي همت و توان خود را بكار گيرند و از ظرفيتهاي موجود استفاده صحيح شود، بي ترديد اين مشكلات نيز قابل حل خواهد بود. حضرت آيت الله خامنه اي با تاكيد بر ضرورت حفظ و تعميق آرامش در كشور، تمامي تشكلهاي دانشجويي را به تحمل بيشتر يكديگر و پرهيز از چالش توصيه كردند و افزودند: فعالان هوشيار، بادرايت و علاقه مند حركت دانشجويي مي توانند با تكيه بر اصول غالبا مشترك و ضمن حفظ سلايق متفاوت، تشكلهاي دانشجويي را مبناي وحدتي پايدار و حركتي عمومي در محيط دانشگاهي كشور، براي تحقق اهداف ملي قرار دهند. ايشان با تاكيد بر لزوم پاسخگويي كليه دستگاهها به برخي شبهات و مسائل مطرح در اذهان دانشجويان خاطرنشان كردند از سالها قبل همواره به مسئولان دولتي و دستگاههاي مختلف تاكيد شده است ضمن گسترش ارتباط با دانشجويان و دانشگاهيان به سئوالات و مسائل آنها پاسخ دهند. مقام معظم رهبري با توصيه دانشجويان به حفظ صفا و نورانيت جواني و پرهيز از دلبستگي به دنيا، تصريح كردند: دانشگاهها بايد به مفهوم صحيح كلمه، سياسي باشند و تشكلهاي دانشجويي با درك اين ضرورت، دانشجويان را آگاه و داراي قدرت فهم و تحليل سياسي بسازند. اما گروههاي فعال دانشجويي نبايد اجازه دهند كساني كه سالها در ميدان سياست به دنبال قدرت طلبي بوده اند از دانشگاهها و جامعه دانشجويي سوءاستفاده كنند. ايشان مردم سالاري ديني را با دمكراسي غربي متفاوت خواندند و افزودند: مردم سالاري ديني، به معناي تركيب دين و مردم سالاري نيست، بلكه يك حقيقت واحد و جاري در جوهره نظام اسلامي است; چراكه اگر نظامي بخواهد برمبناي دين عمل كند بدون مردم نمي شود ضمن آنكه تحقق حكومت مردم سالاري واقعي هم بدون دين امكان پذير نيست. در اين ديدار قبل از سخنان مقام معظم رهبري آقاي طباطبايي عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور در سخناني با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب اسلامي در شكل گيري جريان بيداري دانشجويي دفاع از استقلال، حرمت و عزت ملي و ديني، برابري، برادري، تاكيد عدالت، بر آزاديها و حقوق اساسي مردم، نفي مناسبات قدرت مدارانه، و تحقق حكومتي ديني مبتني بر مردم سالاري را اهداف اساسي انقلاب اسلامي ارزيابي كرد و با اشاره به تلاشهاي دشمنان براي ضربه زدن به نظام اسلامي و ملت ايران گفت: هدف اصلاحات، تحقق اصول بنيادين و مترقي نظام اسلامي وي است كه به نمايندگي از اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور سخن مي گفت، افزود: امروز دشمنان به رنگ دوست درآمده كه درواقع مباني ديني و اصول اساسي مذهب را نشانه گرفته اند، همگام با كساني كه با تفسيرهاي فردگرايانه هرگونه حركت نوخواهانه را جرياني منحرف برمي شمرند از دو سو با قرائت هاي ناصحيح و مغاير با منويات امام راحل و رهبر معظم انقلاب، حكومت ديني، نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه را نشانه گرفته اند. آقاي طباطبايي با اشاره به حوادث مختلف از جمله كوي دانشگاه تهران، دانشگاه تبريز و حادثه خرم آباد، گفت: عملكرد دوگانه دستگاه قضايي در قبال مسائل و حوادث گوناگون، به موازات تلاش برخي ها براي زير سئوال بردن آزاديهاي قانوني مردم، كمرنگ كردن عدالت اجتماعي و مشوش كردن امنيت كشور، شبهات و ابهاماتي در اذهان دانشجويان پديد آورده است كه لازم است دستگاههاي مختلف آنها را برطرف كنند. عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور افزود: ضمن انتقاد از كاستي هاي دستگاههاي مختلف، رهنمود حضرتعالي را مبني بر تضعيف نكردن قواي سه گانه به گوش جان شنيده و به كار خواهيم بست و معتقديم همه قوا بايد در مورد عملكرد خود و در برابر انتقادها، پاسخگوي رهبري و مردم در باشند آغاز اين ديدار نماز ظهر و عصر به امامت حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي اقامه شد.