Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791014-50382S4

Date of Document: 2001-01-04

اخلاق شهروندي عادت زيانبار يكي از آلاينده هاي مهم محيط زيست شهري، روغن سوخته و پسماند ناشي از سرويس و تعمير خودرو در خارج از واحدهاي تعويض روغن و كارگاههاي مكانيكي است. بعضي از شهروندان متاسفانه در مقابل خانه خود مبادرت به تعويض روغن خودرو مي كنند و روغن سوخته را در نهر مي ريزند. رهاكردن فيلترهاي فرسوده روغن و هوا، كهنه هاي آغشته به روغن و گريس، قوطي هاي خالي روغن يا آب باطري در معابر، نهرهاي كنار خيابان، كوچه ها و حتي حياط خانه ها به صورت يك عادت بد و آلوده كنننده در آمده است و همه ما، در جاي جاي شهر با پيامد اين رفتارهاي سوء و ضد محيط زيست روبرو شده ايم. پدري كه روغن سوخته را در كوچه مقابل خانه خود رها مي كند، بي گمان سلامتي كودك خود را به خطر مي اندازد و در نهايت اين آلودگي ها، زندگي تمامي ساكنان شهر را با خطر روبرو مي كند. در كاهش آلودگي محيط زيست شهري، سهم خود را ناديده نگيرم تا بتوانيم، سهم دستگاههاي مسئول را با جديت خواستار شويم.