Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791011-50354S1

Date of Document: 2001-01-01

سال 5 سينماي مستند ايران در جزيره كيش دومين جشنواره سينماي مستند كيش از 13 تا 18 دي ماه برگزار مي شود دومين جشنواره سينماي مستند كيش از 13 تا 18 دي ماه در سالن حافظ دانشگاه كيش برگزار خواهد شد. در اين جشنواره كه به همت سازمان منطقه آزاد كيش و موسسه توسعه سياحتي كيش در بخش هاي مختلف برپا خواهدبود، گزيده اي از فيلم هاي مستند ايراني از 1376 تاكنون به نمايش در مي آيد و به بهترين هاي هر بخش جوايزي اهدا خواهد شد. جشنواره سينماي مستند كيش كه به گفته دبيرجشنواره از سال آينده به صورت بين المللي برگزار مي شود، امسال نيز ميزبان چند چهره سرشناس سينماي مستند جهان خواهد بود. سوزت گلنارل كارشناس برجسته سينماي مستند و دبير جشنواره واقع گراي پاريس كه يكي از فعال ترين جشنواره هاي مستند جهان است و رابرت ريشتر منتقد سوئيسي سينماي مستند كه با سينماي مستند ايران آشنايي كامل دارد و عضو هيات برگزاري جشنواره لايپزيك است، از جمله مهماناني هستند كه در دومين جشنواره حضور دارند. اولين جشنواره سينماي مستند سال پيش با مروري بر فيلم هاي ايران شناسي در جزيره كيش برگزار شد. جشنواره اول اگرچه فاقد ويژگي هاي يك جشنواره بود و بيشتر به نمايش فيلم و مرور بر آثار شباهت داشت، اما به هر حال فرصتي پديدآورد براي طرح جدي سينماي مستند كه روبه فراموشي بود ودر چرخه توليد سينماي اين سال ها جايگاهش را به كلي از دست داده بود. در نخستين جشنواره 30 فيلم مستند در بخش اصلي و 8 فيلم از منوچهر طياب در بخش مرور بر آثار يك مستند ساز به نمايش درآمد ودر پايان علاوه بر اهداي لوح يادبود به فيلمسازان شركت كننده در جشنواره جايزه دلفين زرين نيز به منوچهر طياب تعلق گرفت. مدير عامل وقت سازمان منطقه آزاد كيش در مراسم پاياني اولين جشنواره طي سخناني گفت: به نظر مي رسد ما نيازمند نگاهي ژرف به سينماي مستند زيرا هستيم اين نوع سينما ميراث ماندگارما را به آيندگان منتقل خواهد كرد و به همين دليل صميمانه آرزومندم اين جشنواره به صورت مداوم هر سال در كيش برگزار شود و كيش پايگاه سينماگران خلاق و پرتلاش كشورمان باشد. در اين مراسم كامران شيردل دبير جشنواره و فيلمساز پيشكسوت سينماي مستند نيز با اشاره به شرايط بد مستندسازي در ايران گفت: اين رويداد فقط بهانه اي بود براي آغاز جشنواره اي واقعي در فردايي نه چندان دور. او با تاكيد بر لزوم تجربه كردن اشكال مختلف فعاليت هاي فرهنگي و توجه يك جانبه مسئولان به سينماي داستاني افزود: مجموعه اين موضوع ها و مفاهيم است كه من مستندساز را به يافتن مكان و مامني جديد وا ميدارد تا در اين خانه به دوشي ازلي مستندسازان سرانجام، مدينه ام را در كيش بيابم و يك بار ديگر ريشه هاي اميدواري ام را در اين خاك ناآشنا اما گشاده دست بكارم، چرا كه محدوديت هاي فكري و تنگ نظري كمتر و تحمل پذيرش سخن نو در اين خاكپاره دور ازهياهوي باطل بيشتر مشاهده مي شود. چندي پيش نيز شيردل باتاكيد بر اين نكته كه سينماي مستند ايران متولي ندارد و مورد حمايت دستگاه هاي دولتي به ويژه تلويزيون كه مي تواند نقش اساسي در اين ميان داشته نيست باشد، و نهادهاي دولتي كمترين اهميت را براي مستندسازي قائل برنامه هاي نيستند، دومين جشنواره را اعلام كرد و گفت: جشنواره امسال شامل فيلم هاي مستند ايراني از سال 1376 تاكنون است و فراخوان شركت در جشنواره كه شامل مقررات و تقاضاي شركت در جشنواره است از مدت ها قبل در مطبوعات منتشر شده كه بسيار مورد استقبال قرار گرفته وفيلم 288از 308 برگ پر شده فراخوان به دفتر جشنواره ارسال شده است. به گفته دبير جشنواره اعضاي كميته انتخاب دومين جشنواره سينماي مستند كيش شامل محمدرضا اصلاني، محمد تهامي نژاد، روبرت صافاريان و كامران شيردل از 20 شهريور تا اول آذرماه تعداد 288 فيلم رسيده به دفتر جشنواره را مورد ارزيابي و بازبيني قرار دادند و از آن ميان 30 فيلم براي بخش مسابقه و 16 فيلم را براي بخش جنبي جشنواره انتخاب كردند. اين فيلمها كه در واقع آينه تمام نماي مستندهاي پنج سال اخير سينماي ايران به است، مدت چهار روز در دانشگاه كيش بر پرده خواهد بود. فيلم هاي بخش مسابقه عبارتند از: با تو مهتاب ساخته مهدي گنجي دوزخ اما سرد ساخته دلارام كريستين كارخيران، كار محمدجعفري، 830 قطار از بهزاد خداويسي اينجا تهران است ساخته عليرضا اميني، زينت، يك روز بخصوص ساخته ابراهيم مختاري، جويندگان كار در دونما كار محسن عبدالوهاب، طرح از بهمن تنديس هاي كيارستمي، گلي ساخته سودابه مجاوري، ساخته مهين سودابه مراديان، كوچك و بزرگ از امير طياري، حرا ساخته سيدحسين صافي، يموت يك خانه يك ايل از فرشاد فداييان، گزارشي كوتاه درباره تحمل ساخته عليرضا رزازي فر، شناسايي يك زن ساخته مسعود بخشي، ساخته سكوت طولاني سيدابراهيم اصغرزاده خانه، مادري ام ساخته مرداب مهرداد اسكويي، بازي بازندگي از محبوبه هنريان، تنها در تهران كار پيروز كلانتري، تا آن اندازه دور ساخته علي محمدقاسمي، رودي تا بهشت ساخته رامين نگين حيدري فاروقي، ساخته تتيس ماني ميرصادقي، يك روز زندگي از احمدكاوند، ساخته سازند هوشنگ ميرزايي، لوا در جزيره خارك كار سعيداكبريان، اولين حضور از مجتبي ميرتهماسب، زمزمه هاي بي نام و نشان از رضا مجلسي، روزي مرداني از مازيار كوبه ها محمودآبادي، كار مرتضي آكوچكيان و مدرسه گوشه ساخته حياط فرزاد توحيدي مقدم. در بخش جنبي جشنواره نيز 16 فيلم خارج از مسابقه به نمايش درمي آيند. اين فيلم ها كه از ابتداي سال 76 تا پايان نيمه اول 79 توليد شده اند عبارتند از: كاندو از حجت فروعي، زن هاي دره سفيد ساخته شهره احمدپور، شروه در مهتاب ساخته فرشاد فرشته حكمت، قهرماني ساخته احمدضابطي جهرمي، جزيره آرامش ساخته علي محمد اين قاسمي يك پيچ از نيست عليرضامقدم، كار چرخ داور نجفي، وانگه روان جهان گله كرد به كارگرداني منوچهر طياب، ترانه اي براي ارواح ساخته كوهستان بهرام توكلي، زماني براي مهرباني كار صالح غربي جوان، نقشينه ساخته ايرج كريمي، محرم از راز كريم فائقيان، خاطرات فراموش شده ساخته جواد بزرگمهر و شناسنامه دوم ساخته قاسم كاشفيان. برگزاري همايش هايي در زمينه مشكلات مستندسازي در ايران وبزرگداشت صدسالگي سينماي مستند از ديگر برنامه هايي است كه در حاشيه جشنواره پيش بيني شده است كه طي آن مروري بر صدسال سينماي مستند صورت خواهد گرفت. دبير جشنواره در اين زمينه مي گويد: اگرچه در تاريخ صدسالگي سينماي ايران اندكي ترديد وجود دارد، اما در مورد سينماي مستندايران جاي ترديد نيست كه صدسال پيش به همت مظفرالدين شاه و عكاس باشي اش نخستين فيلم هاي مستند ايراني ساخته شد. به گفته شير دل از ميان فيلم هاي رسيده به دومين جشنواره سينماي انجمن مستند، سينماي جوان و فيلمسازان تهران با فيلم 76 بيشترين سهم را دارند. نقش سازنده و تعيين كننده انجمن سينماي جوان در آينده سينماي كشور تحسين آميز و ستايش برانگيز است. جشنواره دوم سينماي مستندمي كوشد با گزينش بهترين هاي جشنواره تعريف درستي از سينماي مستند ارائه دهد. داوران دومين جشنواره كه شامل يك پژوهشگر، يك فيلمبردار برگزيده و 3 فيلمساز خواهد بود در مراسم پاياني جشنواره به بهترين اثر مستند به مفهوم مطلق، بهترين اثر اول، بهترين فيلم كوتاه بهترين مستند، پژوهش فيلمنامه مستند، بهترين فيلمبرداري، بهترين تدوين و.. ديپلم مخصوص، پلاك افتخار و جوايز نقدي اهدا خواهند كرد. فرشيد