Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790304-48272S7

Date of Document: 2000-05-24

هفت اقليم نابودي محيط زيست جزيره ماداگاسكار جزيره ماداگاسكار داراي يكي از اكوسيستم هاي بي نظير جهان است. اين منطقه اقيانوس هند كه درطول يكصدوپنجاه ميليون سال تكامل يافته در خود گونه هاي جانوري و گياهي منحصربه فردي جاي داده است. اما انسانهايي كه درحدود دوهزار سال پيش وارد اين جزيره شدندبخش اعظمي از ثروت طبيعي آن را درطول قرن گذشته نابود كرده اند. بريدن و سوزاندن گياهان جنگلي، عمليات حفر معدن و تقاضاي بيش ازحد براي زغال چوب هشتاد درصد از جنگل هاي اوليه ماداگاسكارراتخريب كرده است. درحال حاضر كمتر از 35 ميليون جريب از اين جنگل ها برجاي مانده و هرسال نيز هزار 370درحدود جريب از آن نابود مي شود. اين فاجعه زيست محيطي در ديگر كشورهاي جهان نيز ديده مي شود امااين روند تاثيري ويژه بر حيات وحش ماداگاسكار برجاي زيرا مي گذارد، هشتاد درصد از دهها هزار گونه جانوري و گياهي ماداگاسكاردر ديگر مناطق جهان مشاهده نمي شوند. در واقع زماني كه يك گونه جانوري يا گياهي در ماداگاسكار ناپديدشود ديگر هرگز مشاهده نخواهد شد. جزيره ماداگاسكار مايلي 250در سواحل شرقي آفريقاي جنوبي قراردارد و درحدود يكصدو پنجاه ميليون سال پيش از يك قاره عظيم به نام گانوانلند جدا شد. آلودگي آب رودخانه هاي چين سرازيرشدن بيش ازحد فضولات كارخانه هاي چين به رودخانه هاي اين كشوربه فاجعه اي زيست محيطي تبديل شده است. به گزارش شبكه تلويزيوني چين سرازيرشدن بيش ازحد فضولات به رودخانه هاي اين كشورباعث شده است جلبك هاي دريايي رشد فزاينده اي داشته باشندو اكسيژن آب را به نحوي مصرف كنند كه زندگي آبزيان ازجمله ماهيها را به خطرمي اندازد. بيشترين ميزان آلودگي درآبهاي رودخانه يانگ تسه مشاهده شده وتلف شدن ماهيها خسارات زيادي به ماهيگيران وارد كرده مقامات است چين به تازگي باابرازنگراني ازگسترش ابعاد فاجعه زيست محيطي به كارخانه هايي كه فاضلاب خود رابه رودخانه ها مي ريزند هشدارداده اند. كاهش تعداد ببرها در آسيا در زماني نه چندان دور صداي غرش ببرها اين حيوانات شگفت انگيز حيات وحش در مناطق وسيعي از آسيا شنيده مي شد. به گزارش واحد مركزي خبر به نقل از شبكه تلويزيوني سي. ان. ان تعدادببرها در يك قرن پيش در حدود يكصد هزار قلاده بود ولي در حال حاضر اين تعداد به پنج هزار تقليل يافته است. در گذشته هشت گونه از ببرها در حيات وحش وجود داشته است كه اكنون سه گونه از آنها به طوركامل منقرض شده اند اين حيوانات بيشتر براي پوست و استخوانهايشان همواره مورد تهديد انسانها بوده اند. همچنين در دهه هاي اخير زيست گاههاي اصلي ببرها به واسطه توسعه قلمرو انسانها در طبيعت نابوده شده اند. اين حيوانات براي انجام شكار نيازمند منطقه اي نسبتا گسترده هستند. استخوانهاي ببرها به طور گسترده اي براي توليد داروهاي سنتي مورد استفاده قرار مي گيرد و در بازار سياه براي هر كيلوگرم از استخوانهاي ببرها مبلغي معادل 250 دلار پرداخت مي شود. بسياري ازپژوهشگران هشدار داده اند چنانچه روند كنوني شكار غيرقانوني ببرها متوقف نشود، نسل ببرهاي باقيمانده نيز به زودي از بين خواهد رفت و تنها خاطره اي از اين حيوانات در حيات وحش به جاي مي ماند. قرقاولهاي غرب مازندران تهديد مي شوند رئيس حفاظت محيط زيست نوشهر و چالوس گفت: كاهش پوشش جنگلي وتغذيه قرقاولهاي نامناسب، منطقه حفاظت شده غرب مازندران رابه پراكندگي ونابودي تدريجي تهديدمي كند. مهرنوش كياكجوري افزود: قرقاولهاي ايراني ازنظرتنوع رنگ، خراميدن پر، وساختارفيزيكي بدن از زيباترين پرنده هاي جهان محسوب مي شوند. وي گفت: اين پرنده حلال گوشت كه به خروس جنگلي نيزشهرت دارد، بسيارزودرنج است وچون به هنگام احساس خطرقادر به پرواز نيست، اين عامل باعث شكار و پراكندگي مضاعف قرقاول ها مي شود. وي افزود: براساس سرشماري اخيرمشخص شده كه دراين عرصه حفاظت شده تنهاحدوديكهزارطاقه قرقاول باقي مانده كه درلابه لاي حاشيه بوته زارها، جنگلي ونيزارها پنهان شده اند. وي افزود: به طورمثال پناه آوردن تعداد زيادي ازقرقاولهاي پراكنده به منطقه نمك آبرود سبب حيرت بسياري شده، اما تنها علت انتخاب اين محل توسط اين گونه نادر، مراقبت و كنترل خوب از اين منطقه گردشگري است. وي افزود: براي تهيه خوراك اين قرقاولها سالانه يك هكتاراز زمينهاي تحت پوشش حفاظت محيط زيست گندمكاري مي شود.