Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790303-48263S1

Date of Document: 2000-05-23

تيم ملي ايران دوران دگرديسي را طي مي كند تيم ملي دگرگون شده را چگونه ارزيابي؟ كنيم گروه ورزشي: تاريخ در حال تكرار است يا استفاده از جوانان ترفندي است لحظه اي براي ايجاد شوك به بازيكنان اشباع شده و ميليونر. به هر حال از هر دو صورت به قضيه نگاه كنيد اين عمل جسورانه از جلال طالبي برمي آيد. تيم ملي در يك تورنمنت تازه پاگرفته آسيايي به طور كلي دگرگون مي شود تا تيمي ساخته شود براي جلال آينده طالبي از اواسط دهه پنجاه هم دست به چنين ريسكي زد. در آن دوران هادي نراقي، پرويز مظلومي، دينورزاده و نفرات اسمي ديگر كنار رفتند تا طالبي يك تيم جوان و گمنام بسازد. وقتي رضا نعلچگر از خاكي هاي شميران نو در تيم ملي جوانان بازي كرد، حميد درخشان از تيم دسته دومي مزدا به تيم ملي جوانان دعوت شد. عبدالرضا برزگري، مرتضي هژير آزاد، هدايت شعار غفاري، مصباح ذاكري، حميد عليدوستي، حسين فداكار، عبدالعلي چنگيز و جوانان ديگري كه به تيم ملي جوانان پيوستند خيلي ها براي فوتبال جوانان بختي قائل نبودند و مي خواستند چند بازيكن مشهور را جوان تر كنند! تا تيم ملي جوانان قدرتمندتر شود. اما آن تيم بر بام آسيا ايستاد و به عنوان تنها نماينده ايران در اولين دوره جام جهاني جوانان در تونس فراتر از انتظار هم ظاهر شد. از آن تيم خيلي ها ملي پوش شدند و سالها افتخار آفريدند. اين اتفاق يكبار ديگر هم در زمان مرحوم دهداري شكل گرفت، زرينچه از دسته چهارم باشگاههاي تهران آمد و سالها شد بهترين بازيكن تيم ملي و يا مرحوم قايقران كه به فوتبال ايران و انزلي هويت تازه اي داد و... كاري كه دهداري انجام داد خيلي ها نپسنديدند و اثرات قلم تلخ آنها، گلوله هاي برف بود! تا ملي با همان نيروها قهرمان آسيا شد و حيف كه دهداري بعد از مرگش شد معلم اخلاق. و حالا وارد دوران تازه اي مي شويم. دومين دوره بازيهاي غرب آسيا و جام سلطان حسين و عده اي جوان گمنام كه مي خواهند با جلال طالبي تيمي بسازند براي آينده و جانشين هايي باشند براي شايسته هايي مانند عابدزاده، زرينچه، استيلي و.. اما بعد از بازيها چه اتفاقي خواهد افتاد. اين بار زمستان نيست تا نيمكت ذخيره هاي تيم ملي زير گلوله هاي برف بي حيثيت شود. اما فريادها و دشنامها از اواخر دهه شصت راحت تر از گلوله خارج مي شود. اگر تيم ملي با جوانانش در اردن شكست خورد در تورنمنت چهارجانبه تهران باز هم حرمت مربيان و تيم ملي شكسته ؟ مي شود روزنامه هاي رنگي را چكار بايد كرد. هر كدام آنها فراخور سليقه اشان از تيم ملي توقع دارند! اما تيم ملي نياز به اين دگرديسي داشت اما حقيقت قضيه اين است كه تيم ملي در تورنمنت سلطان حسين قطعا داراي مشكلاتي خواهد بود. بافت كلي تيم تغيير كرده است. تغيير اين نفرات و عمل جانشيني به اين سادگي قابل جبران نيست و نخواهد بود. طبيعي است كه بافت كلي كه بازيكنان در زمينه آن با يكديگر داشتند از هم گسسته است. در تيم ملي بازيكناني وجود دارد كه تا به حال حتي به خارج از كشور سفر نكردند چه برسد به اينكه در لباس تيم ملي مقابل تيم هاي ملي قدرتمند آسيايي قرار بگيرند. البته يك نكته ديگر هم قابل بررسي است فاصله گرفتن فوتبال ايران با حريفان آسيايي هر چه به غرور بازيكنان ما افزوده، برعكس براي حريفان ايجاد انگيزه و ايستادگي كرده است. وقتي مي بينيم سوريه با تساوي مقابل ايران احساس افتخار مي كند متوجه پيچيدگي بازي هاي ايران در مقابل حريفان آسيايي مي شويم. البته موفقيت چند سال اخير فوتبال ذهنيت مردم را تغييرداده و در واقع سطح انتظار مردم بالا رفته و خواسته نابجايي هم نيست. اما با تمام درخشش هايي كه داشته داراي اشكالات تاكتيكي بسيار بوده و در فوتبال نوين نياز به تحول دارد. و حالا طالبي در اين راه سخت با جوانان بي تجربه سيستم منسوخ شده ( ) 253 را نيز به تدريج كنار بگذارد. كاري كه حتي باشگاههاي ما در طول يك فصل در اجراي آن عاجز مربيان بودند تيم ملي دريچه هاي ورود بازيكنان جوان را به تيم ملي باز كردند در اين راه شهامت به خرج دادند و تار تنيده احتياط را دور ريختند. جسارت و نوآوري تنها در ذات جوانان وجود دارد و جوهره اين عمل در ميدان فوتبال بهتر نمود پيدا مي كند. به تيم ملي و مربيانش فرصت دهيم تا با آرامش يك تيم ملي نو بسازند تا با تنوع بازي و انعطاف در تاكتيك بر قله آسيا قرار گيرد. تيم ملي در اين ميدان ها اگر هم شكست بخورد، خود را خواهد شناخت و در لبنان نتيجه خواهد گرفت و با اين جوانان نبايد نگران بود. سيامك قليچ خاني