Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790303-48262S1

Date of Document: 2000-05-23

همه به نام ملت سخن مي گويند اما بايد ديد خود ملت چه مي گويد خاتمي: مهمترين ملاك تشخيص خواست ملت اين، است كه ببينيم چه چيز را انتخاب مي كند انتخابات شوراها و انتخابات مجلس ششم تاييد آشكاري بود بر انتخاب مردم در دوم خرداد گروه سياسي: حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري صبح ديروز در سالگرد دوم خرداد در جمع نمايندگان شوراهاي شهر منتخب سراسر كشور در محل وزارت كشور به تشريح عملكرد و برنامه هاي دولت پرداخت. آقاي خاتمي گفت: امروز در جمع شما عزيزان نمايندگان مردم شريف ايران و مظهر مشاركت مردم و تبلور توسعه سياسي در جامعه هستيم و برايتان آرزوي موفقيت وي مي كنم افزود: اين دولت با عهد جديدي با مردم و وعده هاي مشخص روي كارآمد اين كه تا چه حد در انجام تعهد خويش و به ثمر رساندن وعده هاي خويش موفق و يا ناكام بوده است و نيز دست آوردهاي آن و همچنين مشكلات و موانعي كه پيش روي دولت بوده است،؟ چيست مجال ديگري مي طلبد كه اميدوارم ديري نپايد و بتوانم در يك مجال مبسوطتري مطالب را به استحضار ملت شريف ايران برسانم. اما همه چيز ما از اين مردم و ملت است. انقلاب متعلق به ملت و ما و نظام جمهوري اسلامي متعلق به ملت است. اين كشور تعلق به اين ملت دارد. اين ملت ولي نعمت هاي ما هستند، اين ملت ما را به مقام و منصب رسانده اند و حق دارند كه از ما سئوال كنند كه براي اين ملت چه؟ كرده ايم و نيز جا دارد كه در برابر همه اين هياهوها بگوييم كه اين ملت بزرگ چه مي خواسته و چه مي خواهد. گر چه همه دم از ملت مي زنند و به نام ملت سخن مي گويند و خواست ها و گرايش هاي خود را به نام اين ملت بيان مي كنند، اما خود ملت چه؟ مي گويد اين ملت براي بيان خواست هاي خود راههاي مشخصي دارد كه براي شناخت خواست اين ملت بايد به سخن خود ملت و راههاي بيان اين سخن توجه كرد. حضور مردم سخن مردم است. به خصوص حضور انتخاب گر مردم، آنجا كه مردم با حضور خود، روش و برنامه اي را انتخاب مي كنند. مهمترين ملاك تشخيص خواست اين ملت اين است كه ببينيم در كجا اين ملت حضور دارد و چه چيز را انتخاب مي كند. در دوران كوتاه عمر اين دولت سه انتخابات بزرگ انجام شده است، يكي انتخاب خبرگان، با توجه به مكانت و منزلت و موقعيت رهبري در نظام اسلامي، مجلس خبرگان از اهميت فوق العاده اي برخوردار است و 8 سال يك دفعه اتفاق مي افتد كه اين انتخابات برگزار شود و خدا را سپاسگزاريم كه اين دوره از انتخابات خبرگان كه با شكوه هم برگزار شد در دوران تصدي اين دولت بود. دوم انتخابات شوراها بود. اصل معطل مانده نظام جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي، آرزويي كه همه داشتيم و عزيزاني داشتند كه از ميان ما رفتند و به علل مختلف اين اصل بر زمين مانده بود. تلاش، اهتمام و پيگيري اين دولت سبب شد كه اين اصل معطل مانده احياء شود و مردم ما به حق در با شكوه ترين انتخابات خود و فراگيرترين انتخابات خود، گسترده ترين گزينش ها را انجام دهند و سرنوشت خود را در شهرهاي بزرگ تا دورافتاده ترين روستاها بدست بگيرند. همانطور كه گفتم از برترين و برجسته ترين مظاهر مردم سالاري حاكميت مردم بر سرنوشت خود و مشاركت در سرنوشت، همين انتخابات شوراها بود كه به لطف خداوند در دوران اين دولت برگزار شد. و سومين انتخابات، انتخابات با شكوه و تعيين كننده مجلس ششم بود. انتخابات شوراها و انتخابات مجلس ششم تاييد آشكاري بود بر انتخابات مردم در دوم خرداد. رئيس جمهور اضافه كرد: مردم ما با صداي بلند آنچه كه به آنها عرضه شده بود در دوم خرداد تاييد كردند و نشان دادند كه جامعه ما يك مسير تكاملي و يك ثبات پايدار را پي مي گيرد. مردم ما چه مي خواهند و چه مي خواستند به نظر من خواست مردم ما روشن است و نشان دادند كه اين نظام از آن آنهاست و پايه اين نظام خود مردم اند و در پاسداري از آن و نيزاصلاح امور در درون اين نظام پابرجا و شايد مصمم اند بر هيچكس پوشيده نباشد و يا نبايد باشد. در ديرباورترين افراد نيز نبايد اين مسئله پوشيده باشد كه حضور شاداب مردم و همه اقشار، زنان، مردان و جوانان در انتخابات وسيع و گسترده و پرافتخار، در همه موارد مردم ما با انقلاب خود، با استقلال خود با حقوق اساسي كه در سايه اين انقلاب بدست آورده اند تجديد عهد كردند و هر كس مي خواهد از زبان اين مردم سخن بگويد بايد متوجه اين خواست آشكار و روشن مردم باشد. بطور مشخص خواست مردم در سه شعار اصلي و جاودانه انقلاب اسلامي اين مردم يعني، آزادي، استقلال وجمهوري اسلامي خلاصه مي شود. رئيس جمهوري افزود: مردم ما رژيم گذشته را نمي خواستند ؟ چرا چون آن رژيم، رژيم سركوبگر بود رژيمي بود كه آزادي مردم را در بند كرده بود و آزادگان را گرفتار كرده بود. مردم ما رژيم گذشته را نمي خواستند چون وابسته به بيگانگان بود. استقلال اين مملكت و عزت مستقلانه اين مردم را پايكوب كرده بود. مردم ما رژيم گذشته را نمي خواستند چون با آرمان و ايمان اين مردم و دين و فرهنگ اصيل ملي اين مردم بيگانه بود. و مردم ما استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي را مي خواستند و سرنگوني رژيم گذشته براي استقرار نظامي بود كه همه اينها را تامين كند و تكيه من در اينجا روي جمهوري اسلامي چرا است جمهوري اسلامي، چرا عنوان ديگري انتخاب آن نشد هم اصرار امام بزرگواري كه يك انسان حكيم، دورانديش و كسي بود كه روي حساب سخن مي گفت، تصميم مي گرفت و حركت مي كرد. پيشنهاد شخص امام بود. چرا نگفتند حكومت اسلامي گرچه جمهوري اسلامي وجهي و مصداقي از حكومت اسلامي چرا است نگفتند نظام خلافت. در پاريس بعضي از اين جريانهاي اسلامي مدعي، خدمت امام رسيدند و خيلي هم بااشتياق پيشنهاد كردند كه به عنوان خليفه مسلمين با معظم له بيعت كنند و همه وجودشان را در اختيارشان قرار دهند و ايشان رد حتي كردند نظام، گرچه ولايت فقيه و امامت امت محور آن است به عنوان نظام امامت مطرح نشد، نظام جمهوري اسلامي و مردم به نظام جمهوري اسلامي راي دادند. جمهوري اسلامي يعني آن كه بر مبناي اصول و ارزش هاي اسلامي. البته آنطور كه امام مي شناخت و مردم اسلام امام را قبول داشتند. نگوئيد اسلام يكي است. بله! ذات اسلام يكي است، منبع اسلام يكي است. آيا همه ديدگاهها و برداشت ها از اسلام يكي؟ است رئيس جمهوربا اشاره به اينكه بر اساس ديدگاه امام، مردم محور حكومت نظام، ومديريت جامعه هستند، اظهار داشت: مردم به اسلاميت نظام راي دادندكه البته اين اسلاميت نيز ساز وكاري دارد نه اينكه هر كس هر تشخيصي داد آن را عين اسلام بداند و مخالف خود را طرد كندو يا فرمان ترور او را دهد كه اين بزرگترين جرم در نظام جمهوري اسلامي است. آقاي خاتمي حق اظهارنظر، اجتماعات فكر، و انتقاد را در چارچوب قانون اساسي حق مسلم مردم دانست و با اشاره به اينكه دربحبوحه جنگ نيز مخالفان جمهوري اسلامي رسما اجازه سخن گفتن داشتند، گفت: مبادا به نام دفاع ازاسلام، انقلاب، رهبري و امنيت نظام روش هاي نادرستي به كاربريم و اين تلقي ايجاد شود كه آنچه در زمان جنگ انجام نداديم اكنون مي خواهيم بعد از بيست سال در دوران تثبيت نظام انجام دهيم. رئيس جمهور اظهار داشت: همه افرادي كه قانون اساسي، ارزشهاي انقلابو دستاوردهاي نظام راقبول دارند بايد شفاف و روشن مرزهاي خود را باافرادي كه قانون اساسي يا جمهوريت يا اسلاميت قانون اساسي را قبول ندارندمشخص كنند. آقاي خاتمي تصريح كرد: در دوران تثبيت نظام مرزهاي عقيدتي، سياسي واجتماعي بايد با معيار قرار دادن ميثاق وحدت ملي يعني قانون اساسي كه درآن اسلاميت و جمهوريت به رسميت شناخته شده، مشخص شود. آقاي خاتمي با اشاره به اينكه آشفتگي مرزها زمينه سوء استفاده كساني را كه خيرخواه كشور نيستند ايجاد مي كند، افزود: روشن شدن مرزها به اين معنا نيست كه افراد مخالف نظام قلع و قمع شوند. هركس دراين كشور زندگي مي كند حقوقي دارد كه بايد رعايت شود. رئيس جمهوري باتاكيد بر اينكه حكومت اسلامي در ارائه خدمات از رفتار عقيده، و گرايش هاي مردم سئوال نمي كند، تصريح كرد: هر كس مي خواهد دراين كشور زندگي كند و آزادي مشروع داشته باشد موظف است قانون اساسي راملاك قرار دهد و به هيچ كس نبايد اجازه داد به نام اسلام و آزادي از مرزهاي قانوني تجاوز كند. رئيس جمهوردر بخش ديگري از سخنان خود مشخصه هاي دوم خرداد را برشمردو نهادينه شدن جامعه را براساس قانون اساسي وقانونمداري مهمترين آن دانست. آقاي خاتمي همچنين پاسداري از دين و انقلاب مردم از يكسو و حقوق وآزادي هاي مردم از سوي ديگر و نيز جهت گيري بسوي عدالت، حرمت امنيت، وكرامت مردم را از ويژگي هاي ديگر حماسه دوم خرداد ذكر كرد. رئيس جمهوري دوچالش عمده در مقابل دوم خرداد را داراي جنبه هاي سلبي يكسان دانست و دراين باره اظهارداشت: عده اي كه ازانقلاب و مردم لطمه ديده و دفع شده بودند در پي ايجاد اين شبهه بودند كه مردم از انقلاب توبه كرده اند و از ارزشهايشان دست كشيده اند و عده ديگري نيز كه منش سليقه، و روش خود را عين اسلام مي دانستند در مواجهه باپاسخ منفي مردم اينطور القاءكردند كه مردم به انقلاب نه گفتند. آقاي خاتمي تصريح كرد: هردوي اين جريان ها بحران آفرين بودند يكي براي آنكه اوضاع را به قبل از دوم خرداد برگرداند و ديگري براي آنكه القاءكند دوران انقلاب و ارزشها تمام شده است. رئيس جمهوري گفت: ملت درميان اين دو چالش، استوارايستاد ونشان داد نظام اسلام، اسلامي، تحول، اصلاح و پيشرفت را مي خواهد. آقاي خاتمي در بخش ديگري از سخنان خود به گوشه اي از دستاوردهاي دوران سه ساله رياست جمهوري خود اشاره كرد و حضورشاداب و شور انگيز مردم درصحنه را از دستاوردهاي بزرگ اين دوران و تكيه گاه امنيت ملي دانست. رئيس شوراي عالي امنيت ملي برخورد باغده سرطاني مخوفي را كه در قلبدستگاه امنيتي كشور جاي گرفته بود، كاري بزرگ در عرصه امنيت ملي توصيف كرد كه باحمايت مقام معظم رهبري صورت گرفت. آقاي خاتمي اظهارداشت: برخورد ريشه اي بامايه و پايه اين غده سرطاني ادامه خواهد يافت و سرپنجه هاي پليد اين جريان را درهركجا كه باشد، قطع خواهيم كرد. رئيس جمهوري همچنين از خدمات وزارت اطلاعات و نيروهاي ارزنده اين وزارتخانه تقدير كرد و گفت: امروز وزارت اطلاعات درخدمت امنيت مردم، نظام و پشتوانه مستحكم امنيت و آزادي و استقلال كشور است. رئيس جمهوري همچنين وجاهت كنوني جمهوري اسلامي در عرصه بين المللي راكم نظير خواند و امنيت كنوني جمهوري اسلامي ايران را به مراتب مناسبتر ومستحكم تر از گذشته دانست. رئيس قوه مجريه درادامه به تحليل وضع اقتصادي كشور پرداخت و به تلاش دولت براي بازپرداخت تعهدات ارزي اشاره كرد و گفت: در آغاز به كار /32 6 دولت كنوني ميليارد دلار تعهدات خارجي داشتيم كه اكنون اين رقم به /20ميليارد 3دلار كاهش يافته است. آقاي خاتمي گفت: اين مهم درحالي صورت گرفت كه دولت با بحران كاهش قيمت نفت و 25 هزار ميليارد ريال تحقق نيافتن درآمدهاي ريالي روبرو شد. وزير كشور: قانون شوراها به بازنگري نياز دارد پيش از سخنان رئيس جمهوري، عبدالواحد موسوي لاري وزير كشور، درباره عملكرد شوراها سخنراني كرد. به گزارش ايرنا، وزير كشور گفت: قانون شوراها داراي نواقص متعددي است و نياز به بازنگري جدي دارد. موسوي لاري گفت: وزارت كشور مجري خواست ملت، اجراكننده برنامه رييس جمهوري وتامين كننده منويات مقام معظم رهبري است. وي خاطرنشان كرد: اساس كاردولت حركت به سمت توسعه متوازن، جامع وهمه جانبه دركشور بوده است. وزيركشور تاكيد دولت برمشاركت مردم درتصميم گيريها را نخستين گام در توسعه سياسي دانست وافزود: حضور سليقه ها و ديدگاههاي متفاوت دركناريكديگر نمادي ازتوسعه سياسي درجامعه است. وي تصريح كرد: سركوب سليقه ها وديدگاههابه هيچ وجه كارساز نبوده بلكه بهره گيري ازتنوع سليقه ها مي تواند دولت رابراي دريافت بهترين راهكارهادرپيشرفت وتوسعه كشور ياري كند. موسوي لاري گفت: درانتخابات مجلس ششم، مردم درقالب احزاب وگروه هاي سياسي وشعارهاي مطرح شده كه بيانگر سليقه هاي گوناگون بوده، نمايندگان خود راانتخاب كردند. وي افزود: مردم درانتخابات مجلس، به جاي اينكه به اشخاص، گرايش داشته باشند، به برنامه ها و ديدگاههاي نامزدها، توجه مي كردند. وزيركشورگفت: دولت به سمتي حركت مي كند كه نگاه جديدي براي مديريت كشور عرضه كندازجمله اينكه خود را دربرابرمردم پاسخگو وي ببيند تاكيد كرد: كارهابايد به مردم واگذارشود ودولت هدايت كاربرنامه ريزي، واعمال حاكميت رابرعهده داشته باشد. وزيركشورگفت: تلاش براين است كه علاوه بر تشكل هاي سياسي وصنفي، تشكلهاي مردمي وخيريه نيز به عنوان بازوي دولت ونماد حضورمردم تقويت شود. وي با بيان اينكه نظام جمهوري اسلامي متكي به راي مردم است گفت: دستگاههاي اجرايي زماني مي توانند به درستي كاركنندكه به پشتيباني مردم متكي باشند وازآنان در انجام امور ياري بخواهند. موسوي لاري بااشاره به اينكه پيش ازاين، دراستانهابراي كمترازده درصداعتبار آن استان تصميم گيري مي شدگفت: درطول برنامه سوم توسعه، بايد به سمتي پيش برويم كه تصميم گيري درمورد 50 درصد اعتبارات استاني درهمان استانهاانجام بگيرد. وي باتاكيد براينكه ازسال گذشته درآمد شهرداريها به ميزان 20 تادرصد 100افزايش داشته، گفت: شوراها بايد به عنوان تصميم گيرنده، برنامه ريزوناظر به كارخودادامه دهند و اموراجرايي شهرها وروستاها نيز به شهرداريهاو دهداريها محول شود. در مراسم گشايش همايش سراسري شوراها، رئيس جمهوري، رئيس دفتر مقام معظم رهبري، وزير كشور و شماري از مقام هاي سياسي شركت داشتند.