Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790302-48248S6

Date of Document: 2000-05-22

شعبه رسيدگي به تخلفات انتخابات مجلس در تهران تعيين شد گروه سياسي: شعبه 16 دادگاه عمومي تهران مامور رسيدگي به تخلفات انتخاباتي ششمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه تهران شد. روابط عمومي دادگستري كل استان تهران ديروز ضمن اعلام اين خبر افزود: هرچند طبق ماده 3 قانون آئين دادرسي كيفري، رئيس دادگستري استان موظف به رسيدگي به اين نوع تخلفات است معهذا شكايت شوراي نگهبان نيز در اين خصوص به دادگستري واصل كه جهت رسيدگي به شعبه 16 دادگاه عمومي ارجاع شده است. اين گزارش مي افزايد: دادگاه مذكور كارهاي مقدماتي و قانوني را شروع كرده كه نتيجه آن متعاقبا اعلام خواهد شد.