Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790302-48242S1

Date of Document: 2000-05-22

وكيل مدافع دانشجويان در گفت و گو با همشهري: شماري از لباس شخصي ها در حادثه كوي دانشگاه منتسب به جريان انصار بودند * لباس شخصي ها بدون اختيارات قانوني و به صرف روابط با برخي جريان ها در فعاليت نيروي انتظامي اخلال ايجاد مي كنند و سپس به حاشيه امنيتي مي روند گروه حوادث: حجت الاسلام رهامي وكيل مدافع دانشجويان كه پيش از اين وكالت عبدالله نوري رئيس پيشين شوراي شهر و وزير كشور دولت سيد محمد خاتمي را بر عهده داشت، در گفت وگو با همشهري ناگفته هايي از حادثه كوي دانشگاه را باز گفت و از قاضي پرونده خواست بي هيچ ملاحظه و درنگي حقوق از دست رفته دانشجويان را در بعد مادي و معنوي به آنان بازگرداند. متن پرسش و پاسخ خبرنگار گروه حوادث همشهري با دكتر رهامي وكيل مدافع دانشجويان در پي مي آيد: پرسش: آقاي رهامي احتمال اينكه متهمين پرونده با يكديگر تباني كرده باشند چقدر؟ است چون همانطور كه شما شاهد بوديد در جلسه دادگاه تمامي متهمين در چند كلمه گفتند كه ما وارد كوي شده ولي ضرب و شتم نكرديم، نظر شما؟ چيست پاسخ: تمامي متهمين از جمله سربازها و درجه دارها در جلسه دادسراي نظامي و بازرسي ناجا اقرار ورود به كوي و ضرب و شتم و تخريب نمودند. بنابراين با توجه به اقرار صريح قبلي انكار پس از اقرار به هيچ وجه قابل قبول نيست و به نظر من ادله قطعي موجود در پرونده گزارش بازرسي ناجا و كميته تحقيق و اعترافات صريح متهمين در دادسراي انقلاب براي مجرمين و صدور حكم محكوميت آنها كفايت مي كند. پرسش: برآورد قضايي شما از اين دادگاه و اينكه طولاني ترين دادرسي پس از انقلاب در محاكمات نظامي بوده است،؟ چيست پاسخ: چون پرونده، پرونده ملي و بزرگي بود، متهمان آن يكنفر يا دو نفر نبوده است و به لحاظ داشتن 400 شاكي و متهم و به دليل ابعاد وسيع كار و اينكه بخشي از زمان هم مربوط به دفاعيات نظري بود كه او نيز از مسير دفاع خارج مي شد و به متهم ساختن مسئولين، وزراء و كابينه خاتمي و يا كنفرانس برلين مي پرداخت و تا جاي امكان قاضي به وي تذكر هم مي داد و گاهي هم تذكرهاي قاضي موءثر واقع نمي شد. به نظر من اتهامات وي با 12 جلسه دفاع دادگاه تقريبا مساوي بود و اگر در اين دادگاه به نقش لباس شخصي ها و شهيد عزت ابراهيم نژاد پرداخته مي شد، بيشتر طول مي كشيد. در ارتباط با دادگاه رسيدگي به پرونده شهيد عزت ابراهيم نژاد، با درخواست كيفرخواست جلسه رسيدگي به اين پرونده ها ظرف يكماه آينده شروع خواهيم كرد. پرسش: برآورد قضايي شما از جلسه دادگاهي كوي دانشگاه در خصوص متهمين؟ چيست پاسخ: در ارتباط با اين پرونده و صدمات وارد كه گواهي پزشكي موجود است، قاضي براي متهمان حكم ديه را صادر خواهد كرد و نسبت به ديگر خسارتها كه زمينه پرونده است به پرداخت خسارت محكوم خواهد كرد ولي نسبت به متهمين كه دقيقا ضرب و جرح را وارد كرده اند، همگي آنان شناخته نشده اند و احتمال قصاص كمتر است ولي احتمال تعيين زندان حبس هاي ميان مدت يعني 2 سال الي 5 سال كه نسبت به بعضي از آنان بيشتر و بعضي كمتر است كه اين سه مسئله را در كيفرخواست مي توان استنباط كرد به عبارتي زندان طولاني در اين پرونده ديده نمي شود. پرسش: آيا تشابهي بين اين پرونده با پرونده تيمسار نقدي ديده؟ مي شود پاسخ: بله چون هر دو متهم به اعمال خشونت غيرقانوني هستند و نقدي به 8 ماه زندان محكوم شد. وي گفت: در ارتباط با نظري مي توان گفت: جرم او به خاطر شروع به قتل و ضرب و جرح نسبت به نقدي مقداري سنگين تر خواهد بود. پرسش: نظر شما در ارتباط با لباس شخصي ها و تكليف آنان در اين پرونده كي مشخص؟ مي شود پاسخ: بخشي از آنان از جريان انصار بوده اند و بخشي هم عمل كنندگان صحنه را كمك مي كردند. بخشي از بدنه نيروي انتظامي با آنها هماهنگي داشته اند و نيروهاي عمل كننده را مي شناختند. سردار نظري هم در اظهارات خود گفته اند لباس شخصي به عنوان نيروهاي رقيب پاد بوده اند و اين قابل توجه است و نيروهاي رقيب به موازات نيروي اصلي وارد عمل شده و وظايفي كه محول به نيروي اصلي بوده است، به عهده گرفته و با نيروهاي اصلي وقانوني رقابت مي كنند و اين نكته مهمي كه نيروهاي لباس شخصي بدون مسئوليت و اختيارات قانوني فقط به صرف داشتن روابط با بعضي از اشخاص و جريانات در عمليات مربوط به نيروهاي انتظامي رسمي دولت دخالت كرده و موجب لوث مسئوليت آنها مي شوند و در نهايت هم پس از ارتكاب تخلفات عديده به حاشيه امنيتي مي خزند و متاسفانه از هرگونه تعقيب قانوني و مجازات هم در قبال اين همه جرائم مصون مانده اند، جاي تامل دارد. به عنوان مثال، كيانوش مظفري از حيث دخالت و حضور لباس شخصي ها تحت تعقيب مي باشد. او كه از جريان انصار بريده است، اكنون در معرض تهديد و ارعاب آنان قرار گرفته است و از طرف ديگر به خاطر حمل غيرمجازاسلحه بايد تعقيب و مجازات شود. در اين حال در ارتباط با تيراندازي به سوي ايشان كه خود جرم مستقلي است و ضارب بايد مجازات شود. پرسش: گروه نوپو به چه معني است و چه زماني وارد صحنه شده و از كدام كانال هدايت؟ مي شوند پاسخ: نوپو قبلا نيروي ويژه پاسداران معرفي شده بود وسپس گفتند نيروي پاد وحشت است. يعني زمانيكه كشور دچار بحران مي شود، مانند شورش وارد عمل مي شوند و در ضمن اين گروه، آموزش ديده هستند در حاليكه ما شاهد بوديم افراد و يا سربازاني بودند كه آموزش كافي نداشتند. آقاي اقبال دادستان دادگاه از متهمين اين سئوال را مطرح كرد كه آيا مجوزي براي تشكيل اين گروه وجود دارد كه جوابي به آن داده نشده است. پرسش: آقاي رهامي پاسخگوي مشكلات معنوي دانشجويان؟ كيست پاسخ: پاسخگوي مشكلات معنوي دانشجويان نيروي انتظامي هستند و از حيث معنوي ما روشي براي اين پاسخگويي نداريم. پرسش: به نظر شما چرا متهمان هر يك در دادگاه در دفاعيات خود براي تبرئه شان از سابقه خدمتشان در جنگ صحبت ؟ مي كردند پاسخ: مسئله مقايسه فعاليت آنان در جبهه و عمليات جنگي با مسئله آشوب شهر و حل بحران قياس مع الفارق است زيرا در جبهه تخصص و تجربه خاصي لازم دارد دشمن در مقابل است و تكليف نيرو مشخص است، اما در پايتخت مملكت بحث زدن و كشتن دشمن خارجي مطرح نيست در اينجا بيش از هر چيز تدبير، حوصله، تجربه و دلسوزي و آموزش فوق العاده لازم است و اينكه يك بحران كوچك صنفي و اعتراض صنفي دانشجويان تبديل به يك بحران ملي نگردد.