Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790301-48234S8

Date of Document: 2000-05-21

بنا به اعلام رئيس ستاد انتخابات كشور وزارت كشور خواستار روشن شدن دلايل ابطال آراي 534 صندوق راي تهران شد * وزارت كشور خواستار روشن شدن دلايل ابطال آراء 534 صندوق تهران شد * تاج زاده: طبق قانون ابطال، انتخابات در هر حوزه بايد مستند به مدارك و اسناد معتبر باشد گروه سياسي: در پي اعلام نتايج نهايي انتخابات تهران از سوي شوراي نگهبان سيد مصطفي تاج زاده معاون سياسي وزارت كشور و رئيس ستاد انتخابات كشور روز گذشته در گفت وگو با ايرنا ضمن تشكر از نامه اخير مقام معظم رهبري به دليل آن كه به روندي كه باعث دل نگراني دوستداران انقلاب و نظام شده بود خاتمه داد. به پرسش هاي مطروحه در خصوص نتايج حوزه انتخابيه تهران پاسخ داد، متن اين مصاحبه به شرح ذيل است: شمارش آرا در اين دوره از انتخابات با دوره هاي قبلي چه تفاوتي داشته؟ است * با توجه به قوانيني كه در طول چند ماه قبل از برگزاري انتخابات تصويب شد، احتمال خطا در اين دوره از انتخابات نسبت به دوره هاي قبلي بسيار كاهش يافت، به گونه اي كه مي توان ادعا كرد در اين دوره احتمال خطاي عمد به صفر رسيد چرا كه اولا در هر شعبه اخذ راي حداقل 2 تا 7 نفر از ناظران شوراي نگهبان حضور داشتند، در حالي كه در دوره هاي قبل در اكثر صندوق ها فقط يك ناظر وجود داشت. ثانيا برگه هاي راي در اين دوره سه قسمتي شد و برگ ويژه نظارت بر تعرفه ها افزوده شد، يعني اگر تعداد برگهاي آراي داخل صندوق بيش از برگه هاي ويژه نظارت بود، آراي اضافي باطل گرديد. بنابراين معيار آراي صحيح برگه هاي ويژه نظارت بود. ثانيا برگه هاي راي در اين دوره علاوه بر مهر اجرا به مهر نظارت هم ممهور گرديد و اوراق فاقد مهر نظارت نيز جزو آراي باطله محسوب شد. رابعا صندوق هاي راي نيز در هر مرحله از ابتدا تا انتها ممهور به مهر نظارت گرديد. خامسا ناظران در تمام مراحل شمارش آرا حضور داشتند و بر خواندن و نوشتن اسامي نامزدها و علامت زدن در مقابل اسامي آنان نظارت كردند كه در دوره هاي قبل به دليل تعداد كم ناظر، اين كنترل به طول كامل ميسر نبوده است. با توجه به نكات فوق، اينجانب اعلام كرده و مي كنم كه انتخابات اين دوره نسبت به دوره هاي قبلي سالم تر و اطمينان بخش تر بوده است. با توجه به مسايلي كه براي انتخابات تهران مطرح شد، آيا وزارت كشور براي اين حوزه تدبير ويژه اي اتخاذ كرده؟ بود * در برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه تهران به دليل كثرت شعب و تعداد نامزدها و انتخاب 30 نماينده در دوره هاي مختلف هميشه مشكلاتي در روش شمارش دستي مشاهده مي شد. گرچه ميزان اين اشكالات كه بيشتر ناشي از خطاهاي انساني به دليل حجم زياد كار و خستگي عوامل اجرايي و نظارتي بود، جزيي و در سرنوشت انتخابات بي تاثير بود، اما وزارت كشور به دليل حساسيت اين دوره و پيشگيري از سوءتفاهم ها يا سوءاستفاده هاي احتمالي، تلاش فراواني به منظور ماشيني كردن شمارش آراي اين حوزه به عمل آورده و با فراهم كردن تمهيدات لازم ضمن اخذ موافقت شوراي نگهبان، تعرفه ويژه اي طراحي و چاپ كرد، به گونه اي كه آرا هم توسط ماشين و هم به صورت دستي قابل شمارش باشد. همزمان نظر مثبت هيات وزيران را نيز براي اصلاح آيين نامه اجرايي قانون به منظور ماشيني كردن شمارش آرا اخذ كرد، اما متاسفانه 72 ساعت قبل از برگزاري انتخابات دبيرمحترم شوراي نگهبان ضمن مخالفت با ماشيني كردن شمارش آرا، صريحا اعلام كرد شوراي نگهبان فقط با شيوه دستي شمارش آرا موافقت دارد. به هر حال فرمانداري تهران عليرغم مشكلات فراوان، مساعي لازم را به منظور قرائت و شمارش آرا به شيوه دستي به عمل آورد. با توجه به بازشماري هاي متعدد كه متاسفانه نتايج هيچكدام آنان منتشر نشده است، لطفا روند بازشماري ها را توضيح دهيد. * با هماهنگي هيات هاي اجرايي و نظارت اسامي 30 نفر منتخب مردم تهران اعلام گرديد، اما در هنگام بررسي شكايات در هيات هاي اجرايي و نظارت، هيات مركزي نظارت و شوراي نگهبان خارج از عرف و روند قانوني، خواستار بازشماري آراي حداقل 1000 صندوق شدند. مسئولين اجرايي براي نشان دادن حسن نيت خود با اين تقاضا موافقت كردند، ولي پس از بازشماري 527 صندوق هيات مركزي نظارت رسما اعلام كرد كه اطمينان لازم را بر صحت انتخابات با همين تعداد بازشماري صندوق ها حاصل كرده است و بنابراين نياز به ادامه بازشماري آرا نيست. لازم به يادآوري است آقايان جنتي و رضواني و عليزاده از اعضاي شوراي نگهبان در اين هيات عضويت دارند و علي القاعده اطلاعيه هيات مركزي انتخابات را تاييد كرده اند. ضمن آن كه شوراي نگهبان نيز به توقف بازشماري آراء اعتراض نكرد، پس حداقل به طور ضمني موافق توقف بازشماري و اعلان صحت انتخابات بود. در هر حال از 18 اسفندماه كار بازشماري آراء متوقف و صحت انتخابات در جلسه مشترك هيات اجرايي و نظارت تاييد شد و دبير محترم شوراي نگهبان نيز پس از صدور اطلاعيه هيات مركزي نظارت مبني بر تاييد صحت انتخابات، عازم سفر حج شد. مشخص نيست در اين فاصله چه اتفاقي به وقوع پيوست كه دبير محترم شوراي نگهبان بعد از آن مواضع جديدي اتخاذ كرد. در هر حال شوراي نگهبان در تاريخ 28 فروردين بازشماري آراي تعداد ديگري از صندوق ها را درخواست كرد. نكته بسيار جالب اين كه پس از بازشماري آراي 496 صندوق هيات منتخب شوراي نگهبان ضمن تاييد صحت انتخابات تهران، ضرورتي بر تداوم بازشماري آراء نديد و به همين دليل اعضاي آن ضمن ارائه گزارش خود به شوراي محترم نگهبان، استعفا كردند، اما دبير محترم شوراي نگهبان مسئوليت بازشماري آراء را در مرحله جديد به افراد ديگري واگذار كرد و به گزارش منتخبين خود ترتيب اثر نداد. متاسفانه شوراي نگهبان گزارش نمايندگان خود را بازشماري آراي 6 نفر در 496 صندوق مانند گزارش هيات نظارت تهران در بازشماري آراي 60 نفر در 527 صندوق را تاكنون منتشر نكرده است. انتشار هر دو گزارش به بسياري از شبهات و ابهامات پايان خواهد داد. حسب مصاحبه ها و اطلاعيه هاي شوراي نگهبان نتايج بازشماري اخيرا آراي صندوق ها با آراي اوليه مغايرت هاي قابل توجهي داشته است. لطفا علل آن را بيان نماييد. * نتايج بازشماري آراي صندوق ها در تمامي مراحل موجود است. به جز اشتباهات سهوي كه در شمارش دستي آراء اجتنابناپذير است و طبق آمار موجود در سرنوشت 30 نفر منتخب تاثير تعيين كننده اي ندارد، نتايج بازشماري آرا در همه اين مراحل حاكي از صحت عملكرد مجريان و ناظران انتخابات در انجام وظيفه و پاسداري از آراي شهروندان مي باشد. متاسفانه در مصاحبه بعضي اعضاي شوراي نگهبان يا اطلاعيه هاي روابط عمومي آن شورا به كرات از تفاوت هاي فاحش نتايج اوليه بازشماري و با ضريب خطاي متفاوت از 88 درصد تا 35 درصد سخن به ميان آمد و به اين ترتيب با تفسيرهاي غيردقيق، زمينه سوءبرداشت مغرضين فراهم شد. به عنوان مثال در اطلاعيه روابط عمومي شوراي نگهبان آمده است كه در بازشماري به راي يك نفر 1022 راي اضافه شد در حالي كه اين اختلاف مربوط به خطا در ثبت راي آقاي حضرتي در سايت هيات نظارت بوده است، يعني ديگران به سهو اشتباه كرده اند، اما اعتراض را متوجه مجريان انتخابات نمودند. در همان اطلاعيه اعلام شد در صندوقي 1322 برگ راي كاهش يافته است، در حالي كه به هيچ وجه در آن صندوق آراء كاهش پيدا نكرده بود، بلكه دستورالعمل ويژه هيات جديد بازشماري آراء سبب ابطال تعداد قابل توجهي از آراي موجود در صندوق گرديد، كه ناظران و هيات نظارت قبلي همين آراء را بررسي و با توجه به مقررات قانوني و شواهد موجود به جمع بندي واحدي مبني بر صحيح بودن آنها رسيده بودند. همچنين اعلام گرديد در صندوق شماره 1686 هشتصد برگ راي به آراي صحيح قبلي اضافه شده است، حال آن كه اين ادعا صحيح نيست، زيرا در بازشماري آراي اين صندوق رايي به برگه صحيح آرا اضافه نشد، بلكه تعدادي از برگه ها ابطال و آرا صحيح به همين تعداد كاهش پيدا كرد. از سوي ديگر در مرحله رسيدگي به شكايات، همچون همه انتخابات گذشته، چنانچه صندوقي مورد بازشماري قرار مي گرفت، نتايج بازشماري در كل اعمال مي شد و نتيجه جديد اعلام مي گرديد. اكنون با توجه به اين كه كار شمارش آراي سه ميليون نفر حداكثر در يك هفته صورت پذيرفت و بازشماري آراي 60 نفر در 527 صندوق در مدت زمان اندكي انجام شد و خود آقايان با تداوم بازشماري مخالفت كردند، اما بعد از يكماه و نيم به بزرگنمايي پاره اي اشكالات جزيي آن هم با تفسيرهاي خاص؟ پرداختند ميزان خطا يا تخلف در هر صندوق چند درصد بوده؟ است * در خصوص ميزان درصدهاي خطاي هر صندوق لازم است ضريب خطاي قابل قبولي را تعريف كنيم تا با توجه به عوامل موءثر در خطاهاي سهوي و عمدي شمارش آرا با بازشماري دقيق آرا امكان قضاوت عادلانه ميسر گردد و حقوق هيچ نامزدي ضايع نشود. به عبارت ديگر ضروري است با استفاده از شيوه هاي علمي براي تعيين ميزان خطا در هر صندوق آراي ابتدايي و بازشماري كليه نامزدها در صندوق هاي داراي شاكي يا در صندوق هايي كه به صورت تصادفي انتخاب مي شود، استخراج و درصد خطاي آراي هر نامزد نسبت به كل آراي صندوق محاسبه گردد، آنگاه معدل خطاهاي مربوط به كليه نامزدها گرفته شود. در آن صورت ميزان خطاي هر صندوق معلوم مي شود. با لحاظ اين شيوه علمي و با توجه به نتايج بازشماري هاي صورت پذيرفته، ميزان خطا تقريبا در همه صندوق ها كمتر از دو درصد است، البته اگر صرفا راي يكي دو نامزد درصد قابل توجهي كاهش يا افزايش يابد كه ناشي از خطا يا حتي تخلف مجريان يا ناظران بوده باشد، ابطال آراي ساير نامزدها در آن صندوق هيچ وجه قانوني و علمي ندارد. نظر شما درباره نامه آيت الله جنتي به مقام معظم رهبري ؟ چيست * آيت الله جنتي در نامه خود به محضر رهبر انقلاب اعلام كردند شوراي نگهبان نمي تواند صحت انتخابات را تاييد نمايد، در حالي كه طبق قانون، به ويژه پس از تاييد هيات هاي اجرايي و نظارت، اصل بر صحت انتخابات است و ابطال انتخابات در هر حوزه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر به راي اكثريت مطلق اعضاي شوراي نگهبان برسد. بنابراين من نمي دانم چرا ايشان اعلام كردند نمي توانند صحت انتخابات را تاييد كنند. شما چه اقدامي پس از پيام معظم رهبري صورت؟ داديد * وزارت كشور پس از صدور دستور مقام رهبري طي نامه اي از شوراي نگهبان خواست كه شماره صندوق هايي را كه آن شورا قصد ابطال آراي آنان را دارد، در اختيار مجريان قرار دهند تا آنان سريعا اطلاعات لازم را به منظور تصميم گيري عادلانه و همه جانبه تقديم شوراي نگهبان كنند. متاسفانه به اين تقاضاي معقول پاسخ مثبت داده نشد. علاوه بر اين وزارت كشور به عنوان مامور اجراي قانون و مسئول حسن جريان انتخابات در نظر دارد چنانچه تخلفي در صندوقي صورت پذيرفته باشد، متخلفين را اعم از اعضاي شعب اخذ راي و ناظران صندوق براي پيگرد قانوني به قوه قضائيه معرفي كند و نتيجه را به استحضار ملت شريف برساند. بنابراين نياز به اطلاع از علل دقيق ابطال هر صندوق دارد و شوراي نگهبان بايد دقيقا آنها را اعلام كند. آيا موضوع كارشكني در امر بازشماري آراي صندوق ها كه ادعا شده توسط فرمانداري تهران صورت گرفته است، صحت؟ دارد * عملكرد شوراي نگهبان و به ويژه دبير محترم آن شورا در مدت دو ماه گذشته بي سابقه بوده است. صدور اطلاعيه هايي با مضامين كلي و ابهام آفرين براساس گزارش هاي ناقص و ارزيابي نشده، ارائه آمار و ارقام متناقض در مورد مخدوش بودن صندوق ها و نيز تعلل در اعلام نتايج بازشماري آرا از اقدام هاي مذكور بوده است. طرح موضوع كارشكني در بازشماري آرا را نيز بايد در اين چارچوب مورد تحليل و ارزيابي قرار داد. شوراي نگهبان در تاريخ 28 فروردين يعني دو ماه بعد از انتخابات و 40 روز بعد از اعلام نظر هيات مركزي نظارت درخصوص صحت انتخابات، تصميم به بازشماري مجدد آراي صندوق ها گرفت و بلافاصله نيز وزارت كشور و فرمانداري تهران آمادگي خود را براي بازشماري صندوق هاي مورد شكايت اعلام داشتند. بنابراين چگونه كسي مي تواند ادعاي كارشكني در بازشماري آرا؟ كند آيا تخلفي در بازشماري 527 صندوق آرا صورت گرفته يا؟ خير * بله، يك تخلف آشكار مربوط به رئيس هيات نظارت شهرستان تهران بود كه با صدور بخشنامه اي در تاريخ سيزدهم اسفند ماه سال 78 اعلام كرد آراي آقاي رجايي براي آقاي رجايي خراساني منظور گردد. در اين بخشنامه اين گونه استدلال شده بود كه براي پرهيز از هرگونه جانبداري احتمالي و حفظ حقوق نامزدها مقتضي است آرايي كه صرفا به نام رجايي قيد گرديده است، براي آقاي سعيد رجايي خراساني منظور البته گردد مجريان، اين درخواست غيرقانوني را اجابت نكردند. آيا كاهش فاصله تعداد آراي نفرات سي ام و سي ويكم در صندوق 527 با دستور توقف بازشماري آرا در مرحله اول ارتباطي داشت يا؟ خير * اين موضوع را بايد از دبير محترم شوراي نگهبان كه عضو فعال هيات مركزي نظارت است، سئوال كرد كه علت صدور دستور توقف شمارش آرا در مرحله اول و اعلام صحت انتخابات توسط هيات مركزي نظارت كه ايشان عضو فعال آن است، چه؟ مي باشد آيا شوراي نگهبان دلايل ابطال 534 صندوق را به وزارت كشور اعلام كرده؟ است * دلايل ابطال 534 صندوق به هيچ وجه براي ما روشن نيست. البته باتوجه به نامه مقام رهبري در زمينه پيگيري هاي قضايي هرگونه تخلفي، ما اصرار داريم كه شوراي نگهبان شماره صندوق ها و دلايل ابطال آنها را به صورت شفاف بيان كند تا امكان قضاوت عادلانه در مورد عملكرد مجريان و ناظران فراهم شود. اعلام دلايل، همچنين سبب خواهد شد تا چنانچه قصور و يا خداي ناكرده تخلفي توسط مجريان يا ناظران هر صندوق در هر شعبه يا قصور و تقصيري توسط فرمانداري، هيات هاي اجرايي، نظارت شهرستان و استان و نيز توسط هيات مركزي نظارت صورت گرفته باشد براي مردم روشن شود. در هر حال اميدواريم اطلاعيه امروز شوراي محترم نگهبان براساس گزارش هاي ناقص يا ارزيابي نشده و خلاف واقع صادر نگرديده باشد. آيا شوراي نگهبان مي تواند صندوقي را به دليل ماهوي يا شكلي ابطال؟ كند * دلايل و موارد ابطال كل آراي يك صندوق در قانون احصاء شده است همچنانكه گفتم هنوز از شماره صندوق هاي ابطال شده به دليل شكلي آگاه نيستيم، بنابراين فعلا نظر خاصي ندارم اما ابطال 318 صندوق به دليل تغييرات ماهوي براي ما فاقد مفهوم حقوقي اميدواريم است شوراي محترم نگهبان ضمن اعلام معيار ابطال آراي اين صندوق ها، موارد تخلف را نيز به طور دقيق مشخص نمايد تا امكان اعلام نظر براي ما فراهم شود. چه تفاوتي بين نتايج اعلام شده در اطلاعيه امروز شوراي نگهبان با نتايج انتخابات حسب شمارش اوليه آرا وجود؟ دارد * براساس اطلاعيه شوراي نگهبان، جاي آقاي هاشمي رفسنجاني از رتبه سي ام به رتبه بيستم حائزين اكثريت آرا تغيير يافته است; اين در حالي است كه آراي ايشان در هر سه مرحله بازشماري آرا به هيچ وجه افزايش قابل توجهي نداشت، ضمن آن كه آراي آقاي رحماني نفر سي ويكم حدود 15 هزار راي افزايش نشان مي دهد. آقاي دكتر حداد عادل نيز به رغم آنكه آرايش در سه مرحله بازشماري آرا افزايش محسوسي نداشت، از رديف سي ودوم به رتبه بيست وهشتم حائزين اكثريت آرا ارتقاء يافت. لازم به ذكر است كه آقاي حداد عادل همان نامزدي است كه شوراي نگهبان در اولين اطلاعيه خود در خصوص انتخابات تهران مدعي شده بود به رغم آنكه وي و خانواده اش در صندوقي راي داده اند براي وي آراي صفر منظور شده بود و پس از بررسي خلاف واقع بودن اين ادعا معلوم گشت. همچنين براساس نظر شوراي نگهبان جايگاه آقاي عليرضا رجايي از رتبه بيست و هفتم به رديف زير سي و دوم تقليل يافت; چون نمي دانيم دقيقا چه رتبه اي يافته است، در حالي كه آراي ايشان در هر سه مرحله بازشماري آرا افزايش يافته براين بود اساس رتبه آقايان منتجبنيا و حضرتي كاهش يافت. رديف آقاي محتشمي پور نيز از 32 به 30 افزايش يافت. وضعيت ساير حوزه هاي انتخابيه؟ چيست * شوراي نگهبان هنوز در مورد انتخابات 24 حوزه انتخابيه با 31 نماينده نظر خود را اعلام نكرده است. اميدواريم آن شوراي محترم با توجه به فرصت كم باقيمانده تا افتتاح مجلس ششم، ظرف دوسه روز آينده نظر خود را در خصوص صحت انتخابات اين حوزه ها نيز اعلام كند. رئيس ستاد انتخابات كشور در خاتمه اعلام كرد در زمينه صحت انتخابات تهران آماده است با دبير محترم شوراي نگهبان يا هر يك از اعضاي آن شورا در يك گفت وگوي رودرروي راديو - تلويزيوني شركت كند تا مشخص شود كه اين انتخابات با وجود ادعاهاي مطرح شده، سالم ترين انتخابات بوده است.