Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790301-48230S1

Date of Document: 2000-05-21

وكيل مدافع دانشجويان: دادگاه را غير علني كنيد تا مشخص شود پشت پرده حادثه كوي چه كساني بودند * برخي لباس شخصي ها كه در قالب انصار فعاليت داشته اند گفته اند كه در شب حادثه در پايگاه الغدير شهداي ژاندارمري تجمع كرده و برخي از آنان نيز مسلح بودند * برخي از لباس شخصي ها به جريان هاي خاص سياسي وابسته هستند كه اسلحه هاي دست ساز در اختيار داشتند * حل بحران شهري تدبير لازم دارد و اين تدبير غير از تدبير در جبهه و مقابله با كومله و دمكرات در كردستان است گروه حوادث: سيزدهمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان حادثه كوي دانشگاه ساعت 9 صبح ديروز در شعبه هفتم دادگاه نظامي تهران به رياست قاضي طباطبايي آغاز به كار كرد. حجت الاسلام طباطبايي رئيس شعبه هفتم دادگاه نظامي تهران، از حجت الاسلام محسن رهامي وكيل مدافع دانشجويان خواست با رعايت وقت، صحبت كند. رهامي گفت: مردم بطور دقيق جريان دادگاه را تعقيب مي كنند و من به عنوان وكيل دانشجويان شاكي، سعي دارم به وظيفه شرعي و قانوني خود عمل كنم. وي سپس به برخي از اشكالات شكلي وكلاي مدافع و متهمان پرونده اشاره كرد و گفت: در ارتباط با تعداد شاكيان پرونده آنهايي كه فرم شكايت پر كرده اند نزديك به 397 نفر هستند كه 90 نفر صدمه بدني ديده و برخي از آنان قبل از بازجويي، گواهي پزشكي قانوني را تحويل داده اند. رهامي افزود: اين كه گفته مي شود 17 يا 18 نفر از دانشجويان گواهي پزشكي ارائه كرده اند، درست نيست، بلكه تعدادي از اين افراد در بيمارستانهاي مختلف از جمله بيمارستان شماره 2 نيروي انتظامي دكتر شريعتي سينا و در بيمارستانهاي ديگر شهرستانها، مورد درمان قرار گرفته اند كه گواهي آنان قابل استناد است. وي افزود: دانشجويان و اينجانب نيز تظاهرات غيرقانوني و حادثه حمله عده اي به مراكز عمومي در خيابانها را محكوم كرديم. رهامي سپس اظهار داشت: متهمان و وكيلان مدافع آنان، به خصوص متهم رديف اول، بخشي از دفاعيات خود را به يك ادعانامه سياسي و جناحي تبديل كرد و به برخي از اركان نظام و وزرا از جمله دكتر معين، دكتر فرهادي و تاج زاده حمله كرده و آنان را مورد هتك حيثيت قرار دادند كه قابل بررسي و رسيدگي است. وي افزود: به هر حال ارزيابي ادله و ميزان تاثير آن در نحوه دفاع با دادگاه است ولي برخي از متهمان، مرا تهديد كردند كه عليه من به دادگاه ويژه روحانيت و عليه دانشجويان به دادگاه انقلاب شكايت خواهند كرد و خواستند فضاي ارعاب ايجاد كنند كه اين تاثير منفي در اذهان عمومي دارد. در ادامه جلسه دادگاه، محسن رهامي وكيل مدافع دانشجويان گفت: در حادثه كوي دانشگاه، ازشب تاساعت هفت صبح روز بعد، شعاري عليه مقدسات و مقام رهبري داده نشده بود و مسائل مطرح شده در تجمع دانشجويان درخصوص قانون مجلس و طرح سعيد اسلامي بود. وي، نقطه شروع حادثه كوي دانشگاه را حمله ميراحمدي به كوهي مديركل خوابگاههاي كوي دانشگاه تهران دانست. رهامي با اشاره به اينكه گلوله هنوز در بدن رضا شعباني وجود داردگفت: گلوله اي كه به بدن جعفر ميكائيلي وارد شده بود، ازبدن وي خارج شده كه لازم است ضارب آن مشخص شود. وكيل مدافع دانشجويان گفت: برخي لباس شخصي ها كه در قالب انصارفعاليت داشتند، گفته اند كه درشب حادثه درپايگاه الغدير شهداي ژاندارمري تجمع كرده و برخي از آنان نيز مسلح بودند. وكيل مدافع دانشجويان، ورود پرتعداد سربازان به محل حادثه كوي دانشگاه، تيراندازي هوايي و پرتاب گاز اشك آور را باعث تحريك دانشجويان در آن شب دانست. وي بااشاره به اينكه دانشجويان هيچگاه براي دولت آقاي خاتمي بحران ايجاد نكرده و نمي كنند، گفت: حادثه كوي دانشگاه، يك جريان براي تضعيف دولت بود. وي خطاب به رئيس دادگاه افزود: به شما گفته بودم كه اگر صلاح بدانيدجلسه دادگاه را غيرعلني كنيد تا شبهاتي كه در خصوص مسائل سياسي ازجمله استعفاي وزير علوم مطرح شده بود، پاسخ گفته شود. وي مجددا خطاب به رئيس دادگاه تاكيد كرد: جلسه محاكمه را غيرعلني كنيد تا مشخص شود چه كساني پشت پرده حادثه كوي دانشگاه بوده و در توزيع اسلحه نيز دست داشته اند. وي اظهار داشت: آقاي نظري گفت كه من حاضرم چشم خود را به آن دانشجوي عزيزي بدهم كه چشمش را از دست داده است و اين اظهار دلجويي ها با آن استدلال آقاي نظري كه گفت دانشجويان خلاف كردند و ما نيز با آنان برخورد كرديم، تفاوت دارد. وي گفت: برخي از سخنان ايشان در مورد دانشجويان، افترا است و پيگرد قانوني دارد. وكيل شاكيان در ادامه گفت: اين كه گفته شده است متهمان در صحنه هاي مختلف جبهه جنگ و مقابله با كومله و دمكرات حضور داشتند جاي تقدير است ولي بايد گفت دانشجويان كه كومله و دمكرات نبودند، حل بحران شهري تدبير لازم دارد و اين تدبير غير از تدبير در جبهه است. رهامي در ارتباط با مساله گروگانگيري از سوي دانشجويان گفت: وقتي آقاي كوهي مدير كل خوابگاه هاي كوي دانشگاه موضوع را مي فهمد براي آزادي گروگانها مي رود كه در اين زمان كاردي از سوي گروگانگيرها زير گلوي وي گذاشته مي شود و بعدا دانشجويان مي گويند كه وي مدير كل كوي است وگروگانگيران كه دانشجو نبوده و بلكه از لباس شخصي ها بوده اند، كوهي رارها مي كنند. وي افزود: دانشجويان گفته بودند كه سرباز گروگان گرفته شده براي كمك به آنان آمده بود تا گروگانها را از دست لباس شخصي ها نجات دهد و اين موضوع را آقاي امير پزشكي سرباز متهم در اين پرونده نيز تاييد كرد و به نظر مي رسد به همين دليل نيروي انتظامي با وي برخورد كرده است. وي با اشاره به سخنراني معاون سياسي امنيتي استانداري تهران در شبحادثه گفت: شب حادثه موقعي كه آقاي رضايي بابادي معاون سياسي امنيتي استانداري تهران صحبت مي كرد و دانشجويان آرام شده بودند يك تير از پشت شليك مي شود كه باعث به هم ريختن صحبت وي و جمعيت مي شود و نقطه شروع بحران از همين جا آغاز مي شود كه به نظر من دادگاه محترم بايد آن را كشف كند كه چه كسي تيراندازي كرده است. در ادامه جلسه رسيدگي، محسن رهامي وكيل دانشجويان گفت: تعداد زيادي از دانشجويان در داخل اتاقهايشان از سوي افراد لباس شخصي كه هويت آنان مشخص نيست و عده اي از نيروهاي يگان ويژه مورد ضرب وشتم قرار گرفتند. وي با بيان اينكه اصل ضرب و جرح دانشجويان بايدپذير فته شود، افزود: به دليل تاريكي هوا، تهاجم وسيع و شليك گاز اشك آور امكان شناسايي تك تك مهاجمان به كوي دانشگاه وجود نداشت. رهامي گفت: برخي از لباس شخصي ها به جريانهاي خاص سياسي وابسته هستندكه اسلحه هاي دست ساز نيز در اختيار داشتند. وي خطاب به قاضي دادگاه گفت: آسيبهايي كه به دانشجويان بخصوص در زمينه عقب ماندگي تحصيلي و از دست دادن سلامت روحي وجسمي وارد شده است، چگونه بايد جبران؟ شود وكيل دانشجويان با اشاره به اعترافات سربازان در دادسراي نظامي، گفت: جوي كه در دادسراي نظامي حاكم است جوي نيست كه به بهانه آن گفته شودكه سربازان تحت فشار اقرار كرده اند. وي با بيان اينكه چند تن از دانشجويان نقص عضو پيدا كرده اند، خواهان مجازات تعزيري متهمان و جبران خسارات دانشجويان شد. در ادامه رسيدگي قاضي دادگاه گفت: پس از رسيدگي به صدمات جزايي، صدمات مالي وارد شده نيز رسيدگي مي شود. رهامي گفت: به دانشجويان در حدود 200 ميليون تومان خسارت وارد شده است كه خواهان جبران آن هستند. وي با اشاره به هتك حيثيت معنوي دانشجويان، گفت: لطمات روحي بخصوص در مورد كسانيكه پيش ازاين به آرمانهاي نظام اعتقاد داشتند و در جبهه هاي جنگ نيز شركت كرده بودند، غيرقابل جبران است. وكيل دانشجويان با بيان اينكه بايد از دانشجويان دلجويي شود، گفت: اگر راي دادگاه مجازات متناسبي براي متهمان باشد، بخشي از صدمات روحي دانشجويان لطمه ديده، جبران خواهد شد. وي عذرخواهي وانتشار اطلاعيه از سوي نيروي انتظامي در خصوص ورود به كوي و دستگيري هاي توهين آميز را خواستار شد. رهامي تصريح كرد: با توجه به اينكه برخي از دانشجويان در هنگام نماز مورد حمله قرار گرفتند و مقام معظم رهبري نيز بر اين نكته تاكيدداشتند، خسارت معنوي دانشجويان بايد به نحو مقتضي جبران شود. رهامي گفت: تعداد اتاقهاي تخريب شده كوي بسيار بيشتر ازآنچه است كه آقاي نظري مطرح كردند. وي خاطرنشان كرد: تعدادي از دانشجوياني كه در حادثه كوي دانشگاه مورد حمله قرار گرفتند از كشورهاي قزاقستان، نيجريه، جمهوري آذربايجان، گابن، مراكش، اردن و هند بودند. رهامي در خصوص علت استعفاي وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس دانشگاه تهران، گفت: اين استعفا به دليل عدم توانايي آنان در تامين امنيت كوي دانشگاه بود و هدف اين بود كه شائبه مورد تاييد بودن حادثه كوي دانشگاه از سوي نظام پيش نيايد. وي در پايان تاكيد كرد: اميدوارم راي صادر شده از سوي دادگاه موجبات رضاي پروردگار را فراهم كند. در اين هنگام رئيس دادگاه با اعلام ختم جلسه رسيدگي، ادامه جلسه محاكمه مهاجمان به كوي دانشگاه را به روز سه شنبه سوم خردادماه موكول كرد.